Rovdyrnyheter juni 2006

 

 30 Juni 2006


Søppelmenn mot bjørn
Sommeren blir ikke fet for bjørnene i Pasvik i Finnmark. Søppeldunkene i Pasvik skal tømmes hver uke for å hindre at «godlukten» tiltrekker seg bjørn. Dette opplyser Fylkesmannen i Finnmark i en pressemelding.
 Nettavisen

Referat fra møte i Rovviltnemnda
I tillegg til orienteringssakene, var håndtering av akuttsituasjoner denne beitesesongen og bestandssituasjonen for jerv og gaupe i fylket tema. Les mer i vedlagte utkast til referat. Rovviltnemnda vil godkjenne referatet på neste møte i august.
FM Nordland

Har ikkje motteke anke på fellingsløyvet
LEIKANGER:: Fylkesmiljøvernavdelinga har førebels ikkje motteke nokon anke på løyvet om å fella slagbjørnen i Jostedalen. Men foreninga Våre Rovdyr har varsla ein slik anke og bede om sokalla oppsetjande verknad.
Sogns Avis

Leitte etter bjørnen med helikopter
Fylkesmannen ga i går løyve til å leite etter bjørnen med helikopter. Både fjelloppsynsmannen i Luster og jegerar frå jaktlaget flaug i går ettermiddag over Jostedalsbreen for å sjå etter spor av bjørnen. Det stadfestar Hermund Mjelstad hos Fylkesmannen.
NRK Sogn og Fjordane

Kolliderte med bjørn
En bjørn ble truffet av en bil mellom Snåsa og Steinkjer i går kveld. Sammenstøtet skjedde da tre menn var på kjøretur ved Roktdalen.
NRK Trøndelag

Bjørn stanget bil på Snåsa
Forskrekket satt tre menn inne i en bil på Snåsafjellet og så på at bjørnen klasket labbene på ruta. Det var ved 02-tiden i natt da de tre mennene i 30-årene kjørte gjennom Roktdalen på grensa til Steinkjer kommune at bjørnen hoppet frem fra skogkrattet og stanget hodet inn i siden på bilen og skrapte klørne nedover sideruta.
 Adresseavisen

Haga tok støyten
Kommunalminister og partileder Åslaug Haga var i går i Elverum for å kommunisere med, og ta støyten for, den siste tids kritikere av Senterpartiets rovdyrpolitikk.
Østlendingen

Sp må bevise
«Sp viser en mer tydelig rovdyrmotstand enn noen gang».Senterpartiet er utvilsomt Stortingets mest bastante rovdyrkritiske parti. Det tjente partiet naturligvis på i valgkampen, og flere velgere stemte Sp på grunn av partiets holdning til rovdyr. Mange av disse velgerne ble naturligvis svært skuffet da Stoltenberg-regjeringens partipisk rammet Sp. Partiet fikk ikke stemme for Frps forslag om å innlemme grenseulvene i de norske flokkene, noe som ville gjort det mulig å ta ut mer ulv. Spesielt ille var det for Sps stortingsrepresentant fra Hedmark, Trygve Magnus Slagsvold Vedum, som dermed ble tvunget til ikke å stemme i samsvar med sin overbevisning.
Østlendingen

Må endre vårt grunnleggende syn på naturen
Miljøvernministeren har nylig vært på en besøksrunde til de regionale rovviltnemndene. I juni møtte hun nemnda i Oppland. Der fremførte Naturvernforbundet i Oppland et innlegg om sitt syn på nemndas politikk. Hovedbudskapet var at mennesket bør ikke se det som sin oppgave å omdanne naturen til en forbedret form for natur. Vi må slutte å tenke at det er menneskets kamp mot naturen.
Norges Naturvernforbund

Oddekalv vil stanse jakta
I går gav Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fellingsløyve for bjørnen i Jostedalen. I dag ankar Norges Miljøvernforbund saka inn for Miljøverndepartementet.
 Bergens Tidende

Jerv gikk til Mo i Rana
En Hedmarks-jerv har gått til Mo i Mo i Rana, en strekning på over 500 kilometer, det lengste en jerv har gått!
NRK Hedmark og Oppland

Bøndene bærer rifla lovlig
HEMNES: Sauebøndene kan lovlig ta med seg rifla på skulderen og gå ut i marka å se etter dyrene sine. Dyrevernloven krever at de skal avlive skadde dyr på en mest human måte
Rana Blad

Ingen spor etter bjørnen
Dei som jaktar på Luster-bjørnen fann ikkje nye spor då dei leita i eit stort område i Jostedalen torsdag.
NRK Sogn og Fjordane

Björnen ger dig ingen andra chans!
– Träningsskjut mycket och ofta! Nästan alla farliga situationer med björnar inblandade börjar med ett dåligt skott.
Svenska Jägäreforbundet

Paret Karlsson vill rovdjurssäkra för sina hästar
I vintras fick Karl-Erik och Barbro Karlsson i Ljungaverk en av sina hästar riven och biten av ett för dem okänt rovdjur. Nu vill de att hästarna ska ha det säkrare och ansöker om bidrag till rovdjursstängsel hos länsstyrelsen.
Sundsvalls Tidning

LRF stöder budkavlen
Jägareförbundets budkavle för en bättre rovdjurspolitik löper nu genom landet och har redan undertecknats av tiotusentals personer.
Svenska Jägäreforbundet

Bruno the bear sparks EU fall out
The Italian environment minister Alfonso Pecoraro Scanio has formally complained to the EU over the killing of “Bruno the bear”.
Eupolitix

 29 Juni 2006


Politiet vet alltid best
En slagbjørn herjer på Helgeland, og sauebøndene har begynt å bevæpne seg når de går i skogen. Politiet er øyeblikkelig på plass med formaninger og trusler.
Jeger hund og våpen

Advarer mot våpenbruk
RANA: Robert Bjugn, miljøkoordinator i Helgeland Politidistrikt, reagerer sterkt på signalene om at bønder i Hemnes kommunene nå bevæpner seg når de går i marka.
Rana Blad

Forvaltningsplan for rovvilt er nå på høring

FM Sogn og Fjordane

Stabil bestand av jerv i Sør-Norge
Jervbestanden i Sør-Norge holder seg stabil i underkant av 100 individer. Ingen immigrasjon fra den nord-østlige delen av bestanden ble observert i 2005. Dette er to av hovedkonklusjonene i en ny NINA-rapport som omhandler genetisk analyse av ekskrementprøver samlet inn i 2005 over hele Sør- og Midt-Norge, samt Jämtland og Dalarna.
NINA

Spar oss for honnørordene
Når avstanden mellom det sentrale politikere sier og lover blir så stor som i deler av rovdyrpolitikken så øker det konfliktnivået.
 Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Vil felle fire bjørner
Fra 1. september ønsker rovviltnemda i Troms og Finnmark tillatelse til å felle fire bjørner i Øst-Finnmark. Et av områdene man ønsker å jakte i er Pasvik i Sør-Varanger.
NRK Troms og Finnmark

Forventer bjørnejakt
Rovviltnemnda tror at anmodningen om lisensjakt på bjørn i Finnmark vil bli virkelighet.
NRK Troms og Finnmark

Ferske bjørnespor?
Jegerane som i dag er på jakt etter bjørnen i Jostedalen kan ha funne ferske spor på snøen ved fjellet Grånåsi.
NRK Sogn og Fjordane

Kritisk til bjørnejakt
Verdas Villmarksfond (WWF) er kritiske til at det skal jaktast på bjørn i Jostedalen. Dei meiner nemleg det bør vere bjørn i Sogn og Fjordane.
NRK Sogn og Fjordane

- Skandaløs bjørnejakt
- Det er skandaløst å jakte på streifdyr, meiner Birger Vestergren, leiar i foreininga Våre Rovdyr. Han viser til at forvaltingsplanen for rovvilt i region 1 slår fast at streifdyr skal godtakast.
NRK Sogn og Fjordane

Alle vil jakte på bjørnen
Det har meldt seg folk frå heile fylket som ønskjer å vere med på bjørnejakta som startar i Sogn i dag. Det er 50 år sidan det sist vart jakta bjørn i Sogn og Fjordane.
NRK Sogn og Fjordane

Klart for bjørnejakt i Jostedalen
For første gang på 50 år skal det jaktes på bjørn i Sogn og Fjordane. Fellingsløyve blir utstedt i dag. - Vi har signalisert at det blir gitt fellingsløyve. Det formelle dokumentet blir sendt ut i morgen tidlig, bekrefter fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal til Bergens Tidende.
 Bergens Tidende

Gaupe-økning i Nesodden
I løpet av juni har Amta fått tips om tre observasjoner av gaupe på Nesodden.
Akershus Amstidende

Uttalelse fra sentralstyret i Senterpartiet: Resolutt uttak av skadedyr
Senterpartiets sentralstyre mener at det er behov for en bedre rovdyrforvaltning med raskere, mer kontant og resolutt uttak av skadedyr. Det er og behov for bedre samarbeid med lokalbefolkningen om bestandsregistering, for å sikre et bedre samsvar mellom vedtatt politikk og den virkelighet folk i rovdyrområder faktisk opplever. Vi ser med uro på en økning i konfliktnivået som i det siste har kommet fram i enkelte rovdyrområder. Dette gjelder både i forhold til husdyrbruk og allmenne friluftsaktiviteter, vedtok sentrasltyret i en uttalelse 19. juni.
Senterpartiet

Miljøvernministeren besøkte rovviltregion 4
Den 8. juni var Miljøvernminister Helen Bjørnøy på besøk i rovviltregionen for Oslo, Akershus og Østfold. Møtet ble avholdt på fylkeshuset i Sarpsborg, og inngikk i statsrådens rundtur til landets rovviltnemnder for å opparbeide seg kunnskap om forvaltning og problemer knyttet opp til rovvilt i de ulike rovviltregionene.
FM Oslo og Akershus

Björnen ger dig ingen andra chans!
– Träningsskjut mycket och ofta! Nästan alla farliga situationer med björnar inblandade börjar med ett dåligt skott.
Svenska Jägäreforbundet

Nya mål för länets lodjur
Fler lodjurskullar i de östgötska skogarna. Det är ett av målen i Länsstyrelsen Östergötlands nya förvaltningsplan för rovdjur. Syftet med planen är att kartlägga de insatser som krävs för att länet ska ta sin del av det nationella ansvaret för de hotade rovdjursarterna.
Länsstyrelsen i Östergötland

Krav på att länsrätten stoppar folkomröstning
Kommunala folkomröstningar om rovdjurspolitiken strider mot kommunallagen, hävdar flera personer som vill att länsrätten i Dalarna upphäver besluten om folkomröstningar i Mora, Orsa och Älvdalen.
Södra Dalarnas Tidning

"Det blir intressekonflikter"
Anne Stålberg i Sandby var ute på lodjursjakt i vintras. Hon tycker att det vore bra om stammen hölls efter bättre. För rådjurens skull. Och dessutom oroar hon sig numera för att ha sina taxar lösa i skogen. Vorstehn Katla lär kunna freda sig.
Uppsala Nya Tidning

Färre lodjur skapar plats för varg
Lodjursstammen i Uppsala län skall på sikt minskas med 30 procent. Då skapas utrymme för en fast vargetablering i länet. Lo och varg jagar båda rådjur. Länsstyrelsen räknar med en vargetablering i Uppland den närmaste tioårsperioden.
Uppsala Nya Tidning

Rovdjursfolkomröstning
Ska kommunen verka för att det ska bli möjligt att freda tamdjur och hundar vid ett direkt rovdjursangrepp även utanförhägn? Det är frågan som Orsaborna skall få ta ställning till i en folkomröstning i samband med höstens val. Valsedlarna kommer att finnas tillgängliga i val -och röstningslokaler inom kommunen. Röstsammanräkningen skall vara genomförd den 30 september.
Dala-Demokraten

Björn gick in i hästhage
Sent i måndags kväll blev det stor oro bland åtta hästar i hagen hos Lisbet Lund vid Acksjön. Gården ligger 2,5 kilometer in i skogen från Flaten norr om Hedesunda. Orsaken var ett björnbesök.
Gefle Dagblad

Nej till vargetablering i Västerbotten
Förvaltningsplanerna för de fem stora rovdjuren är klar. Länsstyrelsen i Västerbotten kommer inte att tillåta etablering av varg, med hänsyn till att det skulle försvåra tillvaron för renskötarna. I tre år han länsstyrelsen arbetat med förvaltningsplanerna. Det har varit svårt att medla mellan renskötare, jägare och naturvårdsvänner.
Jakt & Jägare

Rangers get tough on picnic-stealing bears
It may sound more like riot control than wildlife management, but at last there is now a scientifically backed method for dealing with “nuisance bears”. Firing rubber bullets, backed up by chasing and yelling, can deter the animals from entering picnic sites and campgrounds in search of human food, say biologists with the US National Park Service.
New Scientist

 28 Juni 2006


Samler kunnskapen om nordtrøndersk gaupe
Forsknings- og forvaltningsdata om gaupas liv og levnet i Nord-Trøndelag og Fosen de siste 11 årene er nå samlet mellom to permer og gjort tilgjengelig for alle som er interessert. Det er forskere ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og rovdyrforvaltningsmiljøet hos Fylkesmannen som står bak utredningen, som summerer opp blant annet gaupeprosjektet i Namdalen i 1994-96. – Utredningen viser at gaupebestanden svinger ganske mye, og den vil være nyttig for rovviltnemnda som skal fastsette jaktkvotene, sier rovviltforvalter Lars Bendik Austmo ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Hint

Sauebønder fortviler: Krever bjørnedrap
Sauebønder i Hemnes krever at bjørnen som dreper sau i kommunen blir skutt. Leder i rovviltnemda, Jon Tørset, vil vente med å felle bjørnen. Mens sauebonde Tormod Boldermo fortviler over at bjørnen dreper sau eller etterlater dem skadet i fjellet.
NRK Nordland

Får fellingsløyve i løpet av dagen
LEIKANGER: Dersom oppsynsmann Einar Fortun konstaterer at det faktisk er bjørn som har drepe sauene i Jostedal, vil det bli gjeve fellingsløyve i løpet av ettermiddagen.
Sogns Avis

Fann nok eit ihelslege lam i Jostedal i dag
JOSTEDAL: Onsdag føremiddag fann Svanhild Prestegård nok eit lam som etter alle solemerke er slege i hel av bjørn. No leitar jostedalsbonden etter seks andre søyer som er forsvunne på beite i fjellet over Hesjevoll.
Sogns Avis

Jerveprosjektet har våren 2006...
Jerveprosjektet har våren 2006 merket en voksen tispe og sju valper i Østerdalen. Det er i år kun benyttet GPS halsbånd og ikke implantert radiosender. To av valpene som er ID-merket ble funnet i Steinfjellet i Rendalen.
Rendalen Kommune

Nytt fra Jervprosjektet – 01.2006 [pdf]

Jerv.info

Stiller ut rovdyrbilder i Folldal
Nasjonalparksenteret ved Folldal Gruver viser nå en utstilling med rovdyrbilder tatt av fotograf Bjørn Brendbakken. – Rovdyrene har en naturlig plass i den norske naturen, mener Brendbakken.
Østlendingen

Hylder bjørner og ørner
Natur- og dyrefotografen Tom Schandy er ute med ny bok. -Mitt ønske er å spre naturen og naturglede og å skape engasjement for å ta vare på disse dyrene som mange vil ha vekk. Å se dem på nært hold er en helt annen historie enn den man får når man leser om sauedrap i avisen, sier han.
Drammens Tidende

Elefantrytter i TV-studio
Petter Bøckman ved Utadrettet seksjon på Naturhistorisk museum er i medievinden. Tv-analene står i kø. Det hele startet da Fredrik Skavlan lette etter en ekspert til å uttale seg om den nye animasjonsfilmen ”Slipp Jimmy Fri”, som handler om den narkomane sirkuselefanten Jimmy.
Uniforum nett

Standarder for forebyggende tiltak
Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt standarder for fire av de mest aktuelle forebyggende tiltakene mot rovviltskade. Direktoratet for naturforvaltning inngikk i 2005 en 2-årig kontrakt med Bioforsk Nord Tjøtta med formål å styrke informasjons og rådgivingsarbeidet om forebyggende tiltak mot rovviltskade. Bioforsk Nord Tjøtta skulle bl.a. utarbeide forslag til standarder for etablering og gjennomføring av forebyggende tiltak.
Dirnat

