Ulv kan felles i to områder på Østlandet, skadeomfanget på beitedyr er uoversiktlig

Det er for tiden to aktive skadefellingstillatelser på ulv på Østlandet. Minst 50 beitedyr er dokumentert tatt av ulv den siste drøye uka.

Det ene løyvet til å felle ulv er vedtatt av Statsforvalteren i Innlandet og omfatter områder i kommunene Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Lillehammer, Nordre land og Gjøvik. 

Det andre vedtaket er fattet av Statsforvalteren i Viken og gjelder Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Østre Toten, Vestre Toten kommuner og Gran kommune øst for Randsfjorden, samt Lunner, Jevnaker og Ringerike kommuner

Dette bildet av en ulv ble tatt av et viltkamera i Eidsvoll kommune 31. mai. Foto her og øverst i artikkelen: Skadefellingslaget på Øvre Romerike

Vedtakene gjelder med andre ord nokså store områder, men ulven kan vandre langt på kort tid.

– Vi har sendt inn DNA-prøver fra skader på Toten, i Gausdal og på Ringebu, så får vi se hva slags treff vi får og hvor mange individer det er snakk om. Det er gitt skadefellingstillatelse på to individer, noe som betyr at vi tror det er snakk om to individer, sier seniorrådgiver Therese Ruud hos Statsforvalteren i Innlandet til Rovdyr.org.

Uoversiktlig skadeomfang

I et nyhetsbrev publisert tirsdag skriver Statsforvalteren i Innlandet at det så langt er påvist rundt 50 skadde eller døde dyr i Gausdal kommune. 

Miljøforvaltningens oversiktsverktøy Rovbase.no er ved publiseringstidspunkt for denne artikkelen ikke oppdatert med informasjon om skader på bufe på Østlandet den siste måneden.

Hos Statsforvalteren i Viken opplyser rådgiver Sigurd Bakken at det er dokumentert skadde beitedyr både fredag og lørdag i Eidsvoll kommune og søndag i Østre Toten kommune. Bakken henviser til Statens naturoppsyn (SNO) for flere detaljer, men Rovdyr.org har ved publiseringstidspunkt ikke kommet i kontakt med rette vedkommende.

Avisa GD.no melder onsdag at skadefellingsmannskap har løsnet skudd mot en ulv, men at ulven etter alt å dømme ikke ble truffet. Dette skjedde på Fåvangsfjellet i grensetraktene mellom Ringebu og Stor-Elvdal kommuner tirsdag kveld, ifølge avisa.

Ole Knut Steinset i SNO sier til GD.no at skadefellingslaget umiddelbart undersøkte stedet for å finne eventuelle spor etter skadeskyting, uten at noe slikt ble funnet.

SNO dokumenterte tirsdag ettermiddag at et lam var tatt av ulv på Fåvangfjellet, ifølge GD.no.

Avslag i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag avviste onsdag en søknad om skadefelling av ulv i Røros kommune. 

I avslaget skriver Statsforvalteren at «En skadefellingstillatelse har til hensikt å stanse en større skadeutvikling. Ved tidspunkt for søknad var det ikke påviste skader forårsaket av ulv i det omsøkte fellingsområdet. Bakgrunnen for søknaden er fotodokumentasjon med viltkamera, som er vurdert til “dokumentert”.»

Videre heter det i avslaget at «Det er ikke bestandsmål for ulv i region 6, men det hender at streifulv forekommer i regionen. Etter en vurdering av rovviltforliket av 2011, den geografiske differensieringen i rovviltnemndas forvaltningsplan for region 6, og etter en samlet vurdering av situasjonen, anser Statsforvalteren det riktig å avslå søknaden om skadefelling av en ulv i Røros kommune.»