Ulv felt i Innlandet torsdag

Det er i dag felt en ulv i Stor-Elvdal kommune, melder Statsforvalteren i Innlandet torsdag klokka 20.20. Gjenværende kvote utenfor ulvesona i tidligere Hedmark fylke og Akershus er på ni dyr.

Ulven er felt i den delen av kommunen som ligger øst for Glomma, opplyser Thomas Olstad hos Statsforvalteren i Innlandet til Rovdyr.org. 

Rutinemessig skuddplasskontroll vil bli gjennomført fredag, ifølge Lars Gangås i Statens naturoppsyn. Verken statsforvalter eller SNO kan dermed uttale seg om kjønn eller vekt på det felte dyret.

Ulven er den fjerde som blir felt utenfor ulvesona, som er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, siden lisensfellingsperioden her begynte 1. desember.

Statsforvalteren har unntatt Stor-Elvdal kommune nord for for elva Imsa og øst for Glomma fra lisensfelling av hensyn til ulven V1157, som har status som genetisk viktig immigrant. Også i flere andre kommuner i Gudbrandsdalen og Østerdalen er lisensfelling stanset midlertidig.

Tidligere i perioden er det felt ulv i Grue og i Åmot kommuner, som begge ligger i rovviltregion 5 (tidligere Hedmark).

Lisensfellingsperioden utenfor forvaltningsområdet varer fram til og med 31. mai.

Lisensfelling innenfor ulvesona ble avsluttet i 21. januar etter at til sammen 14 ulver var felt.