2023: Årsmøte i FNR Oppdal og Rennebu lokallag onsdag 19. april

FNR Oppdal og Rennebu lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til årsmøte onsdag 19. april, kl. 19.00 på Oppdalsporten, Fagerhaug.

Vanlige årsmøtesaker.

Leder i FNR, Arve Sætra, og daglig leder, Åsmund Ystad, orienterer om aktuelle saker.

Servering.

Vel møtt!