Påskutt ulv funnet død onsdag kveld

OPPDATERING 4/4 klokka 09:11: Roar Lundby i Statens naturoppsyn opplyser at den felte ulven er ei tispe på 34,5 kilo.

En ulv som ble påskutt første påskedag er gjenfunnet onsdag kveld. 

– Ulven er funnet død i kveld, sier Roar Lundby hos Statens naturoppsyn til Rovdyr.org ved 20.30-tida.

Ulven er funnet i Orkland kommune i Trøndelag, ikke så langt unna skuddplassen, opplyser Lundby. 

Det er grunn til å anta at det er snakk om ei svenskfødt ulvetispe, tildelt individkoden V1128 i forvaltningens overvåkingssystem. som har oppholdt seg i et område i flere kommuner i sørlige deler av Trøndelag siden i fjor sommer. Tispa stammer fra Markvattnet-reviret like nord for Vänern, Sveriges største innsjø.

– Det er ingen indikasjoner på at det har vært andre ulver i området, sier Lundby. 

Videoen over viser en ulv i Lensvikmarka i Orkland kommune. Opptaket er gjort med viltkamera 16. mars og benyttes med tillatelse fra opphavsrettseier Daniel Selbæk.

Rovviltforskriften setter tidene for når det kan utføres lisensfelling av store rovdyr. “Det kan ikke utøves lisensfelling i de fredningsperioder som viltloven § 10 fastsetter.” I denne paragrafen i viltloven fastslås det at det er helligdagsfredning første påskedag.

Tor Kristian Haugan, politistasjonssjef ved Orkland politistasjon, bekrefter overfor Avisa Sør-Trøndelag at en mann i 50-åra har status som mistenkt etter å ha skutt mot ulven. 

Avisa Sør-Trøndelag skriver dessuten at skytteren avfyrte skuddet da det var mørkt og benyttet termisk kikkertsikte, noe som også vil være gjenstand for politiets etterforskning.

Rovdyr.org meldte i oktober i fjor at det var påvist 151 skader på sau/lam forvoldt av ulv i sørlige deler av Trøndelag etter at V1128 ankom områdene. Til da hadde Statsforvalteren fattet til sammen 16 vedtak om skadefelling av ulv, men det hadde ikke lyktes med uttaket.

Miljødirektoratet ga i februar Statens naturoppsyn i oppdrag å gjennomføre et ekstraordinært uttak av V1128, men dette vedtaket førte heller ikke til at ulven ble avlivet.