2023: Årsmøte i FNR Lesja og Dovre lokallag tirsdag 21. mars

Lesja og Dovre lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til årsmøte tirsdag 21. mars 2023 kl 19.30, Lesja Bulldozerlag sine kontorlokaler.

Landbrukskontoret i Lesja kommer og informerer om prosjektet «Berekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark».

Velkommen!

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – Lesja og Dovre lokallag

Eirik Sæther tlf. 909 91 236