Dette skjedde under landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Lørdag 19. juni arrangerte FNR digitalt landsmøte for andre året på rad. Delegater fra 15 lokallag deltok og gjennomførte et effektivt landsmøte ved hjelp av videokonferanse.

Årsberetning og regnskap ble vedtatt, og landsmøtet gjenvalgte Nils Solberg som leder for ett år og
landsstyremedlemmene Arne Sveen og Tone Benjaminsen for to nye år.

Landstyremedlemmene Arve Sætra og Mariann Skotte var ikke på valg i år.

Digitale møter er et godt redskap i det daglige arbeidet og har kommet for å bli, men forhåpentligvis
har FNR gjennomført sitt siste landsmøte på Teams.

Alle ser nå fram til at samfunnet kommer i gjenge igjen, slik at det blir mulig å treffes fysisk i møter og
kunne gjennomføre grundigere diskusjoner om strategi og nødvendige tiltak for arbeidet videre.

Behovet for å treffes er like stort i lokallagene. På grunn av den spesielle situasjonen har landsstyret
inntil videre gitt sittende lokallagsstyrer myndighet til å lede lokallaget videre inntil det blir anbefalt å
invitere alle medlemmer til ordinære årsmøter i lokallagene.