20 september 2015
Av Arnt Orskaug, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Lillehammer.

 

Det var bra artikler Gudbrandsdølen Dagningen hadde om rovdyrplagen i avisa lørdag 19. september - "Rovdyr truer kulturarven” og “ - Staten må ta ansvar". Men hvorfor legges ikke begge ut som åpne linker på GDs nettside, dvs at en ikke trenger å være abonnent for å komme inn på dem? ”Rovdyr truer kulturarven” er den eneste som er lagt ut, men er bare tilgjengelig for abonnenter. Egentlig burde artiklene også vært i engelskspråklig versjoner som kunne nå f eks det store norske miljøet i USA som er meget opptatt av sine røtter og den norske kulturarven. Ordførerne og de rovdyrplagede sloss mot vernekrefter som operer med stor kraft i mediene både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalsamfunnene både i inn- og utland som lider under rovdyråket, sliter med samme medieproblemet. De når ikke ut til den urbane majoritet med sin virkelighet og sitt syn. Det gjør derimot de politiske rovdyrvernkreftene til gangs.

Hvis de rovdyrutsattes rop om hjelp ikke når utenfor GDs leserkrets, så hjelper GDs dekning lite. Jeg mistenker ikke, at GD bevisst pakker inn de fortvilte ropene i bomull ved å begrense spredningsmulighetene på nettet. GD har bedret sin lokale rovdyrdekning utover 2000-tallet. Men jeg vil påpeke, at begrenset nettspredning, gjør at GDs journalistiske arbeid fungere mest bare som lokal balsam mot rovdyrplagen – en fattig trøst. Det er ikke hva ordførerne og deres rovdyrplagede sambygdinger virkelig trenger og ønsker. Det de i demokratiets og fornuftens navn må få, er større medieoppmerksomhet på saken. Sentrale politikerne og myndighetene vet om saken - at f eks statlig forvaltning av jervestammen ikke er i henhold til Stortinget, fordi SNO ikke har vært satt kraftig nok inn for å desimere jervebestanden ned til Stortingets vedtatte bestandsmål. Men dette ser det ikke ut til, at makthaverne gjøre noe med før opinionstrykket blir stort nok. Og en kommer ingen vei uten mediearbeid for å nå ut til en større opinion. Med små klikk på sin nettside, kan GD la flere enn abonnentene få muligheter til å få vite om hvilke overgrep mot folk, kultur og naturressurser som gjøres i Staten og rovdyrvernets navn i vårt distrikt.

Nå skal sies, at i skrivende stund mandag 21. september har GD en bra lederatikkel, ”Truslene mot kulturarven”, som ligger åpent på nettet for alle. Men ” – Staten må ta ansvar” ligger ikke åpent og forblir bare lokal balsam.

Arnt Orskaug
Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Lillehammer