Sparbu og Stod
06. Juli 2007

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

06. Juli 2007

P R E S S E M E L D I N G 06.07.2007

Ny nødvergerett nå

Regjeringen lovet allerede i Soria-Moriaerklæringen i 2005 en gjennomgang av nødvergeretten. Før det hadde Stortinget allerede i 2004 en utredning om eventuell nødverge for hund.

Ingen ting har skjedd fra regjeringen, mens antall rovdyr i utmarka vokser sterkt for hvert år.

Nødvergeretten handler om alminnelig rettsfølelse og verdighet for de som kan bli berørt.

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk finner det respektløst at vi fortsatt skal ha et lovverk som er tilpasset små utrydningstruede bestander, mens utmarka i Norge er full av store rovdyr.

Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever at Regjeringen umiddelbart sender ut på høring et forslag til endringer i nødvergeparagrafen i viltloven. Vi krever at loven endres slik at nødvergeretten kan brukes til å forhindre at rovdyr skader tamrein, bufe og hunder.

 

Kontakt: Erling Myhre, styreleder tlf 48 13 83 47
Åsmund Ystad, daglig leder tlf. 975 95 119

 

Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 12 65 01
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org