Til sammen tolv ulver felt i grenserevirer etter at én ble skutt søndag

Det er felt én ulv i fellingsområdet for grenserevirene Juvberget/Ulvåa søndag. Dermed er til sammen tolv ulver skutt i ulverevirer som ligger på begge sider av riksgrensa siden oppstarten på svensk side 2. januar. 

Til sammen, med og uten grenserevirer, er det felt 51 ulver i Sverige i løpet av den uka som er gått siden det ble åpnet for ulvejakt, ifølge avisa Svensk Jakt.

– I dag er det blitt en hannvalp på 33,5 kilo. Jeg vet ikke helt hvor langt fra norskegrensen den er skutt, men det er i hvert fall snakk om godt over en mil, sier Mariana Skoglund, som er mediekontakt for lisensfellingslaget i Juvberget/Ulvåa. 

Fortsetter til uka

De to ulverevirene Juvberget og Ulvåa ligger inntil hverandre. Juvberget har i de siste årene i all hovedsak holdt seg på svensk side av grensa (øst for Elverum og Våler kommuner), mens Ulvåa for størstedelen har hatt sin arealbruk på norsk territorium. 

Länsstyrelsen i Värmland har satt én felles kvote for de to naborevirene, og den er på 12 ulver. Dermed kan fellingslaget fortsette videre i dagene framover i dette fellingsområdet.

– Det er ingen diskusjon om eventuell utvidelse av kvoter her, og det finnes fortsatt dyr igjen innenfor fellingsområdet. Dermed kommer laget her til å fortsette til uka, sier Skoglund til Rovdyr.org søndag ettermiddag. 

Også i Norge har Klima- og miljødepartementet åpnet for lisensfelling av ulv i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockahonka. Opprinnelig skulle lisensfelling begynne i Norge 1. januar, men Oslo tingrett stanset uttaket i romjula etter at tre organisasjoner krevde midlertidig forføyning. 

Mandag skal departementet og de tre organisasjonene WWF verdens naturfond, NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen våre rovdyr møtes til muntlige forhandlinger om lisensfellingen mandag.

Kvota fylt i Kockohonka

Anders Olsson er mediekontakt for fellingslaget i ett av grenserevirene – Kockahonka. Her er det den siste uka felt seks ulver i et område øst for Kongsvinger. Den hittil siste ble skutt lørdag, og dermed er også kvota fylt i reviret.

– Her i Kockohonka vet vi at det finnes individer igjen i fellingsområdet. Vi kartlegger videre, og det vi rapporterer inn må også kvalitetssikres av myndighetene. Så skal vi vurdere å søke om en utvidelse av kvota, sier Olsson til Rovdyr.org søndag ettermiddag.

Svenske myndigheter setter i utgangspunktet kvote på seks ulver i alle revirer hvor det åpnes for lisensfelling, men siden hensikten er å felle alle ulveindivider i revirer som åpnes for jakt, kan også kvotene økes dersom det blir påvist flere ulver i en gitt ulveflokk. 

Olsson representerer Svenska Jägareförbundet i Värmland, men også andre aktører kan komme til å søke om utvidelse av kvota, forklarer han.

– Det finnes flere andre revirer i Värmland hvor kvotene er fylt og hvor det vurderes å søke utvidet kvote, forteller Olsson videre.

I og med at det fortsatt er en rettstvist om lisensfellingen av ulv i Värmland, vurderer Länsstyrelsen i Värmland at det ikke er aktuelt å eventuelt utvide kvota i Kockahonka før det foreligger en kjennelse fra Kammarrätten i Sundsvall. Dette forklarte Länsstyrelsen overfor Rovdyr.org fredag.

Det er til sammen fem revirer i Sverige hvor kvota på seks ulver er fylt. I utgangspunktet var de svenske kvotene satt til 75 ulver i hele Sverige, men det gjenstår å se hva de samlede kvotene vil summeres til når mer blir kartlagt i tida som kommer.

Lisensfellingsperioden for ulv varer til og med 15. februar i både Sverige og de delene av Norge som ligger innenfor ulvesona.

Kartene øverst i artikkelen viser fellingsområdene for Juvberget/Ulvåa (til venstre) og Kockohonka. Grafikk: Länsstyrelsen i Värmland