Foto: Per Harald Olsen/NTNU

Nye medlemmer i regionale rovviltnemnder

Klima og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Medlemmene utgår fra de nye fylkestingene etter valget høsten 2019 og er oppnevnt for perioden 2019-2023. Medlemmer oppnevnt av Sametinget er oppnevnt tidligere for perioden 2017-2021 og fortsetter sitt arbeid i de nye nemndene.

Kartet viser dagens åtte rovviltregioner.

Oppnevningen av nye medlemmer skjedde før regjeringen i april la fram forslag for Stortinget om reduksjon av antall rovviltnemnder fra åtte til seks regioner.

I påvente av videre behandling av forslaget i Stortinget fortsetter dagens åtte rovviltregioner sitt arbeid.

Hvis det blir flertall i Stortinget for reduksjon av antall regioner, vil det bli nye oppnevninger av medlemmer til de regionene som blir endret. 

OPPDATERING: Det ble ikke flertall for reduksjon i antall regioner. Les mer i artikkelen Rotevatn møtte veggen i Stortinget

Fylkeskommunene har foreslått medlemmer og varamedlemmer, men det er departementet som har vedtatt endelig hvem som skal være faste medlemmer i rovviltnemndene.

Her er en oversikt over de nye medlemmene i dagens åtte regionale rovviltnemndene. 

Region 8 Troms og Finnmark

 • John Roald Karlsen, Storslett, Fremskrittspartiet (Leder)
 • Sigrund Hestdal, Sørkjosen, Arbeiderpartiet
 • Ulf Ballo, Tana, Arbeiderpartiet
 • Karen Anette Anti Oskal, Målselv, oppnevnt av Sametinget   
 • Aslak Mathis Eira, Karasjok, oppnevnt av Sametinget 

Region 7 Nordland

 • Berit Hundåla, Mosjøen, Senterpartiet (Leder)
 • Stig Tore Skogsholm, Alstadhaug, Høyre
 • Mona Nilsen, Narvik, Arbeiderpartiet
 • Kim Haugan Schei, Hattfjelldal, Senterpartiet
 • Nils-Johan Kappfjell, Namsskogan, oppnevnt av Sametinget
 • Olof Anders Kuhmunen, Saltdal, oppnevnt av Samtinget

Region 6 Midt-Norge

 • Kari Anita Furunes, Meråker, Senterpartiet (Leder)
 • Pål Sæther Eiden, Vikna, Høyre   
 • Per Olav Skurdal Hopsø, Melhus, Arbeiderpartiet
 • Kristin Marie Sørheim, Tingvoll, Senterpartiet
 • Maja Britt Renander, Rennebu, oppnevnt av Sametinget
 • Mattias Jåma, Snåsa, oppnevnt av Sametinget

Region 5 Hedmark

 • Stein Tronsmoen, Tynset, Senterpartiet (Leder)
 • Kjerstin G. Lundgård, Ringsaker, Arbeiderpartiet
 • Mari Gjestvang, Ringsaker, Senterpartiet
 • Rune Øygarden, Ringsaker, Høyre
 • Jon Anders Mortensson, Engerdal, Sametinget

Region 4 Oslo, Akershus, Østfold

 • Lise Hagen Rebbestad, Skedsmo, Høyre (Leder)
 • Dagfinn Sundsbø, Fet, Senterpartiet
 • Benedikte Lund, Moss, Miljøpartiet de grønne
 • Kjell Håvard Jensen, Hobøl, Fremskrittspartiet
 • Arne Haabeth, Oslo, Miljøpartiet de grønne

Region 3 Oppland

 • Aud Hove, Skjåk, Senterpartiet (Leder)
 • Hans Kristian Enge, Lillehammer, Arbeiderpartiet
 • Kari Anne Jønnes, Brandbu, Høyre
 • Anne-Marte Kolbjørnhus, Dokka, Arbeiderpartiet
 • Johannes Christian Wahl Gran, Lillehammer, Miljøpartiet de grønne

Region 2 Sør-Norge

 • Rune Hogsnes, Tønsberg, Høyre (Leder)
 • Terje Riis Johansen, Skien, Senterpartiet
 • Maja Foss Five, Skien, Senterpartiet
 • Margit Dale, Valle, Senterpartiet
 • Ståle Sørensen, Drammen, Miljøpartiet de grønne

Region 1 Vest-Norge

 • Aleksander Øren Heen, Årdal, Senterpartiet (Leder)
 • Beate M. Johnsen, Farsund, Venstre
 • Trude Brosvik, Gulen, Kristelig Folkeparti
 • Sigbjørn Framnes, Stord, Fremskrittspartiet
 • Hanne Marte Vatnaland, Ålgård, Senterpartiet