Foto: Per Harald Olsen/NTNU

Nye medlemmer i regionale rovviltnemnder

Klima og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Medlemmene utgår fra de nye fylkestingene etter valget høsten 2019 og er oppnevnt for perioden 2019-2023. Medlemmer oppnevnt av Sametinget er oppnevnt tidligere for perioden 2017-2021 og fortsetter sitt arbeid i de nye nemndene.

Kartet viser dagens åtte rovviltregioner.

Oppnevningen av nye medlemmer skjedde før regjeringen i april la fram forslag for Stortinget om reduksjon av antall rovviltnemnder fra åtte til seks regioner.

I påvente av videre behandling av forslaget i Stortinget fortsetter dagens åtte rovviltregioner sitt arbeid.

Hvis det blir flertall i Stortinget for reduksjon av antall regioner, vil det bli nye oppnevninger av medlemmer til de regionene som blir endret. 

Fylkeskommunene har foreslått medlemmer og varamedlemmer, men det er departementet som har vedtatt endelig hvem som skal være faste medlemmer i rovviltnemndene.

Her er en oversikt over de nye medlemmene i dagens åtte regionale rovviltnemndene. 

Region 8 Troms og Finnmark

 • John Roald Karlsen, Storslett, Fremskrittspartiet (Leder)
 • Sigrund Hestdal, Sørkjosen, Arbeiderpartiet
 • Ulf Ballo, Tana, Arbeiderpartiet
 • Karen Anette Anti Oskal, Målselv, oppnevnt av Sametinget   
 • Aslak Mathis Eira, Karasjok, oppnevnt av Sametinget 

Region 7 Nordland

 • Berit Hundåla, Mosjøen, Senterpartiet (Leder)
 • Stig Tore Skogsholm, Alstadhaug, Høyre
 • Mona Nilsen, Narvik, Arbeiderpartiet
 • Kim Haugan Schei, Hattfjelldal, Senterpartiet
 • Nils-Johan Kappfjell, Namsskogan, oppnevnt av Sametinget
 • Olof Anders Kuhmunen, Saltdal, oppnevnt av Samtinget

Region 6 Midt-Norge

 • Kari Anita Furunes, Meråker, Senterpartiet (Leder)
 • Pål Sæther Eiden, Vikna, Høyre   
 • Per Olav Skurdal Hopsø, Melhus, Arbeiderpartiet
 • Kristin Marie Sørheim, Tingvoll, Senterpartiet
 • Maja Britt Renander, Rennebu, oppnevnt av Sametinget
 • Mattias Jåma, Snåsa, oppnevnt av Sametinget

Region 5 Hedmark

 • Stein Tronsmoen, Tynset, Senterpartiet (Leder)
 • Kjerstin G. Lundgård, Ringsaker, Arbeiderpartiet
 • Mari Gjestvang, Ringsaker, Senterpartiet
 • Rune Øygarden, Ringsaker, Høyre
 • Jon Anders Mortensson, Engerdal, Sametinget

Region 4 Oslo, Akershus, Østfold

 • Lise Hagen Rebbestad, Skedsmo, Høyre (Leder)
 • Dagfinn Sundsbø, Fet, Senterpartiet
 • Benedikte Lund, Moss, Miljøpartiet de grønne
 • Kjell Håvard Jensen, Hobøl, Fremskrittspartiet
 • Arne Haabeth, Oslo, Miljøpartiet de grønne

Region 3 Oppland

 • Aud Hove, Skjåk, Senterpartiet (Leder)
 • Hans Kristian Enge, Lillehammer, Arbeiderpartiet
 • Kari Anne Jønnes, Brandbu, Høyre
 • Anne-Marte Kolbjørnhus, Dokka, Arbeiderpartiet
 • Johannes Christian Wahl Gran, Lillehammer, Miljøpartiet de grønne

Region 2 Sør-Norge

 • Rune Hogsnes, Tønsberg, Høyre (Leder)
 • Terje Riis Johansen, Skien, Senterpartiet
 • Maja Foss Five, Skien, Senterpartiet
 • Margit Dale, Valle, Senterpartiet
 • Ståle Sørensen, Drammen, Miljøpartiet de grønne

Region 1 Vest-Norge

 • Aleksander Øren Heen, Årdal, Senterpartiet (Leder)
 • Beate M. Johnsen, Farsund, Venstre
 • Trude Brosvik, Gulen, Kristelig Folkeparti
 • Sigbjørn Framnes, Stord, Fremskrittspartiet
 • Hanne Marte Vatnaland, Ålgård, Senterpartiet