Slik har det gått med den svenske ulvejakta

Det er hittil felt 17 ulver under lisensjakta på ulv i Sverige i år. Fellingene er fordelt på tre av fire jaktbare revirer.

Det ble åpnet for lisensfelling i fire revirer i Sverige 2. januar. Fredag er tallet på felte ulver kommet opp i 17, melder avisa Svensk Jakt. Jaktperioden går fram til og med 15. februar.

De fire revirene det kan jaktes i ligger alle i Midt-Sverige og er fordelt på tre län, som tilsvarer norske fylker. I alle revirene er det i utgangspunktet tildelt kvote på seks dyr, men den kan utvides dersom det dokumenteres flere dyr med tillhørighet til reviret.

  • I Gävleborg er det to jaktbare revirer, Andån og Ryssjön. I Åndan-reviret er det hittil skutt ti ulver av ei utvidet kvote på ti. Det skal være flere ulver igjen i reviret, og kvota kan komme til å øke. I Ryssjön-reviret er kvota fortsatt på seks individer, fem av disse er felt.
  • I Värmland er kvota på seks ulver i reviret Stora Bör. Ingen ulver er hittil felt i dette reviret.
  • Länsmyndighetene i Örebro og Västmanlands län har tillatt jakt på seks ulver i Vidalnreviret som ligger på grensa mellom de to länene. Her er det hittil felt to ulver.

I Norge i løpet av lisensjakta innenfor ulvesonen er det hittil felt 13 ulver, ti i Kynna-reviret og tre i Aurskog-reviret. Etter utvidelser av kvotene i flere omganger, er gjenstående kvote i Kynna på ett dyr – og to dyr i Aurskog.

Lite snø

Gunnar Glöersen er jaktkonsulent i Svenska Jägareförbundet sin avdeling i Värmland. Han sier utfallet av jakta har vært bra i de områdene det har vært snø.

– Her i Värmland har det vært dårlig med snø, og da blir det heller ingen felling. I Vidalnreviret mellom Örebro og Västmanland er det felt to. Den ene er felt etter at jegerne har fått synsobservasjoner av ulv og har kunnet slippe hund, ellers hadde det neppe kunnet gått, sier Glöersen til Rovdyr.org.

I Sverige er det tillatt å bruke løs. på drevet halsende hund under lisensfelling. Det er ikke tillatt i Norge.

– Men du må ha et ferskt spor, og du må vite at ulven er alene i terrenget. Man bør ikke slippe hunden på en ulveflokk. Det går sjelden bra, sier Glöersen.

Gunnar Glöersen har selv vært på post under lisensjakta på ulv i Sverige i år. Foto: Privat

Svenska Jägareforbundet er blant dem som har jobbet for at lisensfellingskvotene for ulv skal økes, etter at forskere ved Skandulv, forvaltingsmyndigheten Naturvårdsverket og domstolen Förvaltningsrätten i Luleå har kommet fram til at den tillatte jakta i fire revirer er mindre enn tilveksten i den svenske delen av den norsk-svenske ulvestammen.

Det svenske Naturvårdsverket har fastslått at det må være minst 300 ulver i Sverige for at arten skal ha såkalt gunstig bevaringsstatus.

– Vi mener at beregningsunderlaget er feil om vi skal nå det svenske målet for antall ulver. Verken Naturvårdsverket eller länsstyrelsene har vært villige til å øke kvotene etter at de oppdaget at at det var større handlingsrom for ulvejakt enn først antatt. Resultatet, slik vi forventer at det blir, er at den svenske delen av stammen øker opp mot 450 individer, opp fra 365 i forrige vinters registreringssesong, sier Glöersen.

Grenserevirer

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) har to ganger vedtatt at alle dyra i grensereviret Rømskog skal kunne felles under lisensjakt, men det er blitt stanset av Klima- og miljødepartementet begge ganger.

– Hva tror du skal til for at det skal kunne gjennomføres jakt i norsk-svenske grenserevirer?

– Det er ikke lett å svare på. Alle sier det ikke egentlig er noe som hindrer slik jakt, men så blir det ikke noe av likevel. Vi har selv regnet med at Rømskog-reviret skulle skytes ut i vårt beregningsgunnlag for hvor stort handlingsrommet er for lisensjakt i Sverige. Länsstyrelsen i Värmland sa jo også ja til at jakt i Rømskog kunne tillates. Det kan jo ikke være slik at det ikke skal kunne felles ulv i grenserevirer. Problemene knyttet til ulven forsvinner ikke bare fordi revirene er grenseoverskridende. Dette er blitt en fastlåst situasjon, og det må komme en endring her, svarer Gløersen.

Bildet øverst i artikkelen viser lederhannen i Ryssjöreviret, som ble felt 2. januar. Ulven veide hele 54,2 kilo Foto: Göran Vesslen, länsstyrelsen Gävleborg