Bjørn kan felles tre steder i Midt-Norge: – Katastrofelignende situasjon i Verdal

Det er for tiden tre aktive fellingsløyver på bjørn som følge av skade på sau i Midt-Norge:

Alle skadesituasjonene er utenfor forvaltningsområdene for bjørn i Trøndelag og Nordland. De tre skadefellingstillatelsene er alle forlengelser av tidligere løyver.

– Katastrofelignende

Det framgår av vedtaket for Verdal og Steinkjer at det i helga var påvist totalt 60 påviste skader på sau eller lam som kunne tilskrives til bjørn hittil i sommer.

Landbrukssjef Sten Solum i Verdal kommune i Trøndelag sier onsdag at det har vært rolig i skogen de siste dagene, men at både kommunen og sauebøndene følger nøye med på hva som skjer. 

– Det er masse kameraer ute og god beredskap. Vi opplever å ha god dialog med sauenæringa, og forsøker å få til en løsning på denne katastrofelignende situasjonen. Nå er vi passert 60 kadavre bare i Skjækerdalen. Om du legger til områdene like utenfor, kommer vi opp i over 70, sier Solum til Rovdyr.org.

Disse sauene er tatt av bjørn i Verdal. Foto: Privat

Beredskap i Snåsa

I vedtaket som gjelder i Snåsa og Steinkjer, som er fra mandag, står det at «I det aktuelle området er det på nåværende tidspunkt påvist 17 skader på sau/lam/rein forvoldt av bjørn, hvorav de fem siste skadene har skjedd den siste uken. Dette kan indikere at skadevolder fremdeles er i området, og at muligheten til et effektivt fellingsforsøk er til stede.»

Kåre Selliås er skadefellingsleder i Snåsa. Han forteller at folk i området fortsatt leter etter både kadavre og bjørn.

– Det kommer meldinger om nye kadavre med ujevne mellomrom. Bjørnen er ikke en enkel art å få felt, men skadefellingslaget er i konstant beredskap og vi er klare til å rykke ut uansett når det måtte være, sier Selliås til Rovdyr.org onsdag.

Både i år og foregående år har det vært ei bjørnebinne som har oppholdt seg i Snåsa. Det er ikke åpning for å felle binne med unger eller ungene.

Vanskelige forhold i Hattfjelldal

I Hattfjelldal i Nordland ble fellingstillatelsen forlenget fredag, og området hvor det kan felles bjørn er utvidet til å gjelde hele kommunen.

I vedtaket fra fredag står det at det tidligere i juli er funnet sju døde eller skadde sauer, hvorav fem er påvist tatt av bjørn og to har ukjent dødsårsak. Dermed ble det gitt en fellingstillatelse 14. juli. Siden da er ytterligere seks kadaver påvist tatt av bjørn i det samme området, hvorav det siste ble funnet 21. juli.

Det er også påvist tap til bjørn andre steder i Hattfjelldal, som er grunnen til at fellingsområdet nå gjelder hele kommunen. 

«Beitebrukere i skadeområdene rapporterer om svært urolige sauer som kommer ned til gården, og flere morsøyer har blitt borte de siste dagene. De mistenker at det fortsatt pågår tap, men at det er vanskelig å avdekke på grunn av svært krevende terreng», skriver Statsforvalteren i Nordland i sitt vedtak.

– Vi finner kadavre så å si daglig, men det siste som var ferskt fant vi i helga, sier Laila Hoff, leder i Hattfjelldal sau og geit, til Rovdyr.org onsdag formiddag. 

– Bjørnen er ikke ennå lokalisert i et jaktbart område. Det er tett og høyt kratt, bratt og steinete de stedene hvor vi regner med den er, fortsetter hun.

Laila Hoff er leder i Hattfjelldal Sau og Geit. Foto: Privat

De siste dagene har tåka ligget tjukt til langt ned i lavlandet og det har kommet mye nedbør.

– Da får vi heller ikke så mye hjelp fra fugl som kan fortelle oss hvor det eventuelt kan ligge kadavre. Det er veldig mye folk ute som går tilsyn, og vi har funnet en del lam som mangler mora si. Dermed er det ikke mulig å vite om mora er i live eller død. Bjørnen kan jo rive juret av sauen så hun blir gående med alvorlige skader. Så vi forsøker å finne og avlive dem som kan være skadd, sier Hoff.

Det er hittil tatt ut fire bjørner på skadefelling i Norge i år:

  • 1. juli: Hannbjørn felt i Stor-Elvdal i Innlandet. Vekt var 112 kilo og alder vurdert til rundt fire år gammel.
  • 25. juni: Hannbjørn felt i Grong i Trøndelag. Vekt var 141,5 kilo og alder er vurdert til fem år
  • 15. juni: Hannbjørn felt i Løten i Innlandet. Vekt var 117 kilo og alder er ukjent.
  • 1. juni: Hunnbjørn felt i Sør-Varanger i Troms og Finnmark. Vekt er ukjent og alder er vurdert til 1,5 år.

Bildet av bjørn øverst i artikkelen er tatt av Vidar Helgesen og benyttes med tillatelse fra fotografen.