Standard: Oppføring og vedlikehold av elektriske gjerder til rovviltsikring [pdf]

Dirnat

Standard: Beredskapsarealer [pdf]

Dirnat

Standard: Tidlig nedsanking [pdf]

Dirnat

Standard: Bruk av vokterhunder i Norge [pdf]

Dirnat

Orädd varg orsakade pådrag
Det var pådrag i Rudskoga i går, då vargen visade sig flera gånger utan någon skygghet för människorna. Han har vistats på platsen åtminstone sedan måndag morgon, då Per Johansson höll på att krocka med den med sin cykel.
 Nerikes Allehanda

33 björnar får skjutas
143 björnar får skjutas i år, vilket är 22 björnar fler än i fjol. I Norrbotten är tilldelningen 33. Det är 8 fler än i fjol. - Men det är inte tillräckligt för stoppa tillväxten. Det borde varit 60 i Norrbotten, säger Per-Gunnar Sundström, ordförande Svenska jägareförbundet Norrbotten.
 Nordbotten Kuriren

Naturvårdsverkets björntjänst mot jägarna
LULEÅ.Länsstyrelsen fick inte Naturvårdsverket med sig. Det blir skyddsjakt på 33 björnar, inte 43 som var önskemålet.- Naturvårdsverket borde visa lite större respekt för länsstyrelsen, säger jaktvårdskonsulent Björn Sundgren.
NSD

Lodjur i centrala Tierp
Johan Grundin fick syn på djuret som jagade två grävlingar. När Johan Grundin tittade ut i natten trodde han att han hörde ett kattslagsmål. Men det han upplevde mitt i Tierp var en träta mellan två grävlingar och ett lodjur. Johan Grundin befarar nu att lodjuret är kvar i området kring Villagatan.
Arbetarbladet

Cyklist mötte ensam varg
I flera vintrar har Per Johansson plogat snö invid vargreviret i Åtorp. Han har drömt om att få se en varg på nära håll, men aldrig stött på någon. Men på måndagsmorgonen träffade han en, under helt andra omständigheter. - Han gläfste mot mig och var ungefär 50 centimeter från mitt cykelstyre.
 Värmlands Folkblad

 27 Juni 2006


Avslag på fellingsløyve på bjørn i Fjærland
På bakgrunn av det låge skadeomfanget, i tillegg til at bjørnen truleg har flytt seg austover, har Fylkesmannen i dag gjeve avslag på søknaden frå Fjærland Sauesankelag.
FM Sogn og Fjordane

Turgåere og beitebrukere
Nå er beitedyrene på plass ute i naturen og i den forbindelse ønsker Rennebu kommune å komme med informasjon om hvordan turgåere og andre bør opptre ved funn av kadaver, skader og andre observasjoner som kan skyldes fredet rovvilt (bjørn, gaupe, ulv, jerv, kongeørn)
Rennebu Kommune

Bedring for fjellreven i Finnmark
Andre feltsesong for prosjektet ”Fjellrev i Finnmark” er ferdig. En av hovedhensiktene til prosjektet er å undersøke om rødrev fortrenger fjellrev fra dens tradisjonelle hiområder i Øst-Finnmark, og om man gjennom å redusere tettheten av rødrev kan få gjenetablering av fjellrev i tradisjonelle hiområder som den nå har forlatt.
WWF

Nesten 1 million er brukt til tiltak mot rovdyrskader i år
Det er fortsatt stor interesse for å investere i tiltak mot rovdyrskader. De 950 000 kronene som var bevilget til Østfold i år, er nå fordelt på 12 forebyggende - og 5 konfliktdempende tiltak. Dersom flere ønsker å søke støtte til slike tiltak, må de vente til 2007, - da det kommer nye bevilgninger og nye retningslinjer.
FM Østfold

Kjemperespons på bjørnejakt-kurs
55 potensielle bjørnejegere ønsker å delta på kurs i jakt på bamsen. Bare 20 får plass. Sau- og reineiere i Hattfjelldal forbereder seg på å møte bjørnen med gevær, så å si ansikt til ansikt. Under et kurs i bygda 4.-og 5. juli skal de lære hva det kan føre med seg av konsekvenser.
Helgeland Arbeiderblad

Kan søkje om skadefelling
Mattilsynet går førebels ikkje inn med tiltak i Stavnsmarka beiteområde, men følgjer med og vil måtte gjera noko dersom rovdyrskaden tilseier det.
Hallingdølen

Skyddsjakt på 143 björnar i år

Naturvårdsverket

Beslut om skyddsjakt på björn 2006 [pdf]

Naturvårdsverket

Östvärmländsk varg kartläggs
Länsstyrelsen skickade i dag ett team till Rudskoga för att kartlägga den varg eller de vargar som finns i området.
 SR - Värmland

Varg dödade kalvar
En varg misstänks ha dödat två kalvar på en gård i Spättered cirka en mil norr om Ulrichamn. Resterna av de döda kalvarna hittades i två oilka hagar i helgen. Länsstyrelsens besiktningsman för rovdjur Tommy Berglund besökte platsen igår.
 SR - Sjuhärad

För stor tilldelning hotar älgstammen
Älgarna i Härjedalen riskerar att utrotas. Det befarar tjänstemän vid länsstyrelsen i Jämtland. Tilldelningen inför årets jakt är nämligen lika stor som den beräknade älgstammen.
Länstidningen

Socialdemokraterna offrar vargen i jaktpolitiskt utspel!
Populism och eftergifter till jägarkollektivet präglar förslag från det socialdemokratiska partiets jakt- och viltvårdsgrupp. Förslag som föregriper den rovdjursutredning, som Åke Pettersson just nu arbetar som bäst med, och som ska redovisas under 2007. Socialdemokraterna rättar nu in sig i de borgliga leden och offrar vargen för extra marginalröster från de mest fanatiska rovdjursmotståndarna och deras anhang, säger Svenska Rovdjursföreningen.
Svenska Rovdjursföreningen

A Problem Bear or Bavaria's Problem?
Bruno, the first wild bear to come to Germany in over 170 years, is dead. The two-year-old 'problem' died this morning at 4:50 a.m. (CET) when he was shot by a Bavarian hunter. SPIEGEL ONLINE remembers his short but eventful life.
Spiegel Online

Wounded bear, crowds of anglers dial up tension
A grizzly bear sow shot near the Russian River Ferry on Friday night may have survived, according to wildlife authorities with the Kenai National Wildlife Refuge who are keeping a wary eye on growing bear problems in and around Alaska's most popular salmon fishery. With red salmon swarming up the Kenai River and into the Russian, people by the tens of thousands have descended on an area that has been attracting increasing numbers of grizzly and black bears for at least a decade.
 The Anchorage Daily News

Bear necessities
Learn to reduce your risk when Blackies or Grizzlies come around. Bears seem to be all over the news lately: entering a Hillside home, eating garbage in Muldoon, moving into Moose Pass. Same old same old, according to Jessy Coltrane of the Alaska Department of Fish and Game. 'It's like this every year,' says Coltrane, a wildlife biologist. Despite the recent flurry of coverage, the number of human-bear encounters are about the same as they were last year, she says.
 The Anchorage Daily News

 26 Juni 2006


Jakt på gaupe i Holleia
Fylkesmannen tillater felling av ei gaupe som tar sau i Holleia i Modum og Ringerike.
FM Buskerud

Jervebestanden ute av kontroll
- Vi veit ikkje kor mange jerv som finst i fylket, seier fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal.
NRK Sogn og Fjordane

Opnar for bjørnejakt
- Dersom streifbjørnen drep fleire sauer i Sogn og Fjordane bør ein sterkt vurdere å skyte han, seier fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal.
NRK Sogn og Fjordane

Bruno tatt av dage
Tyskland er igjen fritt for bjørn etter at finske jegere mandag morgen felte bjørnen Bruno. I ukevis har den streifet rundt i de tysk-østerrikse Alpene
 Aftenposten

Saksøker etter bjørne-jakt
(P4) Ein tysk forretningsmann saksøker ein jeger etter at han skaut bjørnen Bruno på den tysk-austerrikske grensa. Bjørnen hadde vorte eit trekkplaster for turistar i området, og forretningsmannen hadde akkurat trykt opp t-skjorter med bilete av bjørnen då den vart skoten.
 P4

Bjørnen herjer
HEMNES: Bjørnen herjer videre i saueflokkene i Hemnes. I helga ble det funnet fire kadaver og en skadet sau, hvor bjørnen hadde spist juret og bringa.
Rana Blad

Bjørnen vandrer nordover
Bjørnen som har herjet i Beitstad- og Kvam-distriktet de siste dagene, har trolig vandret videre nordover. Dersom man ikke finner nye ferske spor eller kadaver, vil fellingstillatelsen gå ut mandag kveld.
 Trønderavisa

Frikjente ulv for å ha tatt ku
– Ulven ble frikjent, sier Per Olav Kalnæs, etter at han sist uke fikk beskjed om at ulv trolig hadde tatt en av de 30-talls kyrne han har gående på skogsbeite på Grue Finnskog.
 Glåmdalen

Drygt 300 björnar i länet
Det finns drygt 300 björnar i Västerbottens län. Det blev klart när Skandinaviska Björnprojektet presenterade nya beräkningar i förra veckan. Siffran grundar sig på resultat från spillningsinventeringen hösten 2004 och jägarnas årliga björnrapporter.
Länsstyrelsen i Västerbotten

C vill räkna in norska djur i vargstammen
Centerpartiet vill sänka målet för hur många vilda vargar det ska få finnas i Sverige. Riksdagens mål på cirka 200 vargar ska visserligen finnas kvar men i den siffran ska också de norska vargarna ingå, anser centern.
 Dagens Nyheter

"Skrota viltvårdsnämnden"
- Det är lika bra att skrota viltvårdsnämnden och länsstyrelsens rovdjursgrupp. Det anser Gunnar Håkansson, ordförande i Jägarnas riksförbund Mora-Orsa, efter länsstyrelsens förslag att 27 björnar ska få skjutas vid höstens skyddsjakt. - En enig viltvårdsnämnd föreslog att 35 björnar ska få skjutas. Det nämns inte med ett ord i länsstyrelsens beslut, konstaterar Gunnar Håkansson.
Falu Kuiren

Misstänkt björnjakt
Ett renkadaver har placerats ut på skjutvänligt avstånd från Berne Granbergs jakttorn i Tjåmotis. Dessutom har en skjutgata tagits upp på hans mark. - Det är oerhört fräckt gjort, säger Berne Granberg.
 Nordbotten Kuriren

Döda rovfåglar funna
14 döda rovfåglar hittades igår i närheten av Söderköping. Polisen rubricerar det hela som grovt jaktbrott.
SVT

Brown Bear Meets a Tragic End
The brazen bear who captured the heart of the nation is no longer. Hunters shot Bruno dead in the early hours of Monday morning after efforts to capture the brown bear alive failed. He was the first wild bear to visit Bavaria in 170 years. Bruno the wandering bear is dead. The notorious creature was shot by hunters at 4.50 a.m. on Monday morning, near the Bavarian town of Zell in southern Germany. 'The shooting has happened, the bear is dead,' said Manfred Wölfl, the Bavarian government's bear expert.
Spiegel Online

Bear population gradually returning to Beskydy Mountains
It is difficult to ascertain exactly how many bears reside in the Czech Republic. They can travel up to 30 kilometres in a single night, and often cross the border into Slovakia or Poland. But according to Petr Styblo from the Czech Union for Nature Conservation, the bear population in the Czech Republic is growing slowly but surely: The bears in the Czech lands disappeared towards the end of the 19th century due to intensive poaching. At the time, an order was given allowing the killing of all wild animals, not just bears but also wolves and lynx, throughout the Austro-Hungarian empire. In the 20th century, they began to appear sporadically and that is when the permanent population of bears settled in Slovakia. Sometimes a bear or two crossed the border into the Beskydy Mountains in Moravia but they would either return to Slovakia or be killed.
 Radio Praha

Beware of the wolfman
Paul Lister is a multimillionaire with an outlandish plan: to reintroduce long-extinct wolves, bears and lynx on to his Scottish estate. But as Adrian Turpin finds, it's driving the locals wild
 Independent

 25 Juni 2006


Ny sau drept av bjørn
Dette er sauedrap nummer syv i Sogn og Sunnfjord denne måneden. Men Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil ikke gi fellingsløyve.
 Bergens Tidende

Regjeringen lar rovdyra få svi
Kjapp nødverge-vurdering, proffjakt og bestandsvurderinger folk flest kjenner seg igjen i. Det er regjeringens beskjed til rovdyrforvaltningen.
Nationen

20 meter fra bjørnen
Halvor Fossbakk i Forradal måtte stoppe for en bjørn på Forradalsveien torsdag kveld. Han trodde nesten ikke det han så.
Stjørdalens Blad

Nye spor etter brebjørnen
LUSTER: Fredag vart det funne eit sauekadaver i Krundalen i Jostedalen. Kadaveret bar tydeleg preg av at det var møtet med ein bjørn som vart søya si siste gjerning.
Sogns Avis

Bjørnefrykt i Beitstad
Øystein Solheim bor knappe to kilometer fra Vellamelen sentrum opp mot fjellet. Han har drevet med sau siden 1980, og har 400 sauer. Tirsdag denne uka fikk han melding om at en av hans sauer var skadet av bjørn. Steinkjer-Avisa fikk, som eneste avis, bli med opp på fjellet for å lete etter dem.
Steinkjer Avisa

Rundt 30 ulvegrupper/par
Mellom 15 og 20 ulvekull er trolig født i Skandinavia i år, ifølge den siste bestandsoversikten fra Høgskolen i Hedmark.
 Glåmdalen

Gehør for rovdyrproblemene
Hedmark bondelag er fornøyd med at de endelig har begynt å få mer gehør for rovdyrsaken i årsmøtet i Norges Bondelag.
Østlendingen

Vil skyte 184 bjørner
Svenska Jägareförbundet vil at det skal skytes 184 bjørner i Sverige til høsten - 63 flere enn i fjor.
Jeger
hund og våpen

Ingen nye bjørnespor
STEINKJER: Det blir ikke satt i gang ny bjørnejakt i Beitstad før noen finner nye kadavre eller ferske spor. Jordbrukssjef Gunnar Vorum i Steinkjer kommune opplyser at fellingstillatelsen gjelder fram til klokka 24 mandag 26. juni. I dag har folk vært ute og søkt etter spor og kadaver, men så langt er det ikke gjort funn. Ifølge Vorum er det ikke funnet nye spor etter slagbjørnen i løpet av de to siste døgnene.
 Trønderavisa

Bjørnen spiste på levende sau
HEMNES: Slagbjørnen herjer i saueflokkene i Hemnes. Nylig kom en voksen sau hjem til bonde Tormod Boldermo med et stort sår i bringa. Bjørnen hadde forsynt seg direkte fra det levende dyret.
Rana Blad

Overlevde nærkamp med bjørn
STEINKJER/DALBYGDA: Nesebittet vitner om et realt basketak med slagbjørnen, men denne sauen overlevde. Nå skal det jaktes videre på rovdyret. Oppholdet på sommerbeite ble kortvarig for sauen og de to lammene. Nå blir det rekonvalesens hjemme i fjøset til Øystein Solheim.
 Adresseavisen

- Sjå til sauene oftare
Mattilsynet krev at sauebønder nord for Sognefjorden ser etter dyra sine som går på beite fleire gongar i veka.
NRK Sogn og Fjordane

Pejlar problem med rovdjur vid fäbodarna
Han har avverkat cirka tio fäbodar av länets 100. På torsdagen besökte länsstyrelsens Joni Lidberg Ljusbodarnas fäbod för att diskutera rovdjurens framfart.
Södra Dalarnas Tidning

Utställning blir forum för debatt om vargen
Varg, saga, sägen är namnet på den nyöppnade utställningen i Grönklitt. Syftet med arrangemanget är att skapa ett forum för dagens vargdebatt, ett forum där alla får komma till tals oavsett åsikt.
 Borlänge Tidning

