Bjørn tatt på skadefelling i Snåsa

Det er felt en hannbjørn Roktdalen i Snåsa i Trøndelag tirsdag kveld. Det bekrefter seniorrådgiver Inge Hafstad hos Statsforvalteren i Trøndelag overfor Rovdyr.org.

Leder for det kommunale skadefellingslaget Kåre Selliås opplyser at bjørnen, som ble felt like etter klokka 18, veide om lag 120 kilo.

Også fredag ble det felt en hannbjørn i Snåsa. Det har vært åpnet for skadefelling på to bjørner i et område i Steinkjer og Snåsa kommuner de siste ukene etter skader på sau. Bjørnen er felt utenfor yngleområdet for bjørn i fylket.

Statsforvalteren åpnet 18. juli for skadefelling av én bjørn i de to trønderkommunene kommuner. Løyvet til å felle bjørn er siden fornyet flere ganger og dessuten utvidet til å gjelde to bjørner 9. august. Den siste fornyelsen av tillatelsen til skadefelling fant sted mandag.

Mattilsynet har pålagt ti sauebønder i de to beitelagene Skjækra sambeitelag og Raubeinsætra saubeitelag å sanke dyra sine tidligere av hensyn til dyrevelferden.

Men også sauer fra andre beitelag ferdes der hvor skadefellingsvedtaket har virkning.

– Uavhengig av Mattilsynets pålegg vil det det fortsatt være sau på beite i området, derfor er også et skadepotensiale, sier Hafstad.

Siden bjørnene har tatt sau i områder som er prioritert til beiting, har Mattilsynets vedtak om beiterestriksjoner vært omstridte. Bondeorganisasjonene Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag har krevd at landbruksminister Sandra Borch måtte oppheve Mattilsynets pålegg om tidlig nedsanking.