2023: Årsmøte i FNR Nord-Trøndelag lokallag torsdag 13. april

Nord-Trøndelag lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til årsmøte torsdag 13. april 2023 kl. 19.00 på Heia Gjestegård i Grong.

Vanlige årsmøtesaker.

I tillegg:

Odd Bjørnar Bjørkås, reineier i Lierne, om utfordringer med å drive reindrift med bjørn i kalvingslandet.

Odd Bjørnar Bjørkås.

Kåre Selliås, leder i det kommunale skadefellingslaget i Snåsa, om organisering, planlegging og gjennomføring av skadefelling i beitesesongen.

Kåre Selliås. Foto: Birger Ringseth

Servering.

Velkommen!

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – Nord-Trøndelag lokallag

Jørn-Ove Heggland, leder tlf. 414 57 649