Jägare vill skjuta björn och varg
Jägarna i Salbo-Kindlahöjdens jaktområde mellan Kopparberg och Hällefors vill få tillstånd att jaga både varg, björn och lodjur.
 SR - Örebro

Vargar föds med missbildad ryggrad
Ny studie visar en oroande andel medfödda skelettskador i den skandinaviska vargstammen. Om inaveln ökar så ökar risken för medfödda defekter och minskad livskraft. Den Skandinaviska vargpopulationen, som idag består av ca 150 individer, har länge varit isolerad från andra populationer och är därför kraftigt inavlad. En ny studie gjord av forskare på Naturhistoriska riksmuseet visar flera vargar med skelettmissbildningar som på sikt kan påverka den skandinaviska vargstammens livskraft negativt.
Svenska Rovdjursföreningen

 22 Juni 2006


Foreløpig bestandsstatus 2005/06 (15.606)

Skandulv

Nødvergeparagrafen i viltloven må ikke svekkes!
Miljøverndepartementet (MD) arbeider nå med et forslag til presisering av nødvergeparagrafen, slik Stortinget har bedt om. MD vurderer også om denne paragrafen skal kunne benyttes hvis rovdyr angriper hund. I et brev til MD ber Norges Naturvernforbund innstendig om at nødvergebestemmelsen ikke må svekkes med en slik utvidelse.
Norges Naturvernforbund

Turgåer overfalt av gaupe
En eldre mann ble overfalt av gaupe. Nå vil politiet ha flere vitner til den mannevonde gaupa.
Jeger
hund og våpen

Ventar meir bjørn
- Det vil komme mange fleire bjørnar til Sogn og Fjordane, dersom auken i bestanden held fram, seier rovviltforvaltar Jarle Hervik.
Firda

Vil bruke profesjonelle jegere
Regjeringa vil innføre en mer kontant og resolutt politikk med bedre registrering av bestander og et mer effektivt uttak av skadedyr. Profesjonelle jegere kan bli vurdert.
 Namdalsavisa

Møter Bjørnøy
Sauenæringa får møte miljøvernminister Helen Bjørnøy for å diskutere problemene med rovvilt som tar sau. Møtet skal skje i Molde under Jazzfestivalen.
Romsdals Budstikke

Ris og ros til rovviltnemdene
Norges Naturvernforbund og Foreningen Våre Rovdyr har sendt en vurdering av viltnemdenes arbeid til Miljøverndepartementet. Det blir mest ris, men også litt ros til noen. Et ankepunkt og forbedringspotensial er at nemndene må være mer lojale i forhold til Stortingets vedtak og retningslinjer. Kunnskapsnivået blant nemndmedlemmene må økes og de må innta et mer balansert syn - slik de er forpliktet til i henhold til Stortingsvedtak og rovviltforskriften.
Norges Naturvernforbund

Våre ville venner
Vi vet at de er her sammen med oss. Vi vet at de er mange, at de ofte jages, drepes, de utryddes – og vi vet at de er enestående vakre. Vil de oss noe også?
Folkevett

Man blev överfallen av lodjur
En äldre man som motionerade i Arboga anfölls tidigare i veckan av ett lodjur. Det uppger polisen i västmanland i ett pressmeddelande. Nu vill man ha in uppgifter om ytterligare personer sett lodjuret.
 Katrineholms Kurirens

Hur många björnar finns det egentligen i Västernorrland?
Hur många björnar finns det i Västernorrland? Enligt officiell beräkning finns det 160 björnar i vårt län. Men många jägare tvivlar på den siffran. En av dem är Åke Sehlin, ledamot i Jägareförbundets styrelse och vice ordför-ande i Jägareförbundets region mitt.
Dagbladet - Sundsvall

Ledare/Utrymme för både rovdjur och människor?
Varför är inte rovdjursfrågan någon het fråga i valrörelsen? Frågan ställdes av en av deltagarna i Jägarnas Riksförbunds utfrågning av politiker i Bollnäs i fredags. Och svaret? Ja, det blev svävande. De flesta politikerna tyckte givetvis att de talar om rovdjursfrågan. I varje fall när de besöker Gävleborg, Dalarna och Värmland. Men det skulle säkerligen vara ett helt annat ljud i skällan om rovdjuren strök omkring runt storstäderna eller där storbönderna har sina djurbesättningar.
 LJUSNAN

GPS kartlägger lodjuren i länet
Tack vare GPS är snart länsstyrelsen i Västerbotten våra lodjur på spåren. En ny sorts undersökning har pågått sedan januari. - Det ska bli spännande att se hur det gått, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på länsstyrelsen.
Norra Västerbotten

Bear Attacks A Man And His Dog On Massanutten Mountain
Last week, the 3-year-old chocolate Lab and her owner Mark Myracle both escaped from an attack by a 200-pound American Black Bear on the west side of Massanutten mountain.
DNRonline

Dwindling food supply stirs bear activity
A lack of natural food this year is driving bears closer to settled areas, according to Game and Fish biologists. Activity for both black bears and grizzlies is greater in lower elevations in the Cody area, Game and Fish biologist Mark Bruscino said.
Cody Enterprice

Bavaria Declines Offer of Sex Trap For Bruno
A bear handler has offered his performing bear 'Nora', 13, in heat, drop-dead gorgeous and a TV star, to lure rampant bear Bruno into a trap. The Bavarian government, though increasingly desperate, has politely declined, since Bruno is too young to be interested in women.
Spiegel Online

 21 Juni 2006


- Merkelige ulvebevegelser
Ulven, trolig en hann, som ble observert sist søndag på Gautestad, har ikke blitt sett siden da. - Det har vært stille, men vi synes det er merkelig at den holder seg i et begrenset område og at den har blitt sett flere ganger i løpet av den siste måneden, sier Jan Lie, leder i Viltnemnda.
Rakkestad Avis

Ein jerv kan fellast i Måndalen
Vi har i dag gitt løyve til å felle ein jerv i vestre delen av Rauma kommune. Fellinga kan gjennomførast av fellingslag oppnemnd av kommunen.
FM Møre og Romsdal

Ny bjørnejakt i Steinkjer
Bjørnejakta i Steinkjer fortsetter til mandag. I dag ble fellingstilatelsen på bjørn forlenget.
NRK Trøndelag

Bjørn observert i Kautokeino
Statens Naturoppsyn har fått melding om en bjørn, som oppholder seg i et område i Kautokeino hvor det er mye reinsdyr. Det var tirsdag en reineier meldte fra om bjørnen, i Spielgavárri, nordvest for Kautokeino. – Så lenge den ikke har tatt noen reinsdyr eller er fare for andre, så gjør vi ikke noe, og reinen vil være borte fra området i løpet av neste uke, sier Henrik Eira i Statens Naturoppsyn i Kautokeino. Det er kalvemerking i området hvor bjørnen ble observert.
Sami Radio

Bjørn sett i Brekken
Tirsdag kveld ble observert bjørn i Brekken. Det var en saueier som så bjørnen i et område i nærheten av Hyllingsdalen. Det er funnet sauekadaver i området, og det er trolig den observerte bjørnen som har tatt sau.
 Arbeidets Rett

Vokterhund berger sau fra rovdyrene
– Det er helt klart at ordningen med vokterhund minsker tapstallene for saueeierne, sier Jarle N. Kristiansen, miljøvernleder i Hattfjelldal kommune.
Helgeland Arbeiderblad

Samling om rovdyr
Inge Staldvik (SV) viste statsmannskunst da han på fylkestinget løftet en politisk stillingskrig mellom Frp, Høyre og Sp om rovdyrpolitikk, til full enighet om både problem og tiltak.
 Trønderavisa

Länsstyrelsen i Dalarnas län: Kan rovdjur och fäboddrift vara förenligt?
Tid: 2006-06-22 11:00:00 Plats: Ljusbodarnas fäbod ligger 20 km SV om Leksand (mot Dala-Järna). Att hålla sig med tamdjur i områden där det finns rovdjur kan vara förknippat med problem. Hittills har det årligen skett ett tiotal besiktade angrepp av rovdjur på tamdjur på fritt fäbodbete.
 Newsdesk

Varg sänktes med järntyngder
En sändarförsädd varg har hittats nedsänkt med järntyngder i en å. Vargen upptäcktes i förra veckan utanför Finska Nurmes.
Jaktjournalen

Stödgrupp ska stävja oro för rovdjur
En nybildad stödgrupp ska hantera oro och störningar i bygder med rovdjur. - Syftet är en ökad lokal delaktighet som i slutändan kan öka acceptansen för rovdjuren, säger Marit Ragnarsson på länsstyrelsen. Två miljoner kronor om året under tre års tid. Det får Länsstyrelsen Dalarna av regeringen för att bilda en stödgrupp som på fältet ska arbeta med rovdjursfrågor.
Södra Dalarnas Tidning

Här är den positiva bilden av vargen
De som bor i vargområdet i sydvästra Dalarna har en rätt positiv syn på djuret. Nära hälften tycker att vargen ska få vara kvar och 15 procent är neutrala i frågan.
Falu Kuiren

Dalfolket har förståelse för vargen
Lokalbefolkningen som bor i vargtäta områden har stor acceptans för att rovdjuret ska få finnas i skogen. Men de hyser stor misstro mot tjänstemännen som ansvarar för rovdjursfrågor – särskilt de som arbetar på länsstyrelsen. Det visar en enkätundersökning som gjorts bland befolkningen i ett vargområde i sydvästra Dalarna.
 Nordbotten Kuriren

Varg okej - men inte tjänstemän
FALUN. Lokalbefolkningen som bor i vargtäta områden har stor acceptans för att rovdjuret ska få finnas i skogen. Men de hyser stor misstro mot tjänstemännen som ansvarar för rovdjursfrågor - särskilt de som arbetar på länsstyrelsen.
NSD

DNA from fur helps in bear census
Bear populations in Finland and Sweden back at levels of mid-19th century. Special fur-snagging wires are being used to track bear populations in areas along Finland's eastern border. The first of the barbed wire installations are to be set soon in the Ilomantsi area near the border. A bear's fur is snagged in the wire when it climbs over or crawls under the fence to sniff at a baited tree stump or log in the fenced-in area. The wood is painted with a mixture of fish oil and blood to attract the bears.
Helsingin Sanomat

 20 Juni 2006


Forvaltningsplan for rovvilt region 1 [pdf]
Denne planen gjeld Region 1, - fylka Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Rovviltnemnda har ansvar for forvaltninga av rovvilt i regionen, og har og ansvar for utarbeiding av denne planen. Medlemmane i rovviltnemndene er oppnemnde av Miljøverndepartementet etter forslag frå fylkeskommunane. I Region 1 er det to representantar frå Sogn og Fjordane og ein representant frå kvar av dei andre fylka. Planen omfattar rovviltartane jerv, gaupe, ulv, bjørn og kongeørn.
FM Rogaland

Forvaltingsplanen er vedteken [region 1]
Rovviltnemnda i Region 1 har vedteke plan for rovviltforvaltinga i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogland og Vest-Agder. Planen er sentral i nemnda sitt arbeid og legg føringar for vedtak fatta av fylkesmennene og Direktoratet for Naturforvaltning.
FM Rogaland

Vil jakte bjørn i Finnmark
Det er første gong det blir søkt om å få drive med lisensjakt på bjørn i Norge. Det er rovviltnemnda for Troms og Finnmark som vil opne for slik jakt i Aust-Finnmark, som dei første i moderne tid.
NRK Troms og Finnmark

Hjelmseter pressar på i rovdyrsaka
Sogndal-ordførar Karen Marie Hjelmeseter vil igjen ta opp rovdyrspørsmålet med Fylkesmannen si miljøvernavdeling.
Firda

Brunbjørn: Livshistorie
Andreas Zedrosser har forsket på livshistorie til brunbjørn (Ursus arctos) i Skandinavia og sammenlignet med amerikanske brunbjørner. Resultatet av flere års forskning på brunbjørn i de svenske skogene presenteres onsdag 21. juni i Festsalen i Urbygningen.
UMB

Video: Bjørn koser seg i hengekøye
Når bjørner tar seg inn i bebyggelsen er de ikke bare ute etter å spise, men også slappe av.
Siste.no

40 prosent flere pandabjørner
Tidenes mest omfattende kjempepandaundersøkelse viser at det bambuselskende dyret ikke er fullt så truet som man tidligere antok.
NRK Nyheter

– Løper miljøvern- avdelingens ærend
Grue-bonde kritisk til Mattilsynet. Én måned etter at sauene og storfeet ble sluppet på beite, får Magne Fjeldseth i Grue beskjed fra Mattilsynet om at slipp uten forebyggende tiltak kan få konsekvenser.
Østlendingen

– Beitenekt skal være siste utvei
– Det er viktig at pålegg om beiterestriksjoner kompenseres over midlene til forebyggende tiltak på Miljødepartementets budsjett. Det sier stortingsrepresentant Ola Borten Moe (Sp). Han sier at beitenekt skal være siste utvei, og at det er et mål at dyreeiere skal holdes skadesløse når det må fattes vedtak om restriksjoner på bruk av beiteområder på grunn av rovvilt.
Østlendingen

Flytting av sau i vasken
Flytting av sauen gikk i vasken, og nå haster det med å få nytt beiteområde gjerdet inn.
 Glåmdalen

Vil ikke hente hjem sauene
En måned etter at Magne Fjeldseth har sluppet sauer på skogen, får han pålegg fra Mattilsynet om å ta dem hjem. Selv vil han gjete sauene. Mattilsynet varsler at de anser beiting i skogen nær ulvereviret som brudd på dyrevernloven. Mattilsynet krever at det opprettes et skille mellom beitedyra og rovdyrene, og i praksis betyr det at Fjeldseth blir pålagt å ta dyrene hjem.
 Glåmdalen

Gjeting uaktuelt for fylkesmannen
I Mattilsynet taler de dyrenes sak, men ser at innmarksbeite ikke er beste løsning for sauen. For fylkesmannen er gjeting uaktuelt.
 Glåmdalen

Kvinne fant en bjørn på kjøkkenet
Vancouver (ANB-AP): Forbauselsen var stor for den kanadiske kvinnen som kom hjem og fant en bjørn som forsynte seg av havremelet på kjøkkenet.
Helgeland Arbeiderblad

Jakta er avsluttet
STEINKJER: Da Trønder-Avisa snakket med Ivar Krogsrud sent mandag kveld kunne han opplyse at jakta på slagbjørnen i Dalbygda er avsluttet - uten resultat.
 Trønderavisa

Jägare positiva till ny s-utredning
LULEÅ.Socialdemokraternas jakt- och viltvårdsutredning är ”misstänkt bra”.- I det stora hela är den bra och vettig. Hoppas det inte bara är valfläsk, utan att dom verkligen går från ord till handling, säger jaktvårdskonsulent Björn Sundgren, jägareförbundet i Norrbotten.
NSD

Synpunkter inför björnjaktsbeslutet
- SRF vill att Naturvårdsverket (NV) inför höstens skyddsjakt på björn kräver en utbildning av björnjägare. Den ska följas av både ett teoretiskt kunskapsprov och ett skjutprov. Det är inte acceptabelt med 15 % påskjutna och skadeskjutna björnar som fallet var under förra hösten! Dessa utgör en fara både i samband med eftersöket och för vanligt folk som rör sig ute i markerna...
Svenska Rovdjursföreningen

 19 Juni 2006


På sporet av slagbjørn
Bjørnejegerne i Steinkjer fant i ettermiddag et ferskt spor etter bjørn. - De fant et veldig ferskt spor og mener å vite hvor bjørnen befinner seg, han som fant sporet har trukket seg tilbake for å vente på jaktlaget, sier enhetsleder for plan og natur i Steinkjer kommune, Gunnar Vorum til NRK Trøndelag.
NRK TrøndelagFikk bjørnen på frontruta
Sent søndag kveld kjørte en bilfører fra Østersund på en bjørn.
 Adresseavisen

Raser mot helikopterbruk
World Wildlife Fund (WWF) i Norge raser mot Regjeringens bruk av helikopter og snøscooter under rovdyrjakt.
 Nettavisen

Skal avdekke hva som dreper sauen
Nå skal det endelig dokumenteres hva som dreper sauer på beite i Norge, etter årevis med uklarhet og mange spekulasjoner. Rovdyrene er nemlig bare en del av forklaringen.
 Forskning.no

