Stod og Sparbu
23 september 2017

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås
Lørdag 23 september 2017
kl 08:00

 

Her kan du melde fra om ny eller endret adresse

 

Les siste utgave av Folkeaksjonens tidsskrift «Rovdyr»

Les alle tidligere utgaver her

Folkeaksjonens program

Meld deg inn i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk her

 

 

 

 

Årsmøte i FNR Helgeland lokallag

Mandag 19. juni kl. 19.00 i Korgen Vertshus

Kontaktperson: Leder Anders Svarstad tlf. 959 02 607

Landsmøte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, 25. og 26. mars 2017

Les uttalelser fra landsmøtet her

 

Årsmøter lokallagene 2017

 

FNR Hallingdal lokallag
Årsmøte onsdag 5. april kl. 18.00 på Gol Bedehus
Program

FNR Glåmdal lokallag
Årsmøte tirsdag 21. mars kl. 19.00 på Brakka (Glåmdal motorhistoriske forening)
Kontaktperson: Leder Kjell Eierholen tlf. 971 80 798
Program

FNR Søndre Buskerud lokallag
Årsmøte onsdag 15. mars kl. 19.00 i klubbhuset til Østsiden jeger og fisk, Elvehuset, Dynge 77, i Hokksund
Daglig leder i FNR, Åsmund Ystad orienterer om arbeidet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Kontaktperson: Leder Jan Henning Rustad, tlf. 901 77 841
Program

FNR Akershus lokallag
Årsmøte tirsdag 14. mars kl. 19.00 på Aur Gjestegård i Aurskog
Statens Naturoppsyn v/ rovviltkontakt Mats Finne og regionleder Jan Willy Huseklepp deltar og informerer om rovviltarbeidet i SNO i Akershus.
Kontaktperson: Leder Odd Granås tlf. 908 81 938
Program

FNR Ringsaker lokallag
Årsmøte tirsdag 14. mars kl. 19.00 på Nordgående Kro, Rudshøgda
Kontaktperson: Leder Geir Atle Aas, tlf. 907 27 902

FNR Lillehammer regionlag og FNR Gausdal lokallag
Begge lokallagene har årsmøte mandag 13. mars kl. 19.00 på Jorekstad
Første delen av møtet er felles som et åpent møte, Rovdyrkveld med fokus på ulv v/Halvor Sveen fra Rendalen. Foredrag et åpent for alle.
Gratis for medlemmer i FNR/ kr. 200 for andre. (kr. 100 under 25 år)
Etter kaffen blir det separate årsmøter i FNR Lillehammer regionlag og FNR Gausdal lokallag.
Kontaktpersoner: Ottar Moe, leder FNR Lillehammer tlf. 959 81 660 Alfred Johansen, leder FNR Gausdal tlf. 974 98 963

FNR Trysil og Engerdal lokallag
Årsmøte fredag 10. mars kl. 19.00 på Lund Samfunnshus i Ljørdalen
Kontaktperson: Leder Rune Jota, tlf. 901 59 524

FNR Gauldal lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.30 på Støren Hotell
. Etter årsmøtet blir det foredrag, Rovdyrkveld med fokus på ulv v/ Halvor Sveen fra Rendalen. Foredraget er åpent for alle interesserte. Gratis for medlemmer i FNR/ Kr. 200 for andre (kr. 100 under 25 år).
Kontaktperson: Leder Per Bjarne Bonesvoll 909 56 310
Program

FNR Nord-Østerdal lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 19.30 på Nordihaugan gård, Plassen i Alvdal
Arnfinn Nergård, leder i den regionale rovviltnemnda i Hedmark informerer om rovviltnemndas arbeid med lisenskvote på ulv i og utenfor ulvesona i Hedmark.
Kontaktperson: Leder Harald Enge tlf. 950 88 892
Program

FNR Valdres lokallag
Årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.00 på Vikatunet, Fagernes
Kontaktperson: Leder Arne Warberg, tlf. 906 14 892

FNR Vestfold lokallag
Årsmøte mandag 6. mars kl. 18.30 på Gavelstad Gjestegård
Innledere: Jørund A. Ruud, leder i Rovviltnemnda i region 2.
Kårstein Løvaas, Stortingsrepresentant for Høyre.
Torvald H. Brinch, landsstyremedlem i FNR
Kontaktperson: Leder Helge Røsholt, tlf. 913 27 239
Program

FNR Lesja og Dovre lokallag
Årsmøte mandag 27. februar kl. 19.00 på Ljoratunet.
Kontaktperson: Leder Karl Øygarden tlf. 905 19 207

FNR Østfold lokallag
Årsmøte torsdag 2. mars kl. 18.30 i Bøndernes Hus i Degernes.
Foredrag v/ Lars Gangås, fellingsleder i Statens Naturoppsyn, kjent fra NRK-serien Villmarkas voktere: Lars Gangås forteller om rovviltarbeidet i SNO og om lisensjakt på ulv og merking av ulv siste vinter.
Kontaktperson: Leder Eivind Dramstad tlf. 458 39 875

Meld deg inn i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

 

- Skjema for medlemskap finner du her

 

Les siste utgave av Folkeaksjonens tidsskrift Rovdyr

Årsmelding FNR 2013-2014

Fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning

 

Mandag 30. januar 2017 kl. 19.00 foran Stortinget

 

Les mer her: En budstikke fra skogene

Påmeldingene tikker inn

Mer informasjon om program og busstransport her

Bestill varer med FNR-logo i nettbutikken

Nettbutikk

Program «Markering for en demokratisk ulveforvaltning»

