Nye ulver felt i svenske deler av grenserevirer lørdag

Lørdag har lisensfelling av ulv i grensrevirer på svensk territorium fortsatt på sjette dagen. I Norge er lisensfelling i de grenseoverskridende revirene Kockahonka, Juvberget og Ulvåa satt i bero i påvente av en beslutning fra Oslo tingrett, som i romjula ga støtte til et krav om midlertidig forføyning fra tre organisasjoner.

Det er lørdag felt to ulver i svenske deler av grenserevirer, og dermed er til sammen elleve felt i disse områdene siden oppstarten mandag.

Mandag skal Klima- og miljødepartementet møte WWF verdens naturfond, Foreningen våre rovdyr og NOAH til muntlige forhandlinger om hvorvidt ulvejakta i de norske delene av grensrevirene kan igangsettes. Den var opprinnelig planlagt begynt 1. januar på norsk side. Lisensfellingsperioden varer til og med 15. februar i begge land.

Denne ulven ble felt i Kockahonka-reviret lørdag. Foto her og øverst i artikkelen: Anders Olsson

Lørdag er det felt én ulv i reviret Kockahonka, opplyser Anders Olsson, mediekontakt for fellingslaget til Rovdyr.org i en SMS lørdag kveld. Kvota her på seks dyr er dermed fylt og jakta er avlyst. Svenske myndigheter har til hensikt at alle individer i revirer som skal tas ut, også skal felles. Dermed kan det ligge an til utvidelse av kvota.

– I dag har det blitt felt ei tispe på 28 kilo, en årsvalp, meddeler Olsson,

I og med at det fortsatt er en rettstvist om lisensfellingen av ulv i Värmland, vurderer Länsstyrelsen i Värmland at det ikke er aktuelt å eventuelt utvide kvota i Kockahonka før det foreligger en kjennelse fra Kammarrätten i Sundsvall. Dette forklarte Länsstyrelsen overfor Rovdyr.org fredag.

I Juvberget og Ulvåa, to revirer som ligger inntil hverandre, er det satt ei kvote på 12 dyr. Fredag ble ledertispa i reviret felt.

– Vi har skutt ei tispe på 29 kilo, som formodentlig er ett år gammel. Ulven ble felt for drivende hund, skriver Mariana Skoglund, mediekontakt for fellingslaget i Kockahonka i en SMS til Rovdyr.org.

I Sverige totalt er det siden oppstarten 2. januar felt 46 ulver, ifølge Svensk Jakt, som rapporterer løpende fra lisensfelling i hele Sverige. I tillegg kommer en ulv med skabb, som er avlivet av dyrevelferdshensyn.