Sau tatt av bjørn
Sauebonde Terje Bakken har mistet ei søye på Nordsinni østås. Alt tyder på at det er bjørn som har tatt den.
Oppland Arbeiderblad

Ulv i Rakkestad
En ulv har nå blitt observert ved flere anledninger i Rakkestad. I dag ble den på nytt observert.
Rakkestad Avis

28 forslag til NJFFs landsmøte
10. juni gikk fristen ut for innsending av forslag til saker som skal behandles på høstens landsmøte i NJFF. På kommende styremøter i juni og august skal NJFFs forbundsstyre behandle hvert enkelt forslag og komme med sin innstilling til NJFFs landsmøte. Deretter er det opp til landsmøte-delegatene å utmeisle NJFFs politikk for de neste tre år.
NJFF

Lyckad stämma för Jägarnas Riksförbund
Bra besked från politikerna om var de står i rovdjursdebatten, en bra debatt om ett eventuellt namnbyte - ja, en bra stämma över huvud taget. Och en bra kväll på Långnäs. Så sammanfattar ordförande Conny Sandström den stämma som Jägarnas riksförbund hade i Bollnäs i helgen.
 LJUSNAN

Länsstyrelsen säger nej till vargetablering
UMEÅ Länsstyrelsen är klar med förvaltningsplanerna för länets fem stora rovdjur. Man kommer inte att tillåta etablering av varg. Det skulle innebära för stora problem för renskötarna menar man.
Folkbladet

Bear Steals 50 Lbs. of Dog Food From Home
CHUCKEY, Tenn. -- For all the frightening bear news in Tennessee in recent months, Rela Foshie didn't know what to do when a black bear she said had recently visited her back porch decided to let himself in on Thursday.
Washington Post

Wanted Bear Visits Bavarian Police Station
The hunt for Bruno the brown bear is starting to get embarrassing. The furry predator who has killed dozens of Alpine sheep strolled through a Bavarian village, sat on the steps of the local police station and ate a guinea pig. Locals are starting to have their doubts about the crack team of Finnish bear trackers brought in to catch him.
Spiegel Online

 18 Juni 2006


Jager bjørn i Beitstad
I kveld hadde jaktlaget som var ute etter slagbjørnen i Beitstad, fortsatt ikke felt rovdyret. Fellingstillatelsen ble gitt i all hast lørdag kveld.
 Adresseavisen

Bjørnejakta i Steinkjer gjenopptatt
Ny fellingstillatelse for bjørn gitt i Steinkjer etter at det natt til lørdag ble revet to lam bare et par hundre meter fra nærmeste hus.
NRK Trøndelag

Tok sau 200 meter fra gårdshuset
STEINKJER: Lørdag morgen ble to sauekadavre funnet på ei innjord i Dalbygda i Steinkjer. Sauene er tatt av bjørn. Trolig dreier dette seg om samme bjørn som er blitt sett i Sør-Beitstad og som sist ble observert av tre ulike personer ved Røsegg fredag kveld. Spormålene er i hvert fall like store, forteller regionansvarlig for rovvilt i Statens Naturoppsyn Nord-Trøndelag, Tore Solstad.
 Trønderavisa

Natur- og miljøbarometeret: Nordmenns holdninger og atferd i natur- og miljøvernspørsmål [powerpoint]
TNS Gallup følger opinionens holdninger og atferdsmønster innenfor mange ulike områder. Dette er den sjette målingen av natur- og miljøspørsmål. Målsettingen er å kartlegge opinionens holdninger og atferd innenfor spørsmål som er relatert til natur og miljø. Dette vil si en kartlegging av holdninger til klassisk naturvern, jakt, friluftsliv, fiske, skogbruk, klimaspørsmål og annet. Denne gang har vi også hatt med en særegen del som omhandler Friluftslivets år og dennes betydning for kjennskap, kunnskap, holdning og atferd i friluftslivsspørsmål.
NJFF

1 av 4 ulver borte
I løpet av ett år er ulvebestanden kraftig redusert. Én av fire helnorske ulver er borte. Høgskolen i Hedmark har laget en foreløpig rapport etter ulvetellinger i vinter. Den viser kraftig tilbakegang for den helnorske ulven og flokker som beveger seg mellom Norge og Sverige.
 Aftenposten

Rødrevjakt i Finnmark slår positivt ut
Den store bestanden av rødrev på Varangerhalvøya i Finnmark er på retur etter to sesonger med ekstraordinær jakt. Samtidig er det påvist oppgang i antall fjellrever. Rypebestanden er også på tur opp. Det opplyser informasjonsmedarbeider Siw Turid Killengreen i prosjektet 'Fjellrev i Finnmark'.
Jeger
hund og våpen

Forslag fra FrP: Dokument nr. 8:111 (2005-2006)
Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Per Roar Bredvold, Robert Eriksson, Tord Lien og Ketil Solvik-Olsen om nødvendige endringer for å skape nødvendig tillit mellom befolkningen i rovdyrutsatte områder og myndighetene
 Stortinget

Får felle tre jerver og to bjørner
Rovviltnemnda i Hedmark har vedtatt en kvote på tre jerver og to bjørner for betinget skadefelling i 2006/2007.
 Arbeidets Rett

30 meter unna bjørn
En mann varslet fredag kveld politiet etter å ha påtruffet en bjørn på 30 meters hold ved Røsegg, omlag 5-6 kilometer nord for Steinkjer sentrum.
 Adresseavisen

Bjørnen møtte sivilisasjonen
En bilist klarte nesten det som finske bjørnejegere har holdt på med i ukevis. Han kjørte på bjørnen som streifer rundt i de tyske alper. Men bjørnen klarte seg - og forsvant igjen.
 Aftenposten

Socialdemokraternas nya vargpolitik får kritik
Socialdemokraterna vill göra det ännu lättare att skjuta varg. Det upprör miljöpartisten Leif Björnlod. - De vill värva röster hos jägarna, säger han.
 Dagens Nyheter

Rovdjursfrågan på väg att bli valfråga
Frågan om våra rovdjur och rätten att få försvara sina tamdjur mot rovdjursangrepp håller på att bli en ny valfråga. I fredags presenterade socialdemokraterna sitt förslag på förändringar av rovdjurspolitiken. Ett förslag som går mer i linje med den borgerliga alliansens åsikter än de nuvarande samarbets-partierna.
 SR - Ekot

Det ska bli lättare att skjuta varg
Socialdemokraterna vill göra det lättare att skjuta en varg som angriper ens hund. I ett nytt jakt- och viltvårdsprogram ingår en ändring av den omdebatterade paragraf 28 som en av ett 80-tal punkter.
Dala-Demokraten

De flesta riksdagspartierna överens när rovdjursfrågan diskuterades i Bollnäs
Djurägare måste få ökade möjligheter att freda sina djur från rovdjur. Det var de flesta riksdagspartierna överens om vid en debatt i Bollnäs på fredagen. Man måste känna att man har möjlighet att göra det utan att bli stämplad som kriminell, sa folkpartisten Anita Brodén.
 LJUSNAN

Dubbelspel i vargfrågan
Vargfrågan kan bli viktig i valrörelsen. Inte i hela landet men väl i Gävleborgs län och övriga skogslän. Här spelar frågan en stor roll för många människor, som ser den som en fråga om självbestämande och rätt att försvara sig själva och sin egendom. Tyvärr är förståelsen för denna syn väldigt begränsad hos makthavarna i Stockholm och hos människor i södra Sverige.
Hudiksvalls Tidning

Angripande rovdjur ska få skjutas även utanför hägn
Socialdemokraterna vill ändra jaktförordningen så att tamdjursägare får rätt att skjuta rovdjur även utanför tamdjurens inhägnad. Men något regeringsförslag blir det inte.
 SR - Värmland

Forest Service plans to ease limits on killing predators in western US
The US Forest Service is proposing to relax restrictions on killing such animals in designated wilderness as well as in natural areas set aside for research. This could allow such actions as shooting them from the air and using poison bait.
Christian Science Monitor

"In Bavaria, We Welcome Bears"
Since his discovery in Germany near the Austrian border, Bruno has launched a very vocal national debate about the reintroduction of the brown bear in the European Alps. In an interview with SPIEGEL ONLINE, Bavaria's official representative for bear-related issues, biologist Manfred Wölfl, discusses Bruno and the brown bear's return to Germany.
Spiegel Online

Google Finds Bruno; Finnish Bear Hunters Don't
Once again, Bruno the bear has escaped his hunters in Bavaria after repeated sightings in a popular hiking area. Meanwhile, a quick search on Google turns up plenty of Bruno traces.
Spiegel Online

Why hunting is big business in Canada
Bear hunting is big business all across Canada, where many adventure companies charge clients $3,000 or more for the privilege of spending a week deep in the forest and having the chance to score a black bear.
 Independent

Hundreds of black bears face slaughter after Army abandons trial of synthetic fur for Guards' ceremonial headgear
As a show of British military finery, the Trooping of the Colour has had no equal for 258 years. Today, the Guards regiments will parade for the monarch and tourists in their spotless regalia, topped with their lustrous bearskins.
 Independent

 17 Juni 2006


Bjørn i Sør-Beitstad
SØR-BEITSTAD: Knappe fem kilometer fra Steinkjer sentrum går for øyeblikket en bjørn vandrende rundt i nærheten av et boligfelt. Bonde Karl Melhus hørte noen merkelige brøl da han skulle kjøre seg en tur til Steinkjer idag.
 Trønderavisa

Vil bruke penger på rovdyrjakt
Jegere som tar på seg jobben med å felle rovdyr når det blir gitt fellingstillatelser i Midtre Namdal, kan heretter få betaling for jobben. Men først må politikerne si ja til å bevilge 105000 kroner.
 Namdalsavisa

Vil ha ulv i Norge
Nordmenn vil ha ulv i Norge. Det fastslår en undersøkelse som presenteres i forbindelse med messen Jeger og fisker 2006.06.15. 76 prosent nordmenn ønsker å ha ulv i Norge. Bare 13 prosent vil fjerne ulven helt. De resterende har ikke tatt stilling til spørsmålet.
 Nettavisen

-Kanskje bjørnen var i Masdalen
Medan dei var på skuletur i Masdalen, spøkte åttandeklassingane om kva dei skulle gjere, dersom bjørnen som har streifa rundt i Sunnfjord, skulle dukke opp. Rett etter, oppdaga dei ferske bein som låg i lyngen.
Firda

- Meir resolutt rovdyrpolitikk
Regjeringa lovar no ein meir resolutt rovdyrpolitikk. I Sogn og Fjordane har det den siste tida vore meldt at både ulv og bjørn har drepe sauer.
NRK Sogn og Fjordane

Leiter etter jervyngling i Bindal
ÅBJØRDALEN: Onsdag ble det leita etter jervyngling i Åbjørdalen i Bindal. Det er SNO si barmarksleiting etter jervyngling som nå er i gang, blant anna i Grane og i Bindal/Voengelh – Njaarke reinbeitedistrikt
Brønnøysund Avis

Nå må Bjørnøy innfri
Miljøvernminister Hele Bjørnøy har vært på rundtur til samtlige åtte forvaltningsområder for rovdyr. Nå skal hun oppsummere - og justere dagens praksis for forvaltningsregimene. Det må bety endringer i retning av i langt sterkere grad å ivareta hensynet til bufenæringen og til den lokale forvaltningen av rovdyrbestanden.
Gudbrandsdølen Dagningen

Ros til rovviltnemnd
Norges Naturvernforbund har rettet skarp kritikk mot flere rovviltnemnder for å legge opp til en forvaltning som er i strid med Stortingets vedtatte politikk. Nå gir Naturvernforbundet anerkjennelse til lederen for rovviltnemnda i Østfold, Oslo og Akershus. – Det er gledelig at det finnes noen som har skjønt hvordan de skal forvalte det ansvaret som er lagt på dem, sier seniorrådgiver Thor Midteng i Naturvernforbundet.
Norges Naturvernforbund

Smører sauene sine med tjære!
En sauebonde i Skjåk smører sauene sine inn med tjære! Det gjør han for å unngå at sauene blir angrepet av rovdyr. - Smart, sier forskere.
NRK Hedmark og Oppland

Ingrid_Willoch: Innlegg Kontaktmøte med miljøvernminister Helen Bjørnøy [pdf]
Statsråd, fylkesmenn, interesserte i rovdyrpolitikk og rovdyrforvaltning! Velkommen til region 4 i rovdyrforvaltningen, til kontakt mellom regionen, oppdragsgiver og oppnevner av nemnda og alle som er interessert og engasjert i spørsmål knyttet til rovdyras tilstedeværelse i Akershus, Oslo og Østfold – nevnt i alfabetisk orden
Norges Naturvernforbund

Jägarna betalar för vargpropaganda till barn
Sveriges jägare betalar när Rovdjursföreningen ger ut en barnbok om varg. Nu startar miljonregnet till dem som ska propagera för rovdjur, främst bland barn och ungdomar. Bland annat blir det vargpropaganda i en barnbok från Rovdjursföreningen. Utdelningen av miljonbidrag är ett resultat av budgetuppgörelsen mellan miljöpartiet och s-regeringen.
Jakt & Jägare

43 björnar - om länsstyrelsen får råda
LULEÅ.Jägareförbundet i Norrbotten, med stöd av en enig viltvårsnämnd, vill skjuta 60 björnar under årets jakt. Länsstyrelsen har beviljat 43.- Länsstyrelsens beslut är ett steg i rätt riktning, säger jakvårdskonsulent Björn Sundgren.
NSD

Bear population in western Macedonia nears 70
The bear population in the mountainous western part of Macedonia province is around 70 animals, making up a third of the total number of bears living in the east Mediterranean country, a disheartening figure highlighted by environmentalists amid a continuing debate about the activity of the large carnivores near populated areas during the summer months.
Athens News Agency

Book shares bears' point of view
Books about wild bears are traditionally told from the viewpoint of an author researching a fatal mauling or grisly tales from attack survivors. The one thing Doug Peacock has never been called is a traditionalist, and few, if any, people have a more intimate knowledge of wild grizzly bears. Peacock's deep respect, admiration and appreciation of Ursus arctos horribilis comes through in the new The Essential Grizzly: The Mingled Fates of Men and Bears.
 The Salt Lake Tribune

Bruno's Hunters Getting Tired and Fed Up
It's only been a few days since Finnish hunters and their specially trained dogs arrived in the Alps to track down Bruno the sheep-killing, rabbit-munching, bird-chewing brown bear. But already they're tired out, hot and fed up. The furry predator continues to elude them despite being involved in a car crash.
Spiegel Online

 15 Juni 2006


Statens naturoppsyn og rovviltoppgavene i Sør-Trøndelag 2006
Statens naturoppsyn (SNO) har fått tillagt følgende ansvar innenfor rovviltoppgavene: Å forebygge miljøkriminalitet, Skadedokumentasjon, Bestandsregistrering, Felling av rovvilt i offentlig regi
Meldal kommune

Kliner sauen med tjære
- Eg har bevis for at dette verkar mot rovdyr, seier Rolv Kristen Øygard i Skjåk. Dei siste åtte åra har han klint tjære på sauen for å verne dei mot rovdyr.
Fjuken

2.500 bjørner
Den svenske bjørnestammen fortsetter å vokse. I dag fins det over 2.500 bjørner i landet, ifølge beregninger gjort av forskere i det skandinaviske bjørneprosjektet.
Fredrikstads Blad

Nye bjørnejegere
Alle 20 som deltok på ettersøkskurs for bjørn nylig, besto eksamen og er dermed fremtidige bjørnejegere, om det skulle bli nødvendig. Ifølge leder i Karasjok jeger- og fiskerforening, Leif Arne Iversen, var kurset svært nyttig og innholdsrikt. 11 timer teori og en praktisk dag med sporing av bjørn, skuddplassundersøkelse, skytetrening og oppbygging av våpen var det kursdeltakerne måtte igjennom før teoretisk og praktisk «bjørne-eksamen».
Sagat

Boikotter åpninga
Mange berørte velger etter hvert å avslå invitasjonen til å delta på åpninga av Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark 26. juni.
 Namdalsavisa