Kl 12.30 oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Miljø og klimadepartementet
Kl 13.00 Vidar Helgesen, statsråden vil gi en kort redegjørelse av departementets vedtak 20.12.2016
Kl 13.15 Knut Arne Gjems, leder Norges Jeger og fiskerforbund avd. Hedmark
Kl 13.20 Sissel Frang Rustad, tidligere Høyre politiker
Kl 13.25 Dag Rønning, Fylkesordfører Hedmark
Kl 13.30 Rune Støstad, Ordfører Nord- Fron Kommune
Kl 13.30 Ole Gustav Narud, Ordfører Åmot
Kl 13.35 Gaute Nøkleholm, NORSKOG
Kl 13.40 Trommer fra skogene
Kl 14.00 Avslutning – møtet i Miljø og klimadepartementet starter

Busstransport bestilles innen 02.01.2017 kl 09.00: Pris ca 200 kr t/r Oslo, forbehold om nok påmeldte deltagere.
Tolga: 95757525
Åmot: 90627169
Trysil: 90541455
Elverum: 90721098
Løiten/Stange: 47256594
Åsnes/Våler/Grue:91827532
Eidskog/Kongsvinger: 99498003
Gudbrandsdalen: 48230371

VG-tv: DIREKTE: Ulvedemonstrasjoner i Oslo

Tidligere oppslag

 

Rovdyrbrev/blogger:  leserbrevarkiv:
22-09-2017 - Skyte ulvene i revirene – hvorfor?
21-09-2017 - EU-direktiv tolkas för strängt
20-09-2017 - De vil ikke vite, de vil tro!
18-09-2017 - Ja, vi trenger ulven
18-09-2017 - Nina Jensen og ulven
16-09-2017 - Ikke rovdyr som truer kulturlandskapet!
14-09-2017 - «Kjære ulvemotstandere – tiden for å samordne motstanden er nå!»
13-09-2017 - Ta död på 30 vargar!
13-09-2017 - Partipolitikk og villmarksromantikk
10-09-2017 - MED LØGN SKAL ULVEN DREPES
10-09-2017 - Hvor ble det av Frp?
08-09-2017 - Ulv i Enebakk kommune
07-09-2017 - Om ulv og MDG
07-09-2017 - Rovdyrforvalter Hove bommer
05-09-2017 - La oss samarbeide om tiltak, Anita!
05-09-2017 - Senterpartiet og ulv
04-09-2017 - 31-08-2017 - 42 dagar med ulvesommar
31-08-2017 - Ulv på beitemark
29-08-2017 - Ulvedebatt - igjen
29-08-2017 - Hvor i all verden finnes fornuften?
28-08-2017 - "Når det er fullt i ulvesona kjem også ulvetispene ut for å etablere seg"
26-08-2017 - UNDVIK DREVEN MOT JÄGARNA
25-08-2017 - Politikere, svar oss: Hva mener dere egentlig?
25-08-2017 - Farlige dyr
24-08-2017 - Sametinget tar grep om rovdyrpolitikken
23-08-2017 - Ulv eller folk i Hedmark?
22-08-2017 - «Rovviltforvaltningen lever sitt eget liv»
21-08-2017 - Jägareförbundet Dalarna: Hög tid att riksdagen tar beslut om minskad vargstam
19-08-2017 - Krever at vedtaket til Stortinget etterleves
18-08-2017 - Ulv ingen fillesak
18-08-2017 - Nei til ulv, vi skal bo i Hedmark
17-08-2017 - Ulv i ulvesona må også forvaltes
16-08-2017 - Vi skal felle flere ulv
15-08-2017 - AUF om ulv
15-08-2017 - Nei til ulv, vi skal bo i Hedmark
14-08-2017 - Behov for ny uavhengig forsking
14-08-2017 - Å bevare beiting er godt naturvern
11-08-2017 - Ingen grunn til feiring!
11-08-2017 - Rewilding
10-08-2017 - "Slutt på blodjakt i ulvens fotspor"
10-08-2017 - Lytt til sauebøndene om ulv
10-08-2017 - Psykososiale konsekvenser
08-08-2017 - Kan demokrati være en tvang?
07-08-2017 - Om ulv og kompensasjon
07-08-2017 - Medfølende ord eller skaderedusering?
07-08-2017 - Bøndene fortviler etter ulvens herjinger
06-08-2017 - Mener SNO sentralt at kua har satt seg fast i en snøfres, en forhøster eller en harv?
06-08-2017 - Viktigere enn etablerte næringer
06-08-2017 - Vi skal ikke utrydde kongeørna
06-08-2017 - Ta vare på beitedyra
03-08-2017 - Ulv i utmarksbeitet
03-08-2017 - Ufint i kommentarfeltet: «Drep alle ulvehatere!»
03-08-2017 - Ulv viktigere enn etablerte næringer?
03-08-2017 - Beitenæringa først!
02-08-2017 - Grunnlaget for rovviltpolitikken
01-08-2017 - Ulvedebatten
01-08-2017 - Om å leva med ulv
31-07-2017 - Eiendomsrett og menneskerett
31-07-2017 - Fellingstillatelse på kongeørn
31-07-2017 - Bidrar GD til økt konflikt og kunnskapsignoranse?
30-07-2017 - Svar frå Ivar Odnes
30-07-2017 - Jeg vil gjerne gå i terapi
25-07-2017 - En plan for å leve med ulven
25-07-2017 - Den skremmende ulven
25-07-2017 - Svar til Helberg og Riekles i ulvedebatten
24-07-2017 - Frp gjør det ikke lettere å felle ulv
20-07-2017 - Frp gjør det lettere å felle ulv
20-07-2017 - Med ulv skal ulv fordrives
19-07-2017 - Predatorer 2017
18-07-2017 - Sett strøm-halsbånd på ulvene
18-07-2017 - Svar til Kvikstad - igjen
18-07-2017 - Uforskammet av Kristian Kvikstad
16-07-2017 - Minner om da griser ble dømt for drap
16-07-2017 - Hvordan kan vi leve med ulven?
15-07-2017 - Vem har tolkningsföreträde om biologisk mångfald?
14-07-2017 - Rovviltnemnder på ville veier
13-07-2017 - Etterlyser raskere jegere
13-07-2017 - Når sauen blir offerlam
13-07-2017 - Hva koster ulvepolitikken?
12-07-2017 - Svar til Berit Helberg
12-07-2017 - «En demper ikke frykt når folk finner fotspor etter disse i lekekassa til barna og katta er borte»
11-07-2017 - «Har du ikke ulv på trappa så hold kjeft»
11-07-2017 - Ulverevir eller rovdyrsone?
11-07-2017 - Er 61 ulver store ulveflokker?
11-07-2017 - Ulvepolitikk uten troverdighet
>--Flere rovdyrbrev-->


