Ulv felt innenfor rovviltavvisende gjerde tidlig lørdag morgen

Bildet øverst i artikkelen viser det rovviltavvisende gjerdet i Grue kommune. Det var innenfor dette hegnet at ulven ble felt. Foto: Leif Larsen

Lørdag morgen ved femtida ble ei ulvetispe på 38 kilo felt i Grue kommune i Innlandet. Det bekrefter leder i det kommunale skadefellingslaget, Kristen Madshus, overfor Rovdyr.org. 

Fellingen fant sted innenfor gjerdet til Finnskogen beitelag, det nest største rovviltavvisende hegnet i Norge, med et inngjerdet areal på rundt 11 000 mål. 

Grue kommune øst for Glomma inngår i ulvesona, som er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge.

Statsforvalteren i Innlandet viser i sitt skadefellingsvedtak til at utmarksbeiteområder inngjerdet med rovviltavvisende gjerde skal forvaltes som prioritert beiteområde selv om de omkringliggende arealene er del av ulvesona.

Statens naturoppsyn hadde dokumentert én ulveskadd sau torsdag, men dyreeieren opplyser at det ser ut til å mangle et betydelig antall dyr i tillegg til det dyret som er gjenfunnet dødt, framgår det av skadefellingsvedtaket.

Statsforvalteren anser at potensialet for fremtidige skader er stort dersom ulven fortsetter å oppholde seg innenfor det rovviltavvisende gjerdet, heter det videre i vedtaksteksten.

– Ulven har vært innenfor gjerdet noen dager, og ville nok ikke veid såpass mye som den gjode uten mageinnholdet, sier Madshus.

Mannskaper har holdt med fellingsforsøk på siden torsdag ettermiddag. Fredagen gikk med til å lokalisere ulven, før den ble avlivet et par timer etter at det var blitt lyst.

Elisabeth Gjems er leder i Innlandet Bondelag. 

– Det er gledelig at forvaltningen tar grep og beskytter beitedyr i sona, og definerer hegnen som beiteprioritert område. Fellingen gikk kjapt, og det viser at erfaringen som fellingslagene har opparbeidet er verdifull, sier Elisabeth Gjems, sier Gjems til Rovdyr.org. 

– Mange glemmer at det skal være mulig å holde på med husdyr også i ulvesona, og da er det viktig å ha gode rutiner for å ta ut skadegjørere også her, legger hun til.