Värmland har världens tätaste lodjursstam
Värmland har världens tätaste lodjursstam. De hävdar idag Jägareförbundet och bygger uppgifterna på den inventering som genomförts i vinter. Men lodjuren flyttar succesivt söderut och anledningen är att lodjurens bytesdjur minskar kraftigt.
SVT

Vill plantera in varg
- annars hotas hela stammen av inavel och den illegala jakten. Illegalt dödande och inavel. Det är de stora farorna för den skandinaviska vargstammen. - Friskt blod måste till för att vargstammen ska överleva, säger riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson (s), som i går arrangerade rovdjursseminarium i riksdagshuset.
Södra Dalarnas Tidning

"Vi har ett ansvar"
- Det är viktigt att titta på rovdjurens utbredning över hela Sverige, säger miljöminister Lena Sommestad. Hennes kollega, jordbruksminister Ann-Christin Nykvist konstaterar att målen med rovdjursstammarna ligger fast.
 Nordbotten Kuriren

Nalle svalkade sig i Enån
Enligt svenska björnforskare finns runt 2 550 björnar i Sverige. Häromdagen badade en av dem i Enån, knappt en kilometer från Storgatan i Rättvik.
Dala-Demokraten

Hotel worker mauled to death by bear
NAGANO -- A hotel employee died after he was apparently attacked by a bear while he was picking wild plants for the kitchen, police said. Officers found the body of Koji Morita, 52, lying in the Shiga Kogen mountain area in Yamanouchi, Nagano Prefecture, on Wednesday night.
Mainichi Daily News

Black Bear Pulls A Goldilocks On A N.J. Property
Astonished Couple Looks On As Bear Snoozes In Hammock. They were in their kitchen eating when they noticed something bizarre going on -- a slumbering bear was just chillin' in their backyard. 'I looked out the window and thought somebody was on my hammock, a person,' Susan said. 'He was rocking himself to sleep.'
WCBS-TV

DNA Tests Link Captured Bear to Fatal Attack on Girl in Ohio
CLEVELAND, Tenn. — Forensics tests have linked the second of two bears captured after the mauling of an Ohio girl to her death, state wildlife officials said on Wednesday.
FOX News

 14 Juni 2006


Fruktbart rovviltmøte for to statsråder i Oppland
Miljøvernminister Helen Bjørnøy og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen fikk mange gode råd om utviklingen av rovdyrforvaltningen da de begge stilte på møte på Lillehammer 14.06. Bedre samordning og mer kommunikasjon trengs på dette feltet.
FM Oppland

Statsrådenes besøk om rovviltforvaltning
Av Kristin Hille Valla: Velkommen til Oppland, kjære statsråder! Velkommen også til rovviltnemndas medlemmer, til representanter fra kommunene og til alle fra andre etater og organisasjoner!
FM Oppland

Forvaltningsplan for store rovdyr i Hedmark er vedtatt
Rovviltnemnda i Hedmark har i møte 9. mai 2006 vedtatt forvaltningsplan for store rovdyr. Samtidig er det sammen med rovviltnemnda i region 4 vedtatt felles forvaltningsstrategier for ulv.
FM Hedmark

Forvaltningsplan for rovvilt region 5 [doc]

FM Hedmark

Ulvedebatt på messa
Ulven står sentralt for jegerentusiaster. Derfor har arrangørene av Jeger og Fisker 2006 på Hellerudsletta valgt å ta debatten på messa til helgen.
 Nettavisen

Riis-Johansen deltar på rovviltmøte på Lillehammer
Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen deltar sammen med miljøvernminister Helen Bjørnøy i dag onsdag 14.06. på møte i Lillehammer der formålet er å bli orientert om rovdyrsituasjonen i Oppland. Det er holdt tilsvarende møter tidligere i andre regioner.
Landbruksdepartementet

Bedre rovviltforvaltning
Bedre samarbeid med lokalbefolkningen om bestandsregistreringer og raskere uttak av skadedyr er tiltak som skal gjennomføres for å få en bedre rovviltforvaltning. Miljøvernministeren og landbruks- og matministeren vil i et felles brev gi føringer for den lokale rovviltforvaltningen.
Landbruksdepartementet

Riktig Åsgård- initiativ
Åsgård er en erfaren politiker som vet hvordan politikk kan endres på langt sikt. Derfor er hans initiativ riktig, selv om det kommer like etter det forsmedelige tapet i Stortinget. Noen vil nok hevde at Åsgård kommer vel sent, og at utspillet i Østlendingen i går er et forsøk på å glatte over dårlig politisk håndverk, men slike påstander blir nå feil. Målet må være å jobbe iherdig videre for å sikre en fornuftig rovdyrpolitikk. Slik sett har Åsgård gode muligheter.
Østlendingen

Gaupe gikk amok
OVERHALLA: På en drøy uke har Kåre Jensen (59) mistet elleve lam etter at en blodtørstig gaupe har slått seg ned i nærheten av gården hans. Jensen ble møtt av et trist syn da han skulle se om saueflokken sin i går. Like ved sommerfjøset på det inngjerdede beiteområdet på gården Grandaunet på sørsiden av Namsen i Overhalla, lå et blodig og ille tilredt lam. Lammet var strupebitt, og Kåre Jensen forsto med en gang hvem som hadde vært på besøk i løpet av natta. – Gaupa herjer fritt i flokken til tross for at sauene mine beiter på et inngjerdet område ikke langt fra gården, sier Kåre Jensen og rister oppgitt på hodet.
 Trønderavisa

Søker om felling av glupsk gaupe
Etter at ett lam er funnet ihjelrevet, ett skadet og ni er savnet fra gårdbruker Kåre Jensens besetning, vil det bli sendt søknad fra Overhalla kommune om ekstraordinær fellingstillatelse på ei gaupe.
 Namdalsavisa

Vil skyte sogne-bjørnen
Mattilsynet meiner det bør bli gitt fellingsløyve på bjørnen i Sogn og Fjordane. Tilsynet er sterkt uroa over rovdyrutviklinga på heile Vestlandet.
 Bergens Tidende

Eggen mistet 124 dyr i fjor
I fjor ble over halve saueflokken til Gjermund Eggen tatt av ulv. Igår ble dyrene igjen sendt til fjells.
Østlendingen

Politivakt under ulvedebatt
Det svenske jegerforbundet ønsker å ha politivakt under årsmøtet til helgen. Dette fordi det skal diskuteres ulver på møtet.
 Nettavisen

2 550 björnar i Sverige
Björnforskarna har nu säkrare bedömning av hur många björnar det finns i Sverige. Det är cirka 2 550 med ett spann på 2 350 – 2 900 björnar, enligt en rapport till Natur vårdsverket. Den tidigare bedömningen från 2004 var osäkrare, spannet var då mellan 1 600 – 2 800 björnar.
Naturvårdsverket

Björnfilm från länet
En film från länet om björnmöten och björnars beteende blir nu verklighet. Projektet är ett av flera som fått pengar från Naturvårdsverket till att informera om rovdjur och viltvård.
 SR - Jämtland

Inget brott bakom lo- och vargdöd
Det finns inga misstankar om brott bakom den döda varg och det döda lodjur i Skinnskattebergs kommun som hittades i slutet av maj. Vargen som hittades vid Iresjö hade troligen blivit påkörd och senare dött av skadorna. Lodjuret som hittades vid Solmyre söder om Färna dog troligen i samband med att hon skulle föda ungar.
 SR - Västmanland

Ja till folkomröstning
Kommuninvånarna ska ta ställning i rovdjursfrågan vid höstens val. Det blir en folkomröstning i Rättvik om rätten att freda tamdjur mot rovdjur. Det beslutade fullmäktige i går kväll. - En framgång för folkdemokratin, menar initiativets upphovsman, Inge Brorson.
Mora Tidning

Röstning om rovdjur i höst
I samband med höstens val kommer det att finnas fyra röstsedlar att ta stoppa i kuverten. Förutom de tre ordinarie valen med gula, blå och vita valsedlar blir det även en rosa. Med andra ord: Rättvikarna får folkomrösta i rovdjursfrågan. Men det krävdes en lång, omkring två timmar långa debatt innan en klar majoritet av ledamöterna sa ja, till den lokala folkomröstningen.
Dala-Demokraten

Barnbok om varg får stöd
Naturskyddsföreningen i Dalarna och rovdjurscentrum Grönklitt i Orsa får drygt 800 000 kronor av Naturvårdsverket för att informera om våra rovdjur. Det har Naturvårdsverket beslutat.
Dala-Demokraten

Naturvårdsverket fördelar nära 5 miljoner till rovdjursinformation och viltvårdsprojekt
Information om rovdjur i skolor, barnbok om varg, ökade insatser mot illegal jakt på rovdjur, utbildning av jaktledare om björnmöten, rovdjur i renskötselland. Det är några av de 31 projekt som sju miljö- och naturvårdsorganisationer samt 19 länsstyrelser nu kan genomföra med stöd av Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket

Centern vill riva upp vargbeslut
Rovdjursfrågan diskuteras flitigt bland lantbrukare och jägare i Noratrakten. För centerpartiet väntas rovdjurspolitiken bli en viktig valfråga. – Det viktigaste beskedet vi fick med oss hem var nog att målet om en vargstam på 200 djur kommer att brytas upp om den borgerliga alliansen får makten till hösten. Det känns mycket tillfredsställande. Det är inte siffran som ska vara det viktiga. Det viktiga är att det inte uppstår problem när vargen kommer nära inpå människan.
Bergslagsposten

Björn i Alperna gäckar finska hundar
Därför finns sedan i söndags Peni, Jeppe, Raikum, Jimmy och Atte på plats. De är karelska björnhundar som tillsammans med fyra finska jägare ska få Bruno inom skotthåll. Men spetshundarna, som trivs bäst i polartrakter, har problem med temperaturerna. Trots att två av dem fått pälsen klippt för att undvika värmeslag fick de ge upp tisdagens jakt.
Länstidningen

Boy Survives Bear Attack
A 14 year old boy was attacked by a black bear and lives to tell about it. 'I've got a good story to tell my kids when I get older,' said Cruz Bentley. It all happened early Sunday morning at a campground along the Gila River near the small town of Hayden north of Tucson. Bentley believes he stared death in the face after coming face to face with a young black bear, 'I woke up and he was just sitting down like that and he was all blap, hit me again, and then he picked up on his four feet so I looked up at him and I tried to get up and then he was gone.'
Kold News

1-0 for Bavarian Bear as Finnish Hunting Dogs Can't Take Heat
Bruno the brown bear, who has eluded authorities for over a month as eats his way though Alpine livestock, can sleep easy tonight in Bavaria. The five specialized hunting dogs flown in from Finland had to break off their search on Tuesday amid intense summer heat.
Spiegel Online

Ministry urges close management of bear raising
The trading in, advertisement, export, import, temporary import for re-export of bears and their products as well as the slaughter, transportation and trade of bear gall bladders and other body parts will be banned, the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) said in a recently issued document.
 Vietnam News Agency

 13 Juni 2006


- Det kan vere to bjørnar på breen
- Det kan ha vore to bjørnar på Jostedalsbreen, meiner den røynde fjellføraren Frode Briksdal.
NRK Sogn og Fjordane

Ingen spor etter slagbjørn
Fellingstillatelsa på bjørnen som har revet sauer i Beitstad i Steinkjer går ut ved midnatt
NRK Trøndelag

Beitenekt skal utløse erstatning
NSG sin representant i det sentrale kontaktutvalget for rovviltsaker, Odd E. Risan, forteller at i sist møte gikk et enstemmig utvalg inn for at beitebrukerene skal holdes økonomisk skadesløse ved pålagt restriksjoner eller beitenekt fra det offentlige.
 NSG

Miljøvernminister Helen Bjørnøy deltar på rovviltmøte i Lillehammer
Miljøvernminister Helen Bjørnøy drar til Lillehammer onsdag 14.juni for å delta i rovviltmøte. Tema for møtet er rovdyrsituasjonen i Oppland. Statsråden skal møte representanter fra sau- og tamreinnæringen, miljøvernorganisasjonene og rovviltnemnda i region 3, samt ordførerer og fylkespolitikere.
Miljøverdepartementet

Vil ha kvotefri jakt på gaupe
Får Den regionale rovviltnemnda det som den vil, blir det kvotefri gaupejakt i Indre Namdal til vinteren.
 Namdalsavisa

Små forventninger
I morgen besøker miljøvernminister Helen Bjørnøy Lillehammer, sammen med landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. Statsrådene skal orientere seg om rovviltsituasjonen i fylket, og bli kjent med regionale problemstillinger og utfordringer. Det er liten grunn til å ha særlig høye forventninger til besøket.
Gudbrandsdølen Dagningen

Ørnebakk, Willy - biografi
Willy Ørnebakk er født i 1960. Ørnebakk representerer Det norske Arbeiderparti.
Sametinget

Bønder fryktar nye sauedrap
Sauebønder i Sunnfjord og Sogn fryktar at bjørnen skal slå til på ny. - Vi ser til dyra ofte no, fortel gardbrukar Lars Gjerland.
 Bergens Tidende

- Hald deg roleg!
- Generelt vil det ikkje vere særleg farleg å kome nær ein bjørn. Men det er eit rovdyr vi skal ha respekt for.
 Bergens Tidende

— Feilslått rovdyrpolitikken
VELFJORD: Sauebøndene i Velfjord har all grunn til å være bekymret over en feilslått rovdyrpolitikk. Vidar Fagerland
Brønnøysund Avis

Vil ta opp igjen grenseulvsaken
Etter påtrykk fra fylkesleder Reidar Åsgård vil Ap-benken fra Hedmark ta opp igjen grenseulvene internt i partiet og etter hvert i Stortinget. – Hedmark kan ikke leve med at grenseulvene ikke skal tas med i det norske bestandsmålet, sier fylkesleder Reidar Åsgård i Hedmark Ap.
Østlendingen

Reis for å bli klok!
Jens A. Riisnæs er ikke blant dem som reiser for å drikke seg full i Syden. Han reiser for å bli klokere. - Norge trenger et departement for reiseliv, sier stemmen i NRKs reiseprogrammer. Der ligger en gård mellom de ville fjell! Et naust. En seter. En grend. En hel bygd. Det er liv. Der har bønder dyrket i fem tusen år. Dette er Norges sjel. Norge har en profil, du trenger ikke lage den. Vi ser hva som avgjør hvor du best legger en gård, der det stemte for tusenvis av år siden, og der det stemmer den dag i dag. Beliggenheten, mot solen og jordsmonnet. Stiene. Kjerreveiene. Beitemarkene. Der landet gror til, bør et reiselivsdepartement hyre noen titusener sauer og geiter. Vi kan trygt overlate landskapet i disse dyrs varetekt!
Forbruker.no

Denning behaviour and movement pattern during summer of wolves Canis lupus on the Scandinavian Peninsula

Skandulv

Vill ha höjd polisberedskap vid förbundsstämman
Jägarnas riksförbund vill att Bollnäspolisen höjer beredskapen under deras förbundsstämma i helgen. Anledningen är att den infekterade frågan om vargens vara eller inte vara ska debatteras.
 LJUSNAN

Folk för varg på rovdjursseminarium

Dala-Demokraten

Unga renskötare drivs till självmord
Självmorden bland unga renskötare ökar. Pressen från kärv ekonomi, renbetesprocesser och rovdjurstryck får alltfler att välja andra yrken.
Länstidningen

Samlat grepp om rovdjuren i länet
Förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren i Västerbottens län är nu tryckta och klara. Planerna lägger inte bara fast hur stora stammar som ska finnas, utan är också en källa för omfattande kunskap om björn, järv, lodjur, varg och kungsörn.
Länsstyrelsen i VästerbottenTre vargar rapporteras döda
Under förra veckan kom tre rapporter om döda skandinaviska vargar.
Rovdjurscentret De 5 Stora

 12 Juni 2006


Bjørnen herja nær skulen
Det er sett nye spor av bjørn i Sogn. Denne gongen på Flatbreen i Fjærland. Samstundes er det funne sundrivne sauer berre nokre hundre meter frå skulen.
NRK Sogn og Fjordane