Nyheter:  Nyhetsarkiv:
Vil ha økt satsing på fellingslagene Hamar Arbeiderblad
Kommentar: Ulvefarse i fleire aktar Nationen
Ber Helgesen ta til fornuft Norsk Sau og Geit

Genetiskt viktiga vargvalpar i Tiveden Naturvårdsverket
Bekräftat: Genetiskt viktig varghona i Tiveden har fått valpar Länsstyrelsen Örebro
Tvingades skjuta björn på nära håll Västerbottens-Kuriren
Jägare vill hjälpa till att jaga vargen mitt i Stockholm
Man frias från brottsmisstanke i stor jakthärva SR Norrbotten
Ny beräkningsmodell för varg dröjer SR Naturmorgon
Vägrar rovdjursinventering Nya Wärmlands-Tidningen
Jägareförbundet: Riksdagens vargbeslut är det som gäller Svensk Jakt
Vargar dödade får i Nykarleby Vasabladet
22 september 2017
Vil ha bjørneskit fra deg! Rovdata
Bjørnefamilie oppholdt seg i bysentrum Innbyggerne i Aspen tar selfier med bjørner. Nå har politiet fått nok Dagbladet
Starter jakt på norsk ulv i Stockholm Nationen
Forvaltningsplan for rovvilt: Vil ha bort jerven Sunnmøringen
Ulv: Helgesen tar telling Gudbrandsdølen Dagningen
Ti ulveangrep i Israel på fire måneder MIFF

Ericas fredagsspaning: Därför fossar vi i björnskräck SR Västerbotten
Andra björnen vid björnattacken i Orsa har avlivats SR Dalarna
Elias Modin i Njurunda stod öga mot öga med en björn SR Västernorrland
Kjells hund skällde på Rialavargen mitt i Stockholm
Lodjursangrepp på får Smålänningen
Missuppfattning om vargjakten i norra Värmland SR Värmland
Historisk vargföryngring i Södermanland Svensk Jakt
Langt fra Borgen: Skal vi have ulve i Danmark? Danmarks Radio
Två lodjursangrepp i länet Länsstyrelsen Kronoberg
21 september 2017
Åpner for at flere ulver kan felles NRK Hedmark og Oppland
Frykter store tap av lam i fjellet Opdalingen
I fjor ble Slettåsulven «fredet» av Helgesen. Nå lever den farlig igjen. Aftenposten
Kan bli felt tre tre ulveflokker NRK Hedmark og Oppland

När vargen blir vardag: “Oron har ökat” mitt i Stockholm
Jakten på lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet startar i början av oktober Finlands Viltcentral
Vargdödade hundar Svensk Jakt
TV: Varg tog hund framför ögonen på hundägaren mitt i Stockholm
Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på varg SR Stockholm
20 september 2017
Lisensfelling av rovvilt i verneområder Fylkesmannen Hedmark
Avklaring på ulvejakta? Norges Jeger- og Fiskerforbund
Krav vedrørende rovilttap/rovvilterstatning Lovdata
Ulv og bever på saklista engasjerte politikerne Østlendingen
Senterpartiet mener regjeringen må avvise Miljødirektoratets ulveråd Nationen
Nok en jerv er felt – men fortsatt ingen i nord Arbeidets Rett
Ingen jerver felt i Nord-Østerdalen så langt Arbeidets Rett

