Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er organisert med et landsstyre og egne lokallag. På organisasjonssiden finner du styremedlemmene, og opplysninger om hvordan du kan kontakte dem.

Her kan du lese folkeaksjonens program.

Les folkeaksjonens medlemsblad

Her kan du melde fra om ny eller endret adresse

Inntektene fra medlemskontigent fordeles til arbeidet i organisasjonen sentralt og lokallagene.

Kontingent 2018: kr. 285 for hovedmedlem, kr. 125 for øvrige familiemedlemmer og kr. 130 for ungdommer under 25 år.

Nye medlemmer betaler kr 200 i medlemskontingent første året. Øvrige familiemedlemmer og ungdom under 25 år betaler kr. 100.

Innmeldingsskjema:
Navn:
Adresse:
Postnummer: Sted:
E-post*:
Telefonnummer:
Fødselsår**: Familiemedlemsskap:
Merknader:

* Du behøver ikke å fylle ut feltet for Epost.
** Fyll ut fødselsår hvis du er under 25 år

Du kan også melde deg inn ved å sende en e-post med navn og adresse til

aksjonen@rovdyr.org