Grenseulvenes parlamentariske betydning
I valgkampen i fjor gikk Sp sterkt ut og krevde at ulver i grenseområdet må defineres som del av stammen når Norge avgjør om bestandsmålet for rovdyr er oppfylt. Et forsøk på å få dette inn i Soria Moria-erklæringen ble avvist av partnerpartiene. Sp satte ikke saken på spissen. Da så Fremskrittspartiet sitt snitt og fremmet Sps forslag som sitt eget i Stortinget. Frp var plutselig opptatt av sauebøndenes ve og vel.
Nationen

Hvem tar ansvar?
Fylkespolitiker Borgny Kjølstad Grande (Sp) stiller i en interpellasjon til fylkestinget spørsmål om hvem som er ansvarlig dersom rovdyr skader barn mens de er i barnehager eller skole.
 Trønderavisa

Så ulv fra hytte-veggen i Luster
Det var ulv, ingen tvil. Anders Johnsen satt på hytteverandaen i Luster da han fikk øye på rovdyret. Det er ikke bare bjørn som er observert i Sogn og Fjordane de siste dagene. Anders Johnsen var på hytten ved Åsetvatnet i Mørkridsdalen da han fredag kveld oppdaget ulven 300-400 meter unna.
 Bergens Tidende

Analyserer foto av spor frå breen
Statens Naturoppsyn (SNO) skal no studere fleire foto av spor etter eit stort dyr på Jostedalsbreen. Eit følgje som gjekk på ski på breen fredag oppdaga spora.
 Bergens Tidende

Bjørnen sett nær Førde
Fleire personar såg rett før helga ein bjørn berre kilometer frå Førde sentrum. Naturoppsynet festar lit til observasjonane.
 Bergens Tidende

Tre nye sauekadaver funne i Fjærland
Tre sauekadaver er funne ved Distad i Fjærlandsfjorden. Bonden som eig sauene, Erik Distad, saknar ein fjerde sau.
 Bergens Tidende

Tiltak mot rovdyrskade på husdyr
Rovviltnemnda drøftet rovdyrskade og betingede fellingstillatelser på møtet nylig.
FM Buskerud

Vil dempe ulvefrykt
Regjerningen vil bruke mer penger for å dempe konfliktene omkring rovdyr, men vil ikke redusere tallet på ulv i Rømskog.
NRK Østfold

Bondelaget vil ha sauegjerde
Trysil Bondelag mener gjerdeprosjektet i Flendalen bør gjennomføres. De tror dette vil sikre at flere saueholdere blir i næringa.
Østlendingen

Björn slog volt på E 4
Flera bilister, däribland Pasi Pirttikoski från Luleå, fick se en björn hamna i trubbel mellan viltstängslen på E 4 norr om Luleå vd 21-tiden på söndagskvällen.
NSD

Björnar på muséum
Sommarutställningen på Skogsmuséet i Lycksele handlar om hur björnen dyrkats av nordliga folk. Utställningen kommer från Helsingfors där religionsprofessorn Juha Pentikäinen forskat om björnkulter i över 40 år.
 SR - Västerbotten

Early aerial wolf hunt foe dies at age 83
JIM BROOKS: Former Fish and Game commissioner helped end war on state's predators. he man who did more than anyone to end the war on predators in Alaska died May 19 at his home near Juneau.
 The Anchorage Daily News

Bear country need not be a death trap for runners
I have a confession; I've been running in bear country again. I know, a bunch of people who study bears say this is bad. We heard it again when runner Michael Mungoven stumbled into a sow grizzly near Anchor Point at the end of May and got chewed up. He survived, as do most bear attack victims, but still there were the warnings:
 The Anchorage Daily News

Signs of Bruno the bear in Austria, as dogs prepare to track him
Innsbruck, Austria - Signs of Bruno the bear have been found in a region northeast of Innsbruck, Austrian news reports said Sunday, as Finnish dogs were being brought in to track down the rogue beast that has raised the alarm on both sides of the Austrian-German border. The reports referred to a damaged rabbit-hutch near Terfens and said two sheep had gone missing, although it was not clear whether the bear was responsible.
 Monsters and Critics

 11 Juni 2006


Den vanskelige nødvergeretten
*Nødvergeretten må forandres. *Spre rovdyrbelastninga mest mulig. *Det må bli lettere å få ta ut skadedyr. Disse tre konkrete utfordringene fikk Frp sin miløpolitiske talsmann, Tord Lien med seg heim fra Lierne i går etter et møte med fylkesleder Einar Almås i Folkeaksjon for ny rovdyrpolitikk, tidligere sauebonde Martin Haugen og bjørnejeger Peder Lundemo.
 Namdalsavisa

Bjørn observert i Førde
Ein bjørn skal vere observert ved inntaksdammen til Stakaldefossen kraftverk på Moskog laurdag føremiddag.
Firda

Heilt sikker på at eg såg bjørnen
Her i lia ovanfor Movatnet nokre få kilometer nord for Førde sentrum såg Milan Schrøder ein bjørn natt til fredag.
Firda

Svartbjørn jaget av katten Jack
Svartbjørnen i New Jersey burde valgt en annen vei på sin ferd søndag forrige uke. Bjørnen gikk nemlig gjennom hagen der katten Jack vokter sitt territorium. Den sju kilo tunge oransje og hvite katten jaget den mye større, men livredde, bjørnen opp i et tre.
 Dagbladet

Resultatløs bjørnejak
Bjørnen som har revet ti sauer i Nordfjellet i Beitstad den siste tida, er ennå ikke felt.
NRK Trøndelag

Så ulv på gårdstunet i Rokke
Ulveobservasjoner gjøres stadig flere steder i haldendistriktet. Torsdag så Harald Mjølnerød og naboen Kai Stenersen ulv i Rokke.
Halden Arbeiderblad

Rävens rov i renens barnkammare
Med Sverigerekord i järvföryngringar och livskraftiga stammar också av andra stora rovdjur, har Tuorpons sameby en tuff tillvaro under ­renkalvningen. Under en vecka på plats i kalvningsland konstaterar dock skribenten och fotografen Tor Lundberg att det är ett annat rovdjur som går hårdast fram i renarnas barnkammare.
 Nordbotten Kuriren

Fler bör skjutas
Björnstammen ökar stadigt år för år, säger naturvetaren Lars Olsson. I fjol beslutades det att totalt 25 björnar skulle får skjutas. - Det borde bli en ökad jakt i Norrbotten. Kanske en ökning med fem-tio stycken mot i fjol och jag hoppas att beslutet kommer innan midsommar, säger Olsson.
 Nordbotten Kuriren

Bear bites arm of firefighter
About 4:30 a.m. Wednesday, the firefighter was awakened when he heard the bear sniffing at his tent. He raised his arm and the bear bit it through the tent wall. He then pulled his arm away, yelled and blew an emergency whistle that all firefighters carry. The whistle blast scared the bear off and woke up the other firefighters in his crew.
The Winnipeg Sun

Bear issue gets personal
Mosbacher, a 42-year resident and great-grandmother who declined to give her age, has a bear trap in her driveway. The reason: Increasingly brazen bears have broken into her home and have destroyed her property. She fears their aggressive behavior may escalate, putting herself and family members in harms way.
Tahoe Daily Tribune

Cat Chases Scaredy-Bear Up A Tree
Check out these pictures. A black bear chased up a tree by a cat. No, really. Yes, this black bear ended up high in the tree in West Milford, New Jersey. What's he running from? A tabby cat named Jack, who can be seen sitting comfortably at the base of the tree.
WCBS-TV

 09 Juni 2006


Jakt på bjørn i Nordfjellområdet
Det ble fredag gitt fellingstillatelse på bjørn i fjellområdet mellom Steinkjer, Namdalseid og Namsos. 10 voksne sauer er funnet drept i nærheten av Skjærsjøen i Steinkjer kommune, men viltforvalteren tror det kan ligge flere døde dyr. Det er nemlig sluppet 3.000 sauer i området. Viltforvalter Paul Harald Pedersen sier til Trønder-Avisa at det kan være grunn til å tro at det finnes flere kadaver. Han var derfor rask med å gi fellingstillatelse. Den gjelder fra 9. juni til og med 13. juni. Behov for eventuell forlengelse vil bli vurdert av fylkesmannen i samråd med Steinkjer kommune og jaktlederen.
 Trønderavisa

Midt-Norge får skyte to bjørner
Direktoratet for naturforvaltning (DN) tilgodeser de tre midtnorske fylkene med to betingede fellingstillatelser på bjørn i år. Den første ble iverksatt allerede i dag.
 Namdalsavisa

Leitar etter bjørnespor
I helga vil sauebønder i Haukedalen i Førde leite etter bjørn på Jostedalsbreen. Årsaka til at bonden er ekstra redd for dyra sine om dagen er at det denne veka vart konstatert bjørn i fylket for fyrste gong på 50 år. Tre stygt medfarne sauekadaver og tydelege spor i Fjærland viste at bjørnen er tilbake i fylket.
NRK Sogn og Fjordane

Vil stoppe dyretragedier
Mattilsynet starter nå opp et arbeid med å finne ut hvorfor så mange sauer omkommer på beite hvert eneste år. Mange hevder at jerv, ulv og andre rovdyr tar godt for seg i besetningene. Dette er bare en del av sannheten.
Mattilsynet

Dobbelt statsrådbesøk på Lillehammer
Både miljøvernminister Helen Bjørnøy og Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen kommer til Lillehammer 14. juni for å orientere seg om rovviltsituasjonen i fylket.
FM Oppland

Slagbjørn herjer
Slagbjørn har den siste tiden revet sau både i Ogndal og Beitstad. Et kommunalt jaktlag har lett etter bjørnen i Ogndal, men jakten har ikke gitt resultat.
Steinkjer Avisa

Bjørnejakt i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen åpner for bjørnejakt i fjellområdene mellom kommunene Steinkjer, Namdalseid og Namsos.
NRK Trøndelag

Sp har ikke endret sine mål i rovdyrpolitikken!
I Regjeringsforhandlingene på Soria Moria forsøkte Senterpartiet å få redusert de norske bestandsmåla for rovdyr. Den kampen tapte vi. Det var et for bredt stortingsflertall som hadde stilt seg bak dem. Hovedtrekkene i norsk rovviltpolitikk ble fastlagt da Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre inngikk forlik ved Stortingets behandling av Rovviltmeldinga i mai 2004. Det er disse partiene som må ta ansvaret for den gjeldende rovdyrpolitikken. Senterpartiet var den tydeligste kritikeren av rovviltforliket, skriv stortingsrepresentant Ola Borten Moe (Sp) i dette innlegget.
Senterpartiet

Antalet rovdjur minskar i länet
Antalet familjegrupper av lo och järv har minskat i Norrbotten, visar en preliminär rapport från länsstyrelsen. Loföryngringarna har minskat från 32 förra vintern till 24 den gångna vintern och järvföryngringarna har minskat från 45 till 29.
 SR - Norrbotten

Ministerns tid för dyrbar för en intervju med Kuriren
Jordbruksministern Ann-Christin Nykvist är ytterst ansvarig för de frågor som rör såväl rovdjursförvaltning som rennäring. Hon är dessutom ordförande i socialdemokraternas jakt- och viltvårdsgrupp. Hennes syn på rovdjurens framtid i allmänhet och den illegala jakten efter demsamma i synnerhet, förblir dock okänd. Kuriren har i tre veckors tid sökt jordbruksministern för en intervju och även fått en försäkran om att en dito skulle komma till stånd. I går kväll fick dock Kuriren kapitulera inför det faktum att jordbruksministern, enligt hennes pressekreterare, har alldeles för mycket att göra och att tiden för en intervju inte längre finns.
 Nordbotten Kuriren

Bara på människans villkor
Moderaterna menar att människans rätt till egendom tveklöst går före rovdjurens rätt till liv. Partiets syn på rovdjursförvaltning skiljer sig radikalt från vad riksdagen bestämt.
 Nordbotten Kuriren

Östersundsbo såg varg i Tänndalen
En varg gick igenom Tänndalen i tisdags förmiddag. - Hjärnan sa instinktivt 'Titta vargen!', berättar observatören. - Det kommer att komma in fler vargar i Härjedalen framöver, säger Magnus Kristoffersson, länsstyrelsens rovdjursansvarige.
Länstidningen

Jaktledare överklagar till Högsta domstolen
En jaktledare för ett jaktlag i västra Jämtland dömdes tidigare i år vid Östersunds tingsrätt för olovlig lodjursjakt. En jaktledare för ett jaktlag i västra Jämtland dömdes tidigare i år vid Östersunds tingsrätt för olovlig lodjursjakt. Nu överklagas domen till Högsta domstolen. Nu överklagas domen till Högsta domstolen.
Länstidningen

Det ändrar sig
En följd av den stora debatten om Pirate Bay och fildelning är att jag blivit entusiastisk fildelare. Det vill säga jag satt hemma i köket och delade ett paket fil med Glorg. I filen skivade vi i bananer och åt ostmacka därtill.
Svenska Jägäreforbundet

Björn innanför viltstängsel
Vid halvåtta-tiden på fredagsmorgonen rapporteras att en björn hamnat på fel sida om ett viltstängsel. Björnen sågs vid Börjelslandet på E4:an norrut.
 Nordbotten Kuriren

Björnmöte på gården
Det var ett så kallat oväntat besök. Vardagslunken på en gård i Skamhed försvann när en björn helt plötsligt befann sig på gården. - Rädd? Nejnej, det var bara spännande, berättar yrkesmålaren Tommy Westas, som befann sig på en stege endast ett 50-tal meter från björnen.
 Borlänge Tidning

 08 Juni 2006


Her ser du sikre spor etter bjørn
-Tre sauer er drepne på typisk «bjørnevis», og i tillegg har vi funne tydelege bjørnespor. Rovviltkontakt for Statens naturoppsyn, Einar Fortun, er ikkje i tvil.
Firda

- Ein retningsforvirra bjørn
Bjørnen i Fjærland er truleg ein retningsforvirra hannbjørn, som vil vende tilbake til Austlandet.
Firda

- Bjørnen kan dukke opp alle stader
- Bjørnen som drap tre sauer i Fjærland i pinsa kan du dukke opp att mange stader i fylket, seier fjelloppsynsmann Einar Fortun. Han reknar med at bjørnen kom frå Jostedalsbreen, og at han har gått opp att dit.
NRK Sogn og Fjordane

Bjørn sett i Sulitjelma
To turgåere oppdaget tirsdag en bjørn på 23-30 meters hold ved Risevatn i Sulitjelma.
NRK Nordland

Interkommunalt jaktlag
Det skal etableres interkommunalt jaktlag i kommunene Bardu, Målselv, Sørreisa, Balsfjord, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen og Skånland. Hver kommune skal stille med en jeger som kan stå i beredskap.
Dyrøy kommune

Bønder mot bjørn
TRE SAUER er funne rivne i hel på Mundalsstølen i Fjærland, og fjelloppsynsmann Einar Fortun har observert bjørnespor i området. Måten sauene er drepne på er typisk for bjørn, meiner han, og får støtte av sauebønder som no vil ha fellingsløyve på bamsen.
Firda

Ikke rovdyr denne gangen
HALTDALEN: Gaupa var mistenkt da det ble funnet et dødt lam på beite. Men dette ble avkreftet, og bonde Stian Greni i Aunegrenda (32) kunne puste lettet ut.
 Adresseavisen

Radiolam i grenseland
Ett av ti lam på heiebeiter mellom Lund, Sirdal og Flekkefjord forsvinner. Dødpeilesendere skal fortelle hvorfor.
Stavanger Aftenblad

– Pepperspray mot bjørn
Bjørneforsker Martin Smith er hundre prosent sikker på at pepperspray er det beste middelet mot aggressive bjørner. I USA er det påbudt med pepperspray i områder med bjørn. Nå vil han ha forsøk med pepperspray i Norge. Martin Smith har drevet med bjørneforskning fra først på 80-tallet. Han har vært med på prosjekt i USA og Canada hvor man har testet ut hva bjørn reagerer på, blant annet pepperspray. Smith er ansatt som amanuensis ved Høgskolen i Steinkjer, men er for tiden i Pasvik på forskningsoppdrag, også det selvsagt om bjørn. Han regnes for å være en kapasitet på området, og han gir gladelig råd til nordtrøndere om faren med bjørn.
 Trønderavisa