Beslut om skyddsjakt efter en varg i Norrtälje och Vallentuna kommun Länsstyrelsen Stockholm
Varg skrämde treåring – skyddsjakt inledd mitt i Stockholm
Beslut fattat – det blir skyddsjakt på vargen: "Det är utsett en jaktledare" Norrtelje Tidning
Vargen tog Annelies hund mitt i Stockholm
Ny vargattack i länet – hund dödad SR Stockholm
Hundägaren om attacken: "Vargen hade kunnat hoppa på mig lika väl som min hund" Norrtelje Tidning
Varg tog hund framför ögonen på hundägaren – vi sände live Norrtelje Tidning
Kunskapen om antal vargar är otillräcklig för jakt Allehanda
Stora delar av Värmland undantas från vargjakt Svensk Jakt
När vargen blir vardag - “Oron har ökat” YLE
Länsstyrelsen utreder skyddsjakt på Riala-vargarna – beslut i nästa vecka Norrtelje Tidning
Växande fransk björnstam orsakar konflikt Svensk Jakt
Norskt krav på omfattande vargjakt Svensk Jakt
Wolves in Israel are raiding campsites to try to snatch children, experts warn The Times of Israel
Bear warning: How to stop trains from killing Canada's grizzly bears CBC
EATEN ALIVE Oil worker is disembowelled by bear that buried the remains and returned to feast on the body The Sun
19 september 2017
Første rapport om ulvegenetikk er klar Miljødirektoratet
Panel review of genetic studies on the Scandinavian grey wolf Miljødirektoratet
Senterpartiet mener regjeringen må avvise Miljødirektoratets ulveråd Nationen
Amerikanske forskere: Her kommer den norske ulven fra Nationen
Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk Verdens Gang
Engerdal kommune støtter alternativ utredning om ulv Engerdal kommune
Kritisk til Miljødirektoratets råd Norges Bondelag
Varmere klima har gitt færre bjørner Nationen
Sametinget vil ta ut ørn NRK Troms

Rätt beslut om skyddsjakt på varg Länsstyrelsen Jämtland
DNA-prov visar – två vargar i Riala SVT Dalarna
Tim fick besök av fem björnar på älgpasset SVT Västerbotten
Undkom björnattack genom att hoppa mellan träd SVT Dalarna
Sköt björn i självförsvar SVT Jämtland
Varför väcker ni björnar, Brunberg? Jaktjournalen
Jägarna hade rätt Jaktjournalen
Jägare sköt attackerande björn Jaktjournalen
Omfattande jakt på järv i gränsbygderna Svensk Jakt
Skyddsjakt efter varg enligt jaktförordningen Förvaltningsrätten i Luleå
18 september 2017
Tilrår å redusere ulvekvoten Miljødirektoratet
Miljødirektoratet ber rovviltnemndene redusere ulvekvoten Østlendingen
Ulvedommen mot Nordsveen blir stående Østlendingen
Miljødirektoratet mener det bør skytes færre ulv enn det viltnemndene ber om Verdens Gang
To nye jerver tatt i Stor-Elvdal Østlendingen
Temakveld: Ulven som nabo Enebakk Avis

DNA-prover visar på två vargar i Rialaområdet Länsstyrelsen Stockholm
Därför blir det ingen skyddsjakt på vargarna Stockholm Direct
17 september 2017
– Dersom vi begynner å skyte ørn, vil vi se kraftige internasjonale reaksjoner NRK Nordland
Jervetispe felt i Stor-Elvdal Østlendingen
Studenter trodde de hadde funnet spor av bjørn: - En helt vanlig misforståelse Avisa Nordland

Nya riktlinjer kring rovdjur Sydöstran
"Varghunden" tillbaka hos ägarna Nya Wärmlands-Tidningen
Jägare sköt anfallande björn i självförsvar Svensk Jakt
DNA-prov visar: Två vargar i gamla Rialareviret Jaktjournalen
16 september 2017
Trysil vil søke om ulvepenger Østlendingen

Skrämselåtgärder inte aktuellt för Rialavargen Länsstyrelsen Stockholm
Björn som rivit soptunnor ska skjutas SR Västerbotten
Överskatta inte antalet vargar - då blir licensjaktbeslutet taget på felaktig grund Dala-Demokraten
Tjänstemännen som kör över politikerna Svensk Jakt
Norra Värmland en spridningszon för varg Svensk Jakt
Kan bli skyddsjakt på Rialavargen SR Stockholm
15 september 2017
Statsråd-nei til stående fellingstillatelse Hamar Arbeiderblad
Hunder i Stockholm kan være drept av norsk ulv NRK Hedmark og Oppland
Bymarka-jerven blir neste attraksjon på Vitenskapsmuseet Adresseavisen
Rytter ble jaget av ulv i tre kilometer Nationen

Mötte björn under ridtur i Björsbyn NSD
Ledare: Ge djurägarna ersättning och respekt Lantbrukets Affärdstidning
Oliver mötte varg i skogen – vill varna andra hundägare Aftonbladet
Hund dödad av varg i Riala Länsstyrelsen Stockholm
Två får i Närke vargdödade Jakt & Jägare
Miljödirektören: ”Vi vill kunna fatta ett beslut som håller” Jaktjournalen
Rialavargen – skyddsjaktsansökan hanteras skyndsamt Jaktjournalen
Tror justitiedepartementet att jägare är de enda människor som vistas i skogarna? Svenska Rovdjursföreningen
Ulve er gået i fotofælder i Slesvig-Holsten Jyllands-Posten
14 september 2017
Norsk ulv kan stå bak hundedrap i Stockholm Nationen
Ber om bjørnebæsj Ringsaker Blad
Lisensjakt på jerv i Agder Norges Bondelag
Lierne beholder rekorden Adresseavisen

Ännu en hund dödad av varg i Riala Norrtelje Tidning
Lodjur hängdes levande i träd – mobilfilm bevisning i jaktbrottshärva Aftonbladet
Björnjägare fick böter för åtelkameror Svensk Jakt
Ingen skyddsjakt på varg i Charlottenberg Svensk Jakt
13 september 2017
Sau tatt av ulv Nea Radio
Lisensjakt på jerv 2017 - 2018 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2017 Fylkesmannen Hedmark
Kan skyte fire jerver NRK Møre og Romsdal

Länsstyrelsen har fångat Sveriges sydligaste järvföryngring på film Mynewsdesk
Kristin jagades av varg under ridturen Expressen
Järvfamilj fångad på film i Vansbro Svensk Jakt
Sopbjörn härjar i villaområde nära Umeå Svensk Jakt
Mötte varg – i Bagarmossen Stockholm Direct
Så många vargar har setts i Stockholm Stockholm Direct
Nya uppgifter om Vallentunavargen: "Någonting lockar den att stanna här" Stockholm Direct
Flera vargar rör sig i Jeppo YLE
SK: Mer än hälften av vargar med sändare har dödats olagligt YLE
Stockholm har två norska vargar ”Osannolikt att de får valpar” Jakt & Jägare
Wild photography: Buck outswims hungry wolf in northern Alberta lake CBC
12 september 2017
Åpner for felling av 113 jerver Miljødirektoratet
Kronikk: Vi må tenke nytt om sauehold Nationen

Stundtals het debatt om varg, skola och landsbygd Nya Wärmlands-Tidningen
Därför måste du skrämma vargen - innan du får skjuta den SR Västmanland
Utredning om död varg läggs ned SR Västmanland
Ansöker om skyddsjakt på Stockholmsvarg Svensk Jakt
Sköt varg som hotade jakthund – utredningen läggs ned av åklagare Allehanda
Varg blev påkörd av bil i Pöytis Vasabladet
Ännu ett rovdjursangrepp i Häljeboda Svensk Jakt
"Varglarm" var bortsprungen hund Nya Wärmlands-Tidningen
Yngve: Här gick vargen rakt in på gården i Åsby SR Västmanland
Vargen i Vallentuna tog Peters höna: "Inte så skoj" Stockholm Direct
Nya uppgifter om Vallentunavargen: "Någonting lockar den att stanna här" Stockholm Direct
Vargstängsel nära för Tyresta gård mitt i Stockholm
Vargen jagade Kristin när hon red mitt i Stockholm
Lyckat resultat av skitinsamlingen SR Norrbotten
Tror justitiedepartementet att jägare är de enda människor som vistas i skogarna? Svenska Rovdjursföreningen
Får dödade av varg i Vallentuna kommun Länsstyrelsen Stockholm
Förvaltningsplan för stora rovdjur i Gävleborgs län 2017-2021 Länsstyrelsen Gävleborg
29 års fredning af ulven kan snart være slut i Grønland Jyllands-Posten
Det här är målen för rovdjuren i Gävleborg Svensk Jakt
Varg dödade lammet i Häljeboda Svensk Jakt
11 september 2017
Hvordan kan folk og rovdyr leve sammen? Forskning.no
Felt under sausanking i fjellet: Reinsjeger skjøt jerv OPP
Kompisgjeng på villmarkseventyr havnet midt oppi ulvejakt ABC Nyheter

Kristin och hästen Trooper blev jagade av en varg SR Gävleborg
Snöbrist försvårar rovdjursspårning i Skåne SVT Helsingborg
Viltolycka på Bolidenvägen – buss kolliderade med björn Norran
Så många rovdjur får finnas i länet SVT Gävleborg
Björn attackerade jägare i Klövsjö – sköts ihjäl SVT Jämtland
Vill skjuta oskygg varg Jaktjournalen
Tror att åtalad vargskytt frias Jaktjournalen
10 september 2017
Her tar Robert helt unike bilder av de ukjente ulvevalpene i Elverum: - Helt utrolig Dagbladet
Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Sauebønder ber jegerne registrere seg: Frykter jerven slår seg til OPP

Björn attackerade jägare i Klövsjö – sköts ihjäl SVT Jämtland
Ny lodjursattack i Häradsbäck – tacka dödad Smålänningen
Björn attackerade jägare – sköts ihjäl Expressen
Varg sköts väster om Ramvik SVT Västernorrland
Domen som gav grönt ljus för vargjakt Svensk Jakt
09 september 2017
Gaupe på Fenno Avisa Hordaland
Lisensfelling på jerv i Nordland 2017/2018 Fylkesmannen i Nordland
Jervekvoten blir som rovviltnemnda vedtok Arbeidets Rett

Hugo, 13, mötte björnen på sin löprunda SVT Dalarna
Så ska du agera om du möter en björn SVT Dalarna
Skyddsjakt på vargen i Tornedalen avslås SR Norrbotten
Vännerna frös till is av rädsla Nya Wärmlands-Tidningen
Experten: "Jag tror det är björn" NSD
Ingen skyddsjakt på genetiskt viktig varg Svensk Jakt
Krönika av Uffe Stridsberg: Lagförslag ökar hotet mot rovdjur Dala-Demokraten
Farligt när forskare vill driva opinion Svensk Jakt
08 september 2017
Klart for lisensfelling av jerv Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Lisensfelling av jerv 2017/2018 Fylkesmannen Finnmark
Lisensfelling av jerv i Hedmark 2017-2018 Fylkesmannen Hedmark
Venter på avgjørelse om lisenskvote på jerv – to dager før jaktstart Arbeidets Rett
Snart skal Loka lukte seg fram til ulven Nationen
Norges Bondelag: Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen Mynewsdesk

Massor av björnspillning inskickad för DNA-analys Svensk Jakt
Så många angrepp av rovdjur har skett Nya Wärmlands-Tidningen
07 september 2017
Fem fjellrev-ynglinger Nea Radio
Lisensfelling av jerv 2017/2018 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Hun kan bli ulvenes skrekk NRK Hedmark og Oppland
Ber om jegerhjelp to dager før jakta er over: Her har jerven herjet OPP
Fulgte spor etter observasjon ved skytteranlegget Jaktet jerven tett ved sentrum OPP
Stort engasjement da statsministeren ble spurt ut av Facebook-gruppe NRK Norge

Det blir ingen skyddsjakt på vargen Nynäshamns Posten
Jakt på varg överklagas SVT Jämtland
Beviljas pengar för skolskjuts på grund av varg Svensk Jakt
Årets licensjakt efter björn är nu avlyst i hela länet Länsstyrelsen Jämtland
Jakt på varg överklagas SVT Jämtland
06 september 2017
Död varg hittad på tågspår – misstänkt jaktbrott: "Det såg konstigt ut" Vestmanlands Läns Tidning
Här har någon brummat på vägen NSD
Så fattas beslut om vinterns vargjakt Svensk Jakt
Riksdagsledamot besöker vargdrabbad by Svensk Jakt
Länsstyrelsen: ”Borde vara Södertörnsvargen” mitt i Stockholm
Moderaterna vill att Södertörnsvargen skjuts mitt i Stockholm
Tyresta ville ha vargstängsel – fick nej mitt i Stockholm
Björnupptag mitt i älgsåten Jaktjournalen
Vill ha omedelbar jakt på invandrad varg Jaktjournalen
Nu kan du følge de danske ulves færden online Danmarks Radio
Ulvefamilie har bidt sig fast i den danske natur Jyllands-Posten

Wolves remain successful hunters amid tailings ponds and oilsands mines Science
American Wolf Science
05 september 2017
Klager på manglende fellingstillatelse Nye Troms
Sjeldent møte med gaupe langs vegen Hamar Arbeiderblad
200.000 kroner til akutt nedsanking av sau Arbeidets Rett
Truer regjeringa med rettssak etter rovdyrtap NRK Hedmark og Oppland
Jerven i Bymarka hadde kreft Adresseavisen
La oss samarbeide om tiltak, Anita! Hamar Arbeiderblad

Mias möte med vargen: "Var skakig en lång tid efter" Stockholm Direct
Wolf hunting to be banned in Kazakhstan Vestnik Kavkaza
04 september 2017
Klart for valgkampens ulveoppgjør Østlendingen
Fellingstillatelsen på jerv i Nord-Fron forlenges Gudbrandsdølen Dagningen
Bjørn hjelper kirsebær Nysjerrigper
Høringssvar – endringer i rovviltforskriften – skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter Norsk Bonde- og Småbrukarlag
DNA-test av bjørn vil ta lang tid Hamar Arbeiderblad

Löshundar får sättas in mot vargpar i Jämtland Jaktjournalen
Ja till skyddsjakt på vargar SVT Jämtland
Ett flertal fall av förföljelse och illegal jakt SR Norrbotten
Tre får rivna av varg i Tyresta by mitt i Stockholm
Vad händer om du och din hund möter ett rovdjur i skogen? Rovdjurstest överraskar många hundägare YLE
13-årige Hugo jagad av björn: Den var fem meter ifrån mig SR Dalarna
Så gör du om du möter en björn SR Dalarna
03 september 2017
Bjørn skutt i Ringsaker Østlendingen
Bjørnekjøtt faller i smak på Bondens marked Østlendingen
– Jakter på skogens farligste rovdyr NRK Urix
Da Beistet herjet i Gévaudan ABC Nyheter
02 september 2017
Ønsker å flytte ulveansvaret Østlendingen
Kommunen ber villreinjegerne om hjelp: Skyt, om du ser denne OPP
Én ulv står bak en tredel av de registrerte skadene på sau Arbeidets Rett

Skolelever i Raseborg ska inte behöva vara rädda för vargen YLE
Därför måste Kolsvavargen skjutas SVT Västmanland
Åklagaren: Inget angrepp på paragraf 28 Svensk Jakt
01 september 2017
Forlenger løyve til felling av jerv Fylkesmannen Hordaland
Ny erstatningsordning for tamrein utsettes Nea Radio
Ulv tok sju lam på beite Hamar Arbeiderblad
Forlenget fellingstillatelse på bjørn i Sør-Trøndelag Arbeidets Rett
Sendte sms med «the target is eliminated» – nå er jegeren tiltalt for å ha drept ulv Nationen
Forlenger skadefellingstillatelsen på jerv Gudbrandsdølen Dagningen
Frp vil legge rovdyr under Landbruksdepartementet Gudbrandsdølen Dagningen
Mysteriet i bjørnegrotten Forskning.no
Anitas fem rovdyrkrav Hamar Arbeiderblad
Jerven ga oss en leksjon Adresseavisen

Här är filmen som kan fälla tjuvjägarna SVT Norrbotten
Jo, den här videon visar visst en varg Metro
Ingen björn skjuten än Värmlands Folkblad
Varg tog katt i Hallstahammar SVT Västmanland
Vargskyttens SMS: ”The target is eliminated” Jaktjournalen
Stod 35 meter från vargen – fick inte skjuta för länsstyrelsen Jaktjournalen
Krönika: Åtal mot vargskytt äventyrar löshundsjakten Jaktjournalen
Länets björnar ska kartläggas – med hjälp av spillningen Vestmanlands Läns Tidning
Varg tog katt vid Åsby gård i Hallstahammar SR Västmanland
Varg gick in på gård i Hallstahammar Magazin24
Lösa indicier mot vargskytt Svensk Jakt
Despite fears of wolves, forests are spreading fast in France The Economist
Finnish farmer delivers stark warning on lynx Farmers Weekly
Germans divided over return of the wolves Deutche Welle
31 august 2017
Ordføreren ber om konkrete tiltak mot rovdyr Hamar Arbeiderblad
Krever rask avklaring om ulvekompensasjon Bondebladet
15 rovdyrdrepte lam funnet – fem er druknet: Jakter jerv i Oppdal OPP
Vil erstatte «Vaffeljerven» med en ny jerv NRK Trøndelag
No kan kommunar med ulverevir søkje om midlar Miljødirektoratet
42 dagar med ulvesommar Oppland Arbeiderblad
Fylkesnytt fra Hedmark 2/2017: Rovvilts påvirkning på beitesesongen så langt i 2017 Landbruks- og matdepartementet
Rovdyrdebatt også i Spania Spania i Dag
Forstår bøndenes ulve-frykt, men vil ikke åpne for fri jakt TV2
Frp-Johnsen høster bråk for ulveutspill Østlendingen
Vaffeljerven i Bymarka er avlivet - 18 år gammel NRK Trøndelag
Fikk nærmøte med binne og to småbjørner Nye Troms

REPORTAGE – Vi är rädda, den verkar orädd Stockholm Direct
Bekräftat: Två vargar i Norrbotten Norrbottens-Kuriren
Nu åtalas mannen som sköt vargtiken i Sjundareviret – misstänks för grovt jaktbrott Länstidningen Södertälje
Dags för ny vargflytt? Jaktjournalen
Wolf behavior undeterred by tailings ponds and pit mines ScienceDaily
30 august 2017
– Har ikke Sp-Narud tro på norske jegere? Østlendingen
Bymarkajerven er død Rovdata
Avlivet jerv i Bymarka Adresseavisen
Får felle fire jerv Åndalsnes Avis
Åpner for jakt på ulv i Ringsaker Gudbrandsdølen Dagningen
Ulvedebatt på sauens hjemmebane NRK Hedmark og Oppland
Se ulvedebatten direkte her kl. 19:45 NRK Østlandssendingen

Viltekolog: Ganska vanligt med oskygga vargar SR Västmanland
SE FILMEN. Södertörnsvargen möter två älgar - det som händer sen är så häftigt! Stockholm Direct
Bilist såg en varg utanför Hultsfred Barometern Oskarshamns-Tidningen
Varg uppges ha dödat hund i Medåker Vestmanlands Läns Tidning
Johan hade vargen i trädgården mitt i Stockholm
Kent sprang för sitt liv – björn dödskraschade mot ett träd Expressen
Avvaktar skyddsjaktbeslut på vargen SR Norrbotten
Eftersök på björn avblåst SVT Jämtland
An alternative to wolf control to save endangered caribou ScienceDaily
Romanian Minister Plans to Allow Bear Hunts Balkan Insight
Brown bears choosing a vegetarian diet over salmon due to climate change The Independent
29 august 2017
Én ulv bak store sauetap Miljødirektoratet
62 av 70 bjørner er skutt i Sverige Namdalsavisa
Ulvejakt på Hedmarken og i Østerdalen: Får ta ut én ulv Østlendingen
Utvidet fellingstillatelse på ulv NRK Østlandssendingen
Lisensfelling av jerv, ulv og brunbjørn 2017/2018 Fylkesmannen Møre og Romsdal
Ulv handler ikke bare om ulv NRK Hedmark og Oppland
MDG vil ha 300 ulver i Norge NRK Østlandssendingen
Tre sauer drept – en bittskadd Eidsvoll Ullensaker Blad
Jerv på ferde i Alvdal Arbeidets Rett
Kent (35) løp fra bjørn i Sverige: –Trodde jeg skulle dø Verdens Gang
Svenske elever jaget bort ulv fra skolegården Verdens Gang

Polisen: Vargen i Kolsva ska avlivas SR Västmanland
Norrbottnisk varg bra för stammen Elever skrämde bort varg från skola i Kolsva SVT Västmanland
Varg dödade vuxen ko – "Det är mycket ovanligt" Dalarnas Tidningar
Här är skyddsjakten på vargen i Kolsva SVT Västmanland
Han fick fly för sitt liv från en ilsken björn SR Dalarna
Flydde för livet med björnen i bakhasorna – "Jag var ganska säker på att jag skulle dö" Dalarnas Tidningar
Lena från Lit fick oväntat lodjursbesök: "Var nog ute efter katten" Östersunds-Posten
Vill ha licensjakt på 63 vargar i Värmland SVT Värmland
Varg i björntäta områden tar färre älgar SR Dalarna
Varg fångades på bild Magazin24
Ulla hade ögonkontakt med vargen mitt i Stockholm
Ökad oro efter ännu en vargattack SR Stockholm
28 august 2017
Noen færre liker ulven NINA
Nå er sauene innenfor gjerdet Arbeidets Rett
Ulven best likt i byen NRK Østlandssendingen
Dødstallet på sau i Geiranger stiger etter jerveangrep NRK Møre og Romsdal