– Må drepe fleire
Sjølv om same bjørnen har drepe sauer to stader i Sogn og Fjordane, vil ikkje Fylkesmannen gje fellingsløyve. – Vi må akseptere at det blir tatt noko husdyr av streifande rovdyr. Vi skal ikkje akseptere mykje, men vi må nok ha ein situasjon der rovdyret gjer større skade enn dette før det blir gitt fellingsløyve, seier fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal
 Bergens Tidende

- Bjørn bak seks sauedrap
Statens naturoppsyn meiner bjørnen som rundt pinse drap fire sauer i Fjærland, også tok to dyr i Gaular siste veka i mai. – Vi er no trygge på at det var bjørn som stod bak drapa på to dalasauer på Dregebø i Gaular. Vi reknar det som svært sannsynleg at det er same dyret som har teke livet av dei fire sauene i Mundalsdalen i Fjærland, seier regionansvarleg i Statens naturoppsyn i Hordaland og Sogn og Fjordane, Sverre Tveiten, til Bergens Tidende.
 Bergens Tidende

– Det føles som å bli far igjen
NAMSSKOGAN: En stolt parkleder Stian Brekkvassmo viste i går kveld fram Namsskogan familieparks siste tilskudd til familien: Fire viltre ulvevalper.
 Trønderavisa

Kan være tatt av jerv
VELFJORD: Om dette er hodet til en elgkalv som ble tatt av jerv i nærheten av Hommelstø, kan være vanskelig å bevise.
Brønnøysund Avis

Møtte bjørn på tur i Sulis
– Vi trakk oss ganske hastig tilbake da det plutselig kom en bjørn over veien foran oss, forteller Olav Bjørklund.
Avisa Nordland

Han har valt sida
Någon måste stå på rovdjurens sida. Så resonerar Rolf Gustafsson, Svenska rovdjursföreningens regionansvarige i Norrbotten. Han försvarar de nationella målen i dagsläget och fördömer den illegala rovdjursjakten.
 Nordbotten Kuriren

Djuren dör av akut stress
Enligt flera av de domar som Kuriren tagit del av framkommer det att rovdjur hetsas och jagas med till exempel snöskoter eller fyrhjuling. För djurets del kan hetsjakten sluta med att det skjuts eller att det kommer undan. Men även för ett överlevande djur kan konsekvensen av förföljelsen bli döden. - Ett djur kan faktiskt dö av att ha jagats intensivt under en längre tid, säger Jon Arnemo.
 Nordbotten Kuriren

Fyra frågor till forskningsansvariga
Djur faller varje år offer för forskningen? legitimerar man en forskningsmetod som i själva jaktmomentet påminner om en del illegal rovdjursjakt?
 Nordbotten Kuriren

Barnfamilj mötte varg vid fritidshus i Tänndalen
Plötsligt kom en stor varg gåendes mot familjen. Den kom så nära som 30 meter innan den vek av och försvann i skogen.
Östersunds-Posten

 07 Juni 2006


Ikke beitenekt
– Mattilsynet vil foreløpig ikke kreve beitenekt for sau i rovdyrutsatte områder i Nordland, men det kan komme krav om tidlig nedsanking om skadeomfanget utvikler seg, sier seniorrådergiver Birger Rognerud.
NRK Nordland

Bjørn tok sauer på Mundalsstølen
FJÆRLAND: Minst tre sauer er funne rivne ihel på Mundalsstølen. – Ingen tvil. Bjørnen har drepe sauene, seier fjelloppsynsmann Einar Fortun.
Sogns Avis

Bjørn drepte sau
Lørdag tok en bjørn årets første sau i Øvre Bardu. Det var en voksen sau tilhørende Gunn og Jarle Fosshaug som lørdag ble funnet død, og senere konstatert bjørnedrept. Sauen har trolig tre lam, og ble sluppet på beite for bare en uke siden. Dette opplyser Thomas Johansen i Statens naturoppsyn (SNO) på Moen i Målselv.
 Troms Folkeblad

Her ser du sikre spor etter bjørn
-Tre sauer er drepne på typisk «bjørnevis», og i tillegg har vi funne tydelege bjørnespor. Rovviltkontakt for Statens naturoppsyn, Einar Fortun, er ikkje i tvil.
Firda

Møte om rovviltforvaltning i Region 4
Miljøvernminister Helen Bjørnøy møter Rovviltnemnda for Oslo, Akershus og Østfold i Sarpsborg den 8. juni. Møtet er åpent for pressen.
FM Oslo og Akershus

Bjørn sprer frykt
To sauer er stadfesta drepne av bjørn i turistbygda Fjærland. Ein er funnen med same skadar, enda ein sau er vekke.
 Bergens Tidende

To skadejerv kan felles
Rovviltnemnda i Nordland har fattet vedtak om tre betinga skadefellinger på jerv og to betinga skadefellinger på ulv. Fylkesmannen kan iverksette skadefelling helt til 15. februar.
Saltenposten

Ansvarssvikt
Nordland Bondelag reagerer på at bøndene får ansvaret og belastningen for den feilslåtte rovdyrpolitikken.
Helgeland Arbeiderblad

Mistet sju sauer på ni dager
Sauebonde Allan Engan fortviler. I løpet av ni dager har ørn tatt seks lam. I tillegg har han funnet kadaveret av en sau. – Tapene er lang større enn hele fjorårssesongen. Det er direkte motlaust å måtte fore opp rovdyrene, sier han.
Helgeland Arbeiderblad

Ørna tok 38 dyr
I hele 2005 tok ørn 38 sau og rein i Nordland. Det opplyser konsulent hos Fylkesmannen i Nordland, Gunn Kristiansen. – Sett i en slik sammenheng er det svært mye at en og samme bonde mister seks lam på bare noen få dager, opplyser konsulenten.
Helgeland Arbeiderblad

– Egoismen rår i Fellesforeninga
Grunneier Trond Østby vurderer å si opp leieavtalen med Trysil Fellesforening for jakt og fiske (TFJF). Årsaken er foreningas protest mot et planlagt sauegjerde i Flendalen.
Østlendingen

Gaupa tok lam
Det var gaupe som var på ferde da to lam ble bitt i hjel i grensetraktene mellom Ådal og Hadeland på mandag.
 Ringerikes Blad

90 gauper på 7000 kvadratkilometer
Sist vinter ble gaupestammen bare i Uppsala län rett nord for Stockholm i Sverige anslått til 90 dyr - i et område som er litt mindre enn Aust-Agder fylke.
Jeger
hund og våpen

Skydd mot varg osäkert
Nu har jordbrukaren Janne Edin i Julåsen i södra medelpad snart stängslat färdigt mot vargen. Men troligtvis så skyddar det bara tillfälligt.
 SR - Västernorrland

Misstänkt glesa stammar
Å ena sidan ska Karina Lövgren och hennes kollegor driva igenom riksdagens rovdjurspolitik. Det betyder bland annat att bevaka rovdjuren, förhindra och upptäcka illegal jakt. Å andra sidan får de ibland föra rennäringens och ortsbefolkningens talan gentemot statsmakten. Det har hänt att länsstyrelsen och Naturvårdsverket har gjort olika bedömningar i till exempel skyddsjaktsärenden.
 Nordbotten Kuriren

Kostsam bevakning
När Karl-Erik Brösth lämnade uppdraget som polischef i Jokkmokk lade han fram förslaget att länsstyrelsen och polismakten gemensamt kunde dra nytta av hans profession i kampen mot faunakriminaliteten. Under den här våren har han därför börjat jobba mer mot länsstyrelsen. I fjol anmäldes totalt 50 jaktbrott i Norrbottens län. Tio av dem rörde rovdjur. Karl-Erik Brösth menar att polisens förmåga i sammanhanget bygger på enskilda polisers intresse. Han är kritisk till hur den egna organisationen hanterar faunakriminaliteten.
 Nordbotten Kuriren

Åklagaren är bakbunden
Det är svårt att få någon fälld för grovt jaktbrott i Norrbotten. Under de senaste fem åren har få tekniska bevis, inga vittnen och en haltande lagstiftning resulterat i att knappt en handfull åtal lett till fällande domar.
 Nordbotten Kuriren

Vårmat för björnar
Björnar som just krupit ut idet har kommit på att det finns mat att hämta i böndernas ensilage bollar. Alf Erik Kristoffersson i Hedeviken i Härjedalen har märkt att björnarna på många håll har varit framme och tagit för sig och därmed förstört den skyddande plasten.
 SR - Jämtland

Varning för björnar vid vägen
Älvdalen: Trafikanter uppmanas ta det försiktigt norr om Älvdalen där björnar har synts till efter vägen.
Mora Tidning

 06 Juni 2006


Rovviltnemndene i region 4 og 5 møttes i Oslo den 9. mai
På fellesmøtet ble forvaltningsstrategiene for ulv endelig vedtatt og en anbefaling til Direktoratet for naturforvaltning om kvote for betinget skadefelling av ulv ble utarbeidet.
FM Oslo og Akershus

Senterpartiets kamelsluking
Senterpartiet slukte en skikkelig kamel i Stortinget tirsdag 30. mai. I rovviltpolitikken er partiet avkledd all troverdighet. Sp stemte ikke bare mot Frps forslag om at de grenseflokkene som har hoveddelen av sitt revir i Norge, skal inkluderes i det norske bestandsmålet. De stemte også imot Høyre/KrFs moderate forslag om å sende saken til regjeringen for å granske utviklingen i grenseflokkene og foreslå tiltak for å unngå en så sterk konsentrasjon av belastningen som en har i dag.
Nationen

Truleg bjørn i Fjærland
Det er funne sauekadaver og spor i Fjærland som viser at det sannsynlegvis har vore bjørn her. Funna er frå tidleg i eller rett før pinsehelga.
FM Sogn og Fjordane

– Wolf and moose in south-eastern Norway [pdf]

Skandulv

Den skandinaviske ulven: utsetting eller innvandring?

Skandulv

Bamsen leker gjemsel i Tyskland
Brunbjørnen som har herjet i Alpene, slo til i Tyskland i pinsen før den igjen stakk av til Østerrike.Men jegerne har ikke sett snurten av bamsen.
 Aftenposten

Krever ulveutsetting
Fellesaksjonen for ulv vil kreve at myndighetene setter ut ulv på lovlig vis. Foreningen har politianmeldt den mulige utsettingen av ulv som noen mener har funnet sted i Trysil.
Østlendingen

Reell vilje til å felle skadedyr?
Vi kan knapt huske at myndighetene har reagert raskere med å gi fellingstillatelse. Samtidig ser vi hvordan rask saksbehandling likevel lett kan bli for treg. Skadeulvens bevegelser kunne utmerket godt ha ført dyret ut av det området hvor det var gitt fellingstillatelse.
Gudbrandsdølen Dagningen

Ettertrakta ulvungar
Ulvungar etter den ville ulvemora Vilde på Langedrag er svært ettertrakta som avlsmateriale i dyreparkane i Europa.
Hallingdølen

Vill jaga i naturreservaten
Det finns för mycket björn i området. Det tycker Särna-Idre jaktvårdskrets, som ansöker hos länsstyrelsen om att få ha skyddsjakt på rovdjur i de stora friluftsreservaten i norra Dalarna.
 SR - Dalarne

Germans Hire Finnish Experts to Catch Brown Bear
Chickens for hors d'oeuvres, prize sheep for the main course and honey for dessert. Rampant brown bear 'JJ1' has returned to Germany to continue his gourmet tour of Bavaria. A Finnish team is now on its way to hunt down the bear with blow pipes.
Spiegel Online

Pyrenees farmers win battle against bears
Deadly honey traps left for new arrivals from Slovenia. Programme to restart breeding is abandoned
The Guardian

 05 Juni 2006


Dystre utsikter før beiteslipp
I Meråker er bjørnen nå så tøff at den krysser skytebanen. Mattilsynet krever daglig sauegjeting, mens Fylkesmannen avslår gjetestøtte.
Nationen

Gir grønt lys for å skyte 60 rovdyr
Direktoratet for Naturforvaltning ga i går 19 betingede fellingstillatelser på rovdyr. Sammen med tillatelsene fra de regionale rovviltnemndene kan minst 60 rovdyr felles - men det er på papiret.
Nationen

Rovdyr forsynte seg grovt
NORDSINNI: For to netter siden ble to lam tatt. Sist natt ble fire søyer drept. Trolig er det gaupe som har tatt dem.
Oppland Arbeiderblad

Fortviler over nye bjørnedrap
På nytt skaper bjørneherjinger og drap fortvilelse og oppgitthet blant saueeiere i Grane. Denne uka har bjørn slått til og drept sau to steder i kommunen, samt at en så vidt berget livet.
Helgeland Arbeiderblad

Vurderer fellingstillatelse
– Grane kommune vil trolig søke om fellingstillatelse for en bjørn, om det etter hvert blir funnet flere kadavre, sier jordbrukssjef Torgar Eggen.
Helgeland Arbeiderblad

Gardbruker kjørte ned ulven med bil
TRUET: Ulven som ble avlivet på Lesja var så nærgående husene og folkene på tunet at gardbrukeren tok bilen sin og kjørte på det store rovdyret. r før ulven ble skutt. Men det er så langt ingen som kan bekrefte eller avkrefte opplysningene som er kommet fram. Espen Bø i Statens Naturoppsyn (SNO) nekter å kommentere omstendigheter rundt fellingen før han har levert fra seg sin endelige fellingsrapport.
Gudbrandsdølen Dagningen

– Vi driver ikke for erstatningen
– Det finnes egentlig ikke ord for Senterpartiets opptreden i saken om grenseulvene. Vi husker godt Trygve Magnus Slagsvold Wedum ved riksgrensen i valgkampen. Der snakket han varmt om sitt partis syn på grenseflokkene og ulveproblemene. Han burde i det minste være forbannet, ikke glad for at han ikke fikk delta i debatten og voteringen i Stortinget denne uka, sier husdyrbruker Magne Fjeldseth og jakthundeier og jeger Jan Søgård i Grue.
Østlendingen

Forberedt på bjørnejakt
OGNDAL: I Steinkjer klargjøres nå et kommunalt jaktlag som skal være i beredskap for å ta en bjørn som herjer i Ogndal.
 Trønderavisa

Fem sauer drept av gaupe?
Fem-seks sauer ble fredag ettermiddag drept av det som trolig er en gaupe i Nordsinni i Nordre Land.
Oppland Arbeiderblad

Marker-tispa kan være omkommet
Ei død, radiomerka ulvetispe er funnet i innsjøen Øvre Hurr på svensk side av Østfold-grensa. Det kan være den samme tispa som tidligere har spesialisert seg på å ta jakthunder på norsk side av grensa. Men det er ingenting som tyder på at tispa er skutt.
NJFF

Den ljusskygga jakten - en artikelserie om rovdjur och grova jaktbrott
VÅREN 2006. Två lodjur dödas med kort tids mellanrum i skogstrakterna kring Pålkem och Överkalix. Lite senare konstateras två björnar hetsade och dödade i länets skogstrakter. Björnarna lämnas döda på platsen där de skjutits. Utomstående betraktare säger att det måste handla om ett hat. De som ser de grova jaktbrotten på nära håll säger att något sådant hat knappast finns. I fem publiceringar gör Kuriren ett försök att belysa vad som sker och varför.
 Nordbotten Kuriren

En renskötares berättar
Man blir ju lärd och präglad sedan barnsben att man som renskötare ska göra allt för att renarna ska ha det bra. Det är liksom det allt går ut på. Men jag tror ändå inte, jag hoppas inte, att det finns någon önskan bland yngre renskötare att utrota rovdjuren. Det vore ett nederlag. Jag menar, det hade inte varit något problem för oss att tömma fjället på allting, rödräv, korpar, vad som helst om vi ville, till exempel med gift. Det svåra är att vi inte kan bruka nödvärnsrätten som lagen ser ut. Man kan inte medföra gevär på skotern utan att vara kriminell. Alltså, oavsett vad man har för syfte får man inte ha vapen med sig - inte ens om det är för att ta livet av sig! Men i nio fall av tio har man det ändå.
 Nordbotten Kuriren

Politiken fungerar inte
Rovdjurspolitiken fungerar inte för renskötseln. De är de renskötare som Kuriren talat med ense om. Ingen av dem ställer upp med sitt namn tillstår dock att det finns renskötare som med plågsamma metoder decimerar rovdjursstammen på eget bevåg.
 Nordbotten Kuriren

Alla vet - men alla tiger
Två lodjur dödas med kort tids mellanrum i skogstrakterna kring Pålkem och Överkalix. Lite senare konstateras två björnar hetsade till döds och dödade i länets skogstrakter. Björnarna lämnas döda på platsen där de skjutits. Utomstående betraktare säger att det måste handla om ett hat. Ett sätt att roa sig, mer än ett uttryck för hat. Ett sätt att gäcka makten och myndigheterna. Ett sätt att skydda sin näring. Den illegala jakten har många ansikten. Kuriren har träffat två personer i dess omedelbara närhet. De som ser de grova jaktbrotten på nära håll säger att något sådant hat knappast finns. I ett flertal publiceringar gör Kuriren ett försök att belysa vad som sker och varför.
 Nordbotten Kuriren

En fråga om stad mot land
Rädsla, hat och djurplågeri. Rovdjuren är mytomspunna. Attityderna till dem är en fråga om stad mot land, mäktig mot maktlös.
 Nordbotten Kuriren

"Låt björnen se dig och dra dig lugnt tillbaka"
PITEÅ (PT)BJÖRNAR. Om du möter en björn, så visa att du är en människa! Prata högt och dra dig lugnt tillbaka - men smyg inte, utan låt björnen se dig! Dessa råd ger naturbevakaren Lars Olsson från fältenheten och biologen Lena Bondestad från naturvårdsenheten vid länsstyrelsen.
 Piteå-Tidningen

Varg bakom angrepp på 20-talet får
En varg har rivit och dödat ett 20-tal får på en gård i Kolerud några mil söder om Kristinehamn. Rovdjuransvarige Kjell Johansson på länsstyrelsen i Örebro säger att angreppet är ovanligt. Längre bak i tiden när Hasselforsreviret höll på att etablera sig förekom en del angrepp mot tamdjur.
 Värmlands Folkblad

Skriv på du också!
Svenska Jägareförbundets årsstämma har hållits i Varberg. Det blev en framgångsrik stämma. Många insiktsfulla och kloka motioner. En livlig och engagerad debatt. Kloka beslut och god stämning förde jakt- och viltvårdsfrågorna framåt. Hallänningarnas sätt att arrangera stämman imponerade. Vid stämman startades en budkavle för en bättre rovdjurspolitik. De första att skriva under var länsordförandena samt förbundsstyrelsen. Kennelklubben har anslutit sig och vi hoppas och tror att LRF också formellt ansluter sig under maj månad.
Svenska Jägäreforbundet

Skydd mot varg osäkert
Nu har jordbrukaren Janne Edin i Julåsen i södra medelpad snart stängslat färdigt mot vargen. Men troligtvis så skyddar det bara tillfälligt.
 SR - Västernorrland

 02 Juni 2006


Henrik (9) fant ulven
Lesja-ulven lurte jaktlaget trill rundt, helt til niåringen Henrik Nørstegård satte dem på sporet.
Nationen

Rovvilt som gjør skade kan felles
Det er nå gitt betinget fellingstillatelse på rovdyr som gjør skade på bufe. Myndigheten til å iverksette en eventuell fellingstillatelse, er gitt til Fylkesmennene. Tillatelsen gjelder for perioden fra 1. juni 2006 til 15. februar 2007.
FM Oppland

Utelukker ingenting
Rovviltkontakt Arvid Snellingen tør ikke si hva som er årsaken til at en sau måtte bøte med livet torsdag. Mye tyder på at den er tatt av et dyr.
Hadeland

To lam er ihjelbitt
VESTSIDA:: Ei gaupe har etter all sannsynlighet bitt i hjel to lam på Vestsida av Randsfjorden, ved delet til Jevnaker. Laila Støen ringte til Hadeland mandag ettermiddag for å fortelle dette.
Hadeland

Betingede fellingstillatelser for ulv, bjørn og gaupe 2006/2007
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fattet vedtak om betingede fellingstillatelser på gaupe, bjørn og ulv for de arter og regioner der rovviltnemndene ikke har myndighet.
DIRNAT

Møte om rovviltforvaltning i Region 4
Miljøvernminister Helen Bjørnøy møter Rovviltnemnda for Oslo, Akershus og Østfold i Sarpsborg den 8. juni
FM Oslo og Akershus

Søker fellingstillatelse på enda en ulv
FOREBYGGER SKADER: Rovviltnemnda i Oppland søker fellingstillatelse på en ny ulv. Det skjer samtidig som Direktoratet for naturforvaltning (DN) får tilsendt ulven som ble skutt på Lesja natt til i går. - Det er Rovviltnemndas fellingstillatelse som nå er brukt opp. For å opprettholde beredskapen i det forebyggende arbeidet, søker vi ny fellingstillatelse, sier Erik S. Winther, leder i Rovviltnemnda i Oppland
Gudbrandsdølen Dagningen

Nektet bilder med folk
LESJA: Natur- og miljøvernkonsulent Rolf Sørumgård, Lesja, tillot fotografering av den døde ulven på en bestemt betingelse: Det skulle ikke være med folk på bildet av ulven. - Dette har med estetikk å gjøre. Så lenge ulven er Lesja kommunes eiendom, er det ingen avis som får ta bilde av det døde dyret sammen med mennesker, forklarer Sørumgård.
Gudbrandsdølen Dagningen

Sier ikke hvem som skjøt ulven
LESJA: Ingen vil oppgi hvem det var som skjøt ulven på Lesja. - Det ble løsnet flere skudd. Hele jaktlaget sto bak resultatet, sier jaktleder Odd Dalum. - Det vil aldri bli oppgitt noe navn på skytterne, sier natur- og miljøvernkonsulent Rolf Sørumgård. Ulven ble felt på et jorde mellom E 136 og Vestsidevegen på Joramo like før midnatt onsdag. Mange frykter hevnaksjoner mot ulvejegerne. Derfor blir ikke noe navn oppgitt.
Gudbrandsdølen Dagningen

Søkte før sommeren
LESJA: Rovviltnemnda i Oppland søkte fellingstillatelse på ulv før sommeren. - Slike fellingstillatelser må foreligge i månedsskiftet april/mai. Det er uakseptabelt og inhumant å ikke kunne sette inn forebyggende tiltak før skadene skjer. Med hundrevis av sau ute på jordene, visste alle hvordan dette ville ende, sier Erik S. Winther i Rovviltnemnda. Også lederen i Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk i Lesja, Sigurd Avdem, var forberedt på at ulven ville drepe mye sau og lam.
Gudbrandsdølen Dagningen

Ulv skutt 300 meter fra barnehage
- Vi har vært engstelige. I dag skal vi på tur, men hadde leid minibuss for barnas trygghet. Men nå som ulven er skutt har vi avbestilt bussen, og går på tur som vanlig, Anne-Grete Tordhol, pedagogisk leder i Kjørumgrenda, til VG Nett.
Private barnehagers landsforbund

Drept av bjørn
Onsdag fant sauebonde Jens Arne Nyheim en av sauene sine drept av bjørn. Bjørnen hadde slått til bare noen få hundre meter fra husene.
Rana Blad

Varg högg ihjäl 20 av Anders får
När Anders Abrahamsson kom till fårhagen möttes han av en fruktansvärd syn. 20 får låg svårt skadade och döda - efter anfall av en varg. -Jag har inte lätt att bli tårögd, men nu var det nära, säger han.
 Aftonbladet

Rovdjursfrågan viktig för LRF
Lantbrukarnas riksförbund skärper tonen i rovdjursdebatten. Landsbygden och dess näringar måste prioriteras i rovdjurspolitiken enligt LRF:s nyligen antagna policy.
 Trollhättans Tidning

Så ska en varg förvaltas
LULEÅ.Det definitiva förslaget till regional förvaltningsplan för Norrbottens läns rovdjur är spikat. Planen är uppdelad i fyra delar och har skett i nära samarbete med Norrbottens regionala rovdjursgrupp.
NSD

Skafferi för björn
En skafferi för björn har hittats i Sandgrubban, strax utanför Byberget. – Ett märkligt bygge, säger Bertil Karström, Byberget.
Sundsvalls Tidning

"Vargarna behövs i vårt ekosystem"
När Jan Emanuel Johansson (s) i SVT:s Debatt pekade ut Kalmar län som en möjlig plats att inplantera ryska vargar höjdes många upprörda röster. Men riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson säger att det hela är ett led i hans arbete för att rädda en hotad art och det ekologiska systemet.
 Västervik Tidningen

LRF vill se ökat lokalt inflytande över skyddsjakt
LRF, Lantbrukarnas riksförbund, har antagit en ny policy i rovdjursfrågan. Huvudpunkterna är full ersättning vid angrepp mot tamdjur, ökat lokalt och regionalt inflytande över jakt och skyddsjakt och rätt att försvara sina djur mot rovdjuren. - En bra policy, säger Hans Ove Jensen, ordförande i LRF Värmland.
 Värmlands Folkblad

 01 Juni 2006


Fant død ulv, kan være tispa som drepte Marker-hunder
En død ulvetispe ble funnet i innsjøen Øvre Hurr, nord for Hån, tirsdag kveld. pørsmålet nå er om den døde ulven er samme dyr som har en rekke jakthunder på samvittigheten på norsk side av grensen. Hva som førte til ulvens død er ikke klarlagt. Men ifølge politiet som rykket ut til Øvre Hurr i går, er det lite som tyder på at ulven er skutt. Riktignok var ulven forråtnet, oppblåst og vanskelig å studere, men noen kulehull var umulig å se. Ulven ble sendt til veterinærinstituttet i Uppsala hvor den skal obduseres, og svar derfra ventes i løpet av neste uke.
Smaalenenes Avis

Ny ulv observert på Lesja
Mens jegerne var opptatt med dyret nede i bygda, ble trolig en annen ulv observert to mil unna i går kveld.
Nationen

"Kadaver" var åte
Kadavrene ved Moagrenda på Sjoa var hverken sauekadaver eller miljøsvineri. Det var helt lovlig utlagt åte for jakt på rev og gaupe. Tipset om dumping av saukadaver ble sendt via post til lokalavisa og kommunen. Nærmere undersøkelser viser en helt annen historie en tipset om dumping av kadaver på barmark. - Dette er reveskrotter som ble utlagt som åte for rev og gaupejakt gjennom vinteren. Rev og gaupe har fast trekkrute i dette området og vi feller årlig flerfoldige rever på åta. Gaupa har vi ennå ikke fått ram på, forteller Odd Arne Myromslien som la ut åtet og selv sørget for at det ble levert til kadaverbil.
Dølen

Ikkje rovdyr i vårt område
Samstundes som ein ulv vart felt i Lesja i natt, vart ein annan oppdaga berre to mil unna. Sjå reportasje i Nationen i dag. Og i går meldte Fylkesmannen at rovviltnemnda i Oppland har lagt fram sitt forslag til forvaltningsplan for rovdyr. Der er det klårt at det ikkje skal vere ynglande bestandar av dei store rovdyra i våre område.
Lom Kommune

Sauebønder i Grane etterlyser bedre tiltak mot rovvilt
Grane kommune i Nordland har hatt store tap av sau og rein til rovdyr gjennom flere år, og da spesielt til jerv og bjørn. Til nå er det jerven som har forårsaket de største tapa, sjøl om også bjørn enkelte år tar mye sau - særlig i 1999 og 2004.
Bondebladet

- Uholdbar rovdyrforvaltning
- Dagens rovdyrforvaltning er ikke holdbar, sier leder i Nordland Bondelag, Wenche Kristiansen, til Bondebladet.
Bondebladet

Ulven skutt 300 meter fra barnehage
Ved midnatt ble Lesja-ulven felt av tre skudd. Hannulven befant seg da 300 meter fra en barnehage.
Nationen

Ansatte i Statskog Fjelltjenesten i Finnmark går over til Statens naturoppsyn

 Statsskog

Ulv felt i Lesja
På kvelden onsdag 31. mai ble det felt en ulv på skadefellingstillatelse i Lesja.
FM Oppland

Lesja-ulven skutt
LESJA: Ulven ble skutt av jaktlaget ved Joramo i Lesja ti minutter på tolv i natt. De 27 jegerne var på sporet av ulven flere ganger under gårsdagens jakt, men den klarte å lure seg unna jaktpostene på grunn av det ulendte terrenget.
Gudbrandsdølen Dagningen

Drømmen som brast
NAMSSKOGAN: Med den siste sauen på tur ut fjøsdøra og opp på slaktebilen, knuses drømmen om det gode liv på landet. Bøndene Tove og Erlend Saur er de siste ofrene på rovdyrpolitikkens alter.
 Trønderavisa

Ikke lettere å skyte rovdyr neste år heller
En endring av nødvergeretten vil neppe tre i kraft før beitesesongen i 2008, ifølge miljøvernministeren. Dette til tross for at Sp har lovet fortgang i arbeidet.
Nationen

Ut av Sp i ulveprotest
Sauebonde Frank Jacobsen fra Nordre Trysil melder seg ut av Senterpartiet i protest mot partiets håndtering av grenseulvene på Stortinget. Sauebonde Gjermund Eggen i Engerdal mener Sp og de rødgrønne i Hedmark langt på vei har ført velgerne bak lyset.
Østlendingen

LRF-stämman: Rovdjurspolicyn antagen
Stämman antog en ny rovdjurspolicy, med en liten bakläxa för förbundsstyrelsen. Sonja Gustafsson från Sveriges Biodlares Riksförbund påpekade att tambin inte fanns med, trots att de är klassade som livsmedelsproducerande djur.
 ATL-nyheter

Skyddsjakt på björn och varg
Vinner den borgeliga alliansen valet blir det skyddsjakt på björn och varg. Det lovade Maud Olofsson och hennes borgeliga allianspartners när de besökte årets LRF-stämma i Piteå på torsdagen. Centerledaren deltog i en utfrågning tillsammans med Göran Hägglund (kd), Catharina Elmsäter Svärd (m) och Anna Grönlund Krantz (fp).
 Piteå-Tidningen

Ny rovdjurspolicy antogs
Rovdjursfrågan fortsätter att engagera, men årets rovdjursdebatt blev ett milt eko av fjolårets maratonövning. Stämman tycktes nöjd med styrelsens nya rovdjurspolicy.
Lantbruk

Grönklitt ska satsa över 100 miljoner
Orsa Grönklitt AB investerar 70 miljoner kronor fram till december 2006. Nu har styrelsen beslutat att höja utvecklingstakten ytterligare. En ny ansökan lämnas i dag, torsdag, in till Nutek om regionalt utvecklingsstöd för projekt för 101 miljoner kronor.
Södra Dalarnas Tidning

Naturfilmare i närkontakt med varg
Naturfilmaren Bo Karlsson kom på tisdagen i närkontakt med en varg i skogarna utanför Bingsjö. Vargen var som närmast bara några meter ifrån honom.
SVT

What to do during a wolf encounter
BOISE, Idaho — Thousands of vacationers in the West will likely see a wolf in the wild for the first time this summer, often from the road but sometimes while camping or hiking. The federal government and state agencies that manage wolves have concise rules on what is legal in these encounters, and experts who study wolf behavior offer advice on how to handle what is likely to be an unforgettable experience. Wolves don't turn and run away immediately like we're used to with other animals,' said Carolyn Sime, gray wolf program coordinator with the Montana Fish, Wildlife and Parks Department. 'The other thing that kind of makes it unnerving is the intensity of their eyes. It's partly the color, and partly the intensity of the way they're looking at you.' Wolves nearly always blink first, experts say, but yelling will drive off a wolf, as will pepper spray.
Desert News

Bear mauls North Fork man
Mike Mungoven had two thoughts flood his mind as he stumbled into a large grizzly on his morning run off North Fork Road on Sunday. 'I looked up at this huge bear standing just two feet in front of me, the sun shining off its golden-brown fur,' Mun-goven said. 'I remember thinking, ‘Wow, that’s just beautiful.’ And then, ‘Oh boy, this is going to hurt.’
Homer
Tribune

Tahoe's 2nd-generation garbage bears grow bold
RENO, Nev. A youthful group of brazen bears taught to do their hunting in trash bins instead of in the wild is exhibiting behavior experts fear could cost them their lives from humans -- the source of most of their aggressiveness.
News channel 3