Varg har skådats norr om Vallentuna mitt i Stockholm
Skadeskjuten björn fortfarande inte hittad Expressen
Polisen varnar allmänheten för skadeskjuten björn i Krokoms kommun Östersunds-Posten
Kungsörn attackerade Tikka SVT Norrbotten
27 august 2017
– Skyt mere ørn! NRK Sápmi
Mann dømt for ulvedrap - anker for å bestride hvor ulven kommer fra Verdens Gang
44 bjørner skutt så langt Trønder-Avisa

Björnjakten snart över – endast en tredjedel återstår att fälla Östersunds-Posten
Nytt vargangrepp i Charlottenberg Svensk Jakt
Spaning efter björn i Västmanland SR Västmanland
26 august 2017
Fellingstillatelse for jerv NRK Hordaland
Bønder krever strakstiltak for å hindre jerveangrep i Geiranger NRK Møre og Romsdal
Sau tatt av bjørn ved Lyngkampen i Øyer kommune Gudbrandsdølen Dagningen
Igjen åpnet for ulvejakt NRK Østlandssendingen
Trener opp sauene så dei kan springa frå rovdyra Dagen
Ulven på Hadeland har kostet minst 9 millioner Dagbladet
Reagerer på nemndenes vedtak Bondebladet

Vargen i Kolsvaområdet får jagas igen SR Västmanland
Vargexpert: Se över era stängsel! Norrköpings Tidningar
Hund dödade nio får i Älmeboda SR Kronoberg
Orädd varg i Österhaninge fångad på bild Svensk Jakt
Jägarförbund vill skjuta 35 vargar i Dalarna Dala-Demokraten
25 august 2017
Viltkamera skal dokumentere gaupebestanden NRK Møre og Romsdal
Avslo søknad på fellingstillatelse av ulv Østlendingen
Rovviltnemndene opprettholder vedtak om ulvejakt Norges Bondelag
Ulvedrap til lagmannsretten NRK Hedmark og Oppland

Ensamvargar söker partners De 5 stora
Lena fick oväntat frukostbesök av vargar: "Allt jag tänkte på var min katt som fanns utomhus" Dala-Demokraten
Träffade en varg på promenaden Bohusläningen
Experten: Vargattack på hundar är ovanligt mitt i Stockholm
Överskjuten björn tillfaller skytten Svensk Jakt
Låt Värmlands björnhonor vara i fred! Svenska Rovdjursföreningen
Rovdjursföreningen: Nej Jägareförbundet, vargstammen är inavlad och bör öka - inte minska Dala-Demokraten
24 august 2017
Ulv på ferde i Tylldalen Arbeidets Rett
Gammeljerven lusket rundt på tribunen Adresseavisen
Ikkje søkt om løyve NRK Møre og Romsdal
Må samle bjørnemøkk for å få skyte bjørn Norges Bondelag
Dette synet møtte bøndene etter jervebesøket NRK Møre og Romsdal
Ny erstatningsordning for tamrein utsettes Nea Radio
– Denne sauen kan løse ulveproblemet NRK Norge
Utvider fellingstillatelse på to ulv etter nye funn av skadet sau Østlendingen
Björnar drabbas av pälsätande löss – nu försöker SVA kartlägga hur vanligt det är Östersunds-Posten
23 august 2017
Avviste alle klager – vil felle 36 ulver NRK Hedmark og Oppland
Avviser alle klager – 50 ulver kan bli skutt til vinteren WWF-Norge
Flertall for Hedmarks-forslag i klagesak om ulvefelling Arbeidets Rett
Oksekalv avlivet etter ulveangrep i Stor-Elvdal Østlendingen
Lite sympati for ulv i Oppland Oppland Arbeiderblad
Ulvemotstanden på Hadeland øker etter herjingene Nationen
Ulvemotstanden øker i ulveutsatte områder NRK Hedmark og Oppland
Jegere bitt av bjørn i Sverige Nationen
Hva sier partiene om rovvilt? Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Licensjakten på björn är avlyst i Gävleborgs län Länsstyrelsen Gävleborg
62 fjällrävskullar i Sverige och Norge Länsstyrelsen Jämtland
Så har björnjakten sett ut genom tiderna SVT Jämtland
17 björnar skjutna SVT Jämtland
Förhandling inför rättegången i jaktbrottshärvan SVT Norrbotten
Jägarna Axel och Erik blev bitna av björn: Det var på liv och död Aftonbladet
Vargexpert: Se över era stängsel! Norrköpings Tidningar
Varg dödade får – nu agerar de boende Norrköpings Tidningar
Varg nosade på gräsklippare Svensk Jakt
Wolves facing reduced conservation status Swissinfo
Wolves: welcome or worrying? Swissinfo
22 august 2017
Kunngjøring av stadfestelse av tekniske regler i forskrift 22. juni 2012 nr. 652 om rovdyravvisende gjerde, jf. EØS-høringsloven Lovdata
Staten kommer med 360.000 kroner til skadefellingslagene Arbeidets Rett
Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Stiller spørsmål ved jaktlagene Hamar Arbeiderblad

Licensjakt på björn 2017 Statens veterinärmedicinska anstalt
Idag startar björninventeringen SR Värmland
40 björnar får fällas i årets björnjakt SR Västernorrland
Björnar drabbas av pälsätande löss Svensk Jakt
Varg dödade jakthund Vasabladet
Ranch owners say wolves attacked racehorses in Istanbul Hurriyet Daily News

>--Flere nyheter i